CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12453299
Đang truy cập:160
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:H27.10.03.197
Tên cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Tên phông lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh (cũ)
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu: 
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu: 
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: