CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13021591
Đang truy cập:128
Nhóm tài liệu: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 18/9/2000Phòng CN-XD-GT V/v: Xin kinh phí tu sửa lở đường Thị - Sơn sau bão số 4
 25/2/1997Phòng KH-ĐTCN-XD Khái quát thực trạng hệ thống thủy lợi vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc
 10/7/2000Phòng CN-XD-GT Tờ trình V/v: xin kinh phí phục vụ tham quan học tập để lắp đặt dây chuyền chế biến thức ăn gia súc tại TT Nghèn
02 BC/GT-XD10/1/2003Phòng Giao thông-XD Báo cáo trả lời của phòng Giao thông xây dựng huyện Can Lộc
34 BC/UB10/12/2004UBND xã Khánh Lộc Báo cáo kế hoạch KT-XH, QP- AN năm 2005
 15/7/2004  Điều tra hệ thống đường trên các Quốc lộ IA
 01/10/2003Sở GT-VT Mẫu điều tra thu thập số liệu lập quy hoạch phát triển GTVT cấp huyện, thị xã của xã Thịnh Lộc
 12/1/2003Phòng Công Thương Giải trình các ý kiến chất vấn của cử tri
 02/2/2004Phòng GT - XD Hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký làm đường nhựa, bê tông xi măng
 28/8/1993Phòng GTVT Kế hoạch xây dựng giao thông nông thôn năm 1994 huyện Can Lộc
 16/9/2005  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Trần Thị Tiến
578 /TĐ07/9/2004Ban thẩm định CTXD Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán CT Khối lượng phát sinh đường nhựa tuyến Kim - Thanh - Vượng xã Vượng Lộc
 18/4/2005Phòng HT - KT huyện Can Lộc Báo cáo xử lý vi phạm xây dựng công trình tại xã Yên Lộc
02 /BC-CB22/3/2005Chi bộ phòng công thương Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2004 và kế hoạch nhiệm kỳ 2005
 28/2/2006Phòng Hạ tầng kinh tế Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu, dự án của phòng hạ tầng kinh tế
04 /QC-CT06/1/2008Phòng công thương Kế hoạch công tác phòng công thương năm 2008
02/ BC-CT07/1/2009Phòng Công Thương Báo cáo chỉ đạo thực hiện kế hoạch phục vụ tết Kỷ Sửu năm 2009
02 /CV-CT10/1/2006Phòng công thương V/v: Dự án năng lượng nông thôn (RE 2)
 01/1/2007UBND huyện Can Lộc Hồ sơ chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã: HTX Nông nghiệp, Nam Sơn - Thị Trấn Nghèn - huyện Can Lộc
 25/1/2007  Hồ sơ đăng ký thành lập HTX: Hợp tác xã sản xuất, kinh doang rượu nếp xã Khánh Lộc
 01/12/2007UBND xã Mỹ Lộc Báo cáo kế hoạch kinh tế - xã hội - quốc phòng - An ninh năm 2008
 01/1/2009UBND Huyện Can Lộc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
1 /CT-XD11/1/2010Phòng Công Thương V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo bổ sung, sửa đổi quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND Tỉnh
 01/11/2010UBND thị trấn Nghèn Báo cáo giá trị thực hiện đầu tư xây dựng năm 2010 và kế hoạch năm 2011: Ubnd Thị Trấn Nghèn
 01/12/2010UNND xã Sơn Lộc Báo cáo thực hiện kinh tế, xã hội, an ninh năm 2010 phương hướng nhiệm vụ năm 2011
1 /QC-PCT28/1/2011Phòng Công thương Quy chế hoạt động dành cho cán bộ, công chức phòng Công thương
 01/11/2011Phòng Công thương Báo cáo về công tác xây dựng trên địa bàn năm 2011
104/UBND-CT03/2/2010UBND huyện Can Lộc V/v: Báo cáo số liệu xây dựng cơ bản đầu năm và kế hoạch xây dựng năm 2010
 24/11/2009UBND Xã Khánh Lộc Báo cáo kế hoạch kinh tế - Xã Hội - QPAN năm 2010
 01/1/2007  Hồ sơ cấp phép xây dựng số 01/GPXD: Doanh nghiệp tư nhân nhà nghỉ Thành Đạt
 02/12/2009Chi Bộ Công Thương Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009 - Trần Sỹ Hùng
 01/11/2009Ban A Xây Dựng Báo cáo các công trình đầu tư xây dựng trong năm 2009 và kế hoạch năm 2010
28.07G.0002701/1/1900UBND huyện Can Lộc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã của HTX kinh doanh đá xây dựng Bắc Sơn
 01/1/2011UBND xã Đồng Lộc Hồ sơ tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại xã Đồng Lộc
 21/11/2011UBND xã Đồng Lộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2012 xã Đồng Lộc
746/ QĐ-UBND27/5/2011UBND Huyện Can Lộc V/v: Thành lập tổ xét duyệt Đề án nông thôn mới và Đề án phát triển sản xuất nâng cáo thu nhập cho người dân năm 2011
 01/2/2011Sở Giao Thông Hà Tĩnh Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2011
01 /PCT08/2/2012Phòng Công Thương V/v: Rà soát, quy hoạch đất đấu giá, cấp đất xen dắm năm 2012 trên địa bàn huyện
01 /QC-KTHT01/2/2012Phòng KT và HT Quy chế hoạt động cho cán bộ, công chức phòng kinh tế và hạ tầng
 30/1/2007Bưu điện huyện Can Lộc Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2006 và nhiệm vụ 2007 của đơn vị: Bưu Điện Huyện Can Lộc
01 /TTr-KT&HT11/1/2013Phòng KT - HT huyện Can Lộc V/v: Xin cấp kinh phí phục vụ đoàn kiểm tra liên ngành
 01/4/2011UBDND Xã Đồng Lộc Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo
 01/8/2011UBND Xã Thường Nga Tài liệu xây dựng nông thôn mới xã Thường Nga giai đoạn 2011-2015
04 /TĐ-XDCB03/1/2012Ban thẩm định CT-XD Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ dự toán CT Sửa chữa điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí công cộng huyện Can Lộc
01 /KT&HT-XD06/1/2014Phòng KT-HT V/v: Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn toàn huyện
24 /QĐ-UBND30/5/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy chế về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1 /BB-VPHC30/6/2015Phòng KT-HT V/v: Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với công ty TNHH An Khang Hà Tĩnh
 16/3/2014Chi bộ Kinh tế - Hạ tầng Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2014
 07/12/2012Chi bộ KT & HT Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2012, phương hướng - nhiệm vụ năm 2013
3 /BC-CBT&HT02/12/2014Chi bộ Kinh tế - Hạ tầng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2014. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
03 /TĐ-XDCB26/3/2012Ban thẩm định CT-XD Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán CT Tôn tạo, nâng cấp và mở rộng khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh Ngã ba nghèn huyện Can Lộc, HM: Sân đường nội bộ, bãi gửi xe, bia mố cấu nghèn, bia nền huyện đường
11 /UBND-KT&HT09/4/2013Phòng KT - HT huyện Can Lộc V/v: Xin ý kiến lập quy hoạch trung tâm dạy nghề - hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc
 30/1/2007Ngân Hàng NN và PT huyện Can Lộc Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2006 và nhiệm vụ 2007 của đơn vị: Ngân Hàng NN và PT huyện Can Lộc
01 /CT-XD20/2/2012Phòng Công Thương V/v: Xin ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện
 20/12/2011UBND xã Kim Lộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2012 xã Kim Lộc
 11/11/2010UBND xã Đồng Lộc Báo cáo giá trị thực hiện đầu tư xây dựng năm 2010 và kế hoạch năm 2011: Ubnd Xã Đồng Lộc
1 /CT-GY12/3/2010Phòng Công Thương V/v: Phiếu góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 33 trình Đại hội khóa 34
 01/1/2009  Giấy xác nhận trụ sở hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
02/ BC-PCT31/12/2009Phòng Công Thương Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2009
 10/11/2004Ban thẩm định CTXD Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán CT Nhà 2 tầng văn phòng trường THCS Khánh Vĩnh
12345678910