LIÊN KẾT WEBSITE
banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:3377191
Đang truy cập:357
Nhóm tài liệu: TH -Hành chính, Quản trị công sở
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
02 TB/UB01/9/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo chữ ký của đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh và con dấu của UBND tỉnh Hà Tĩnh
1TB/UB-TH03/1/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giới thiệu chữ ký
01/1999/CT/UB08/1/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua sắm xe ô tô con và các tài sản đắt tiền
627 CV/UB03/5/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp công văn số 285 CV/UB-GT của UBND huyện Đức Thọ
01 CV/VP04/1/2000Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua máy điện thoại di động
690 CV/UB02/5/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp công văn số 175 KB/KHTH
03 TB/UB08/1/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp duyệt quy hoạch huyện lỵ Vũ Quang
1130 QĐ - UB04/6/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Chi cục thú y Hà Tĩnh
1591 QĐ/UB30/7/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công nhận số lượng, tên gọi các khối Thị Trấn Thạch Hà huyện Thạch Hà
1751 QĐ-UB05/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công nhận số lượng tên gọi các thôn của xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân
806 CV-UB-VX02/6/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phép tổ chức họp báo
1755 CV/UB-19/11/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trang bị cho bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh 1 xe ô tô con 4 chổ ngồi
01 BC/BCĐ02/1/2003UBND tỉnh Hà tĩnh V/v: Báo cáo tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ cở sở năm 2003
2058 QĐ/UB16/11/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh mục 3 điều 1 Quyết định số 1350 Qđ/UB-CN ngày 20/7/2000 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
52/2005/QĐ-UB-NV04/7/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở công nghiệp Hà Tĩnh
01 /UBND-DN03/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải trình việc thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP
1210 /UBND-VHTT01/11/2011UBND TP Hà Tĩnh V/v: Tuyên truyền đại hội đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XIV
1106 /QĐ - UBND - TCKH02/12/2004UBND Huyện Can Lộc V/v: Bổ sung dự toán cho các đơn vị năm 2004
1831 UBND-NC28/8/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao góp ý kiến NĐ hướng dẫn thi hành một số điều của luật trợ giúp pháp lý
048821/QĐXL15/6/1998Đoàn kiểm tra liên ngành Quyết định xử lý vi phạm hành chính ông, bà (hoặc tổ chức): Nguyễn Thị Hồng -Địa chỉ: Thị trấn Can Lộc
 28/4/2000  V/v: Kê khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của xã An Lộc
15 SL/UB16/10/1991HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG V/v: Mua xe ô tô con
 12/10/2007UBND huyện Can Lộc Bảng tổng hợp kết quả xác định giá trị quyền sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng
1107 /QĐ - UBND 01/12/2004UBND Huyện Can Lộc V/v: Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND Thị trấn Nghèn
1211 /UBND-VP04/11/2011UBND TP Hà Tĩnh V/v: Phân công dự " Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc"
342 /UBND -TH01/3/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Gửi tài liệu xin ý kiến
2419 QĐ/UB28/12/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đồng ý cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mua xe ô tô con
1128 CV/UB28/7/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chuyển xe ô tô
1358 QĐ/UB-CN207/8/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt danh sách các xã mới tham gia dự án "hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" tỉnh Hà Tĩnh sau đánh giá giữa kỳ
889 CV/UB-TM17/6/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện QĐ số 1140 QĐ/UB
2296 CV/UB14/12/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đề án thí điểm mô hình "Một Cửa" của UBND TX Hà Tĩnh
580CV/UB-NL202/5/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh thời gian làm việc
692 CV/UB-CN02/6/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua sắm thiết bị
185 CV/UB02/3/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mượn xe ô tô
01 VP/UB18/9/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo giới thiệu mẫu con dấu và chữ ký
2 Vp/UB03/1/1992UBND tỉnh Hà tĩnh V/v: Xin xe ô tô con
432 CV/UB01/6/1992UBND tỉnh Hà tĩnh V/v: Xin mua 2 chiếc xe con
02 VP/UB20/9/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo mẫu dấu mới và chữ ký
616 CV/UB03/6/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đổi xe ô tô con
1297 QĐ/UB01/7/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đồng ý cho Sở Văn hoá thông tin mua xe ô tô con phục vụ công tác
177 CV/UB01/2/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua máy điều hòa nhiệt độ phục vụ bảo quản các trang thiết bị công tác
890 CV/UB17/6/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua xe ô tô phục vụ công tác
1212 QĐ/UB19/6/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh mục 6 và mục 7 Quyết định số 1798 QĐ/UB-XD ngày 3/9/2002 của UBND tỉnh phê duyệt dự án khôi phục và xây dựng Hào Thành TX Hà Tĩnh
1044 CV-UB13/7/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Uỷ quyền tiếp công dân định kỳ tháng 7/2004
24 TT/UB-TĐ05/3/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị tặng cờ chính phủ (có danh sách kèm theo)
1752 QĐ-UB05/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công nhận số lượng, tên gọi các thôn cuả xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân
1592 QĐ/UB30/7/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công nhận số lượng , tên gọi các thôn của xã Thạch Thanh huyện Thạch Hà
1031 UBND/CN226/5/2006UBND tỉnh Hà Tỉnh V/v: Giao triển khai thực hiện Chỉ thị 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ
1108 /QĐ - UBND 30/11/2004UBND Huyện Can Lộc V/v: Nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH: Trần Sỹ Tứ - XNXL QL huyện Can Lộc.
048821/QĐXL15/6/1998Đoàn kiểm tra liên ngành Quyết định xử lý vi phạm hành chính ông, bà (hoặc tổ chức): Nguyễn Thị Châu -Địa chỉ: Thị trấn Can Lộc
1109 /QĐ - UBND 03/12/2004UBND Huyện Can Lộc V/v: Phê duyệt các DA nhỏ vay vốn QG GQVL từ nguồn vốn thu hồi cho vay lại DA mới
1329 /UBND-CN226/6/2006 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao báo cáo tình hình thực hiện năm 2006 và kế hoạch giải ngân năm 2007 các chương trình, dự án ODA
424 CV/UB22/3/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xem xét đề xuất việc mua sắm tài sản
1212 /UBND-QLĐT01/11/2011UBND TP Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh thiết kế một số hạng mục công trình hạ tầng khu dân cư Bài Lài
3 CV/VP07/1/2004VPUBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin mua xe ô tô con
285 CV/UB08/3/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp CV số 65 CV/VP ngày 5/01/2004 của Trường THPT Phan Đình Phùng
161 CV/UB-TH07/2/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao chuẩn bị Báo cáo phục vụ họp ban thường vụ tỉnh uỷ
450 CV/UB01/4/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại hội nghị do Thường trực tỉnh uỷ tổ chức
267 CV/UB-VX03/3/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin ô tô
540 CV/UB15/4/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham gia ý kiến bản dự thảo quyết định
12345678910...