CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13010043
Đang truy cập:158
Nhóm tài liệu: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/1/1998  Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Hoàng Trọng Hạo - xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc.
16776 /QĐ-SLĐTB&XH10/8/2015Sở LĐ-TB&XH V/v: Trợ cấp thờ cúng Liệt sỹ đối với ông (bà): Võ Văn Quả, là thân nhân của liệt sỹ: Võ Văn Sinh - địa chỉ: xã Thiên Lộc
 04/6/1996  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp một lần
201 /QĐ-SLĐTB&XH06/8/2015Sở LĐ-TB&XH V/v: Cấp giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ và trợ cấp ưu đãi đối với ông Bùi Trọng Phách, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc
78 /QĐ-SLĐTB&XH09/7/2014Sở LĐ-TB&XH V/v: Điều chỉnh mức trợ cấp tuất cho thân nhân của liệt sỹ đối với bà Nguyễn Thị Tâm là mẹ của 2 liệt sỹ: Phan Đăng Tình và Phan Văn Hiền, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc
 30/1/2008  Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng của ông (bà): Nguyễn Thị Em - xã Song Lộc, huyện Can Lộc…
53 /LĐTBXH16/10/2011Phòng LĐ-TBXH V/v: Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh học viên trung cấp nghề kỹ thuật khai thác mỏ năm 2011
2083120/9/1986Sở TBXH V/v: Phiếu điều chỉnh mức trợ cấp theo NĐ 236 cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Từ Hải Thiều, Khối cơ quan huyện Can Lộc
 04/6/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Tờ khai người làm chứng tham gia lực lượng Dân công hỏa tuyến của ông: Võ Tá Căn, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2002Sở Lao động - TBXH Hồ sơ hưởng trợ cấp thường xuyên đối tượng tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam cho ông (bà): Bùi Văn Khuyên - địa chỉ: xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc
 07/1/2005Phòng Tổ chức LĐTB&XH V/v: Giấy mời ông Ngô Đức Toàn (1926), xã Tiến Lộc đi giám định thương tật
15 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Hoàng Thị Nguyệt, Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
 03/10/2001Hạt kiểm lâm huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần./.
 04/8/2014Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 01/1/2013  Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người hoạt đông kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế của ông (bà): Hà Văn Dược - xóm Đông Vinh, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
6 QĐ-SLĐTBXH10/9/2013Sở Lao động - Thương binh và Xã hội V/v: Quyết định tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với ông (bà): Võ Đức Tài, địa chỉ Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc
 26/11/1999  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 27/12/2016UBND Thị trấn Nghèn V/v: Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người được tặng thưởng bằng khen theo QĐ 24/2016/TTg (còn sống) của Thị Trấn Nghèn
 30/9/2000Sở LĐTB&XH Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng cho ông (bà): Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thị Can - xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
 07/9/2009Sở LĐ TB-XH Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng cho ông (bà): Nguyễn Đức Hịnh - xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
 21/12/1998Sở Lao động TBXH Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Nguyễn Công Kính - xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1998Sở LĐ TB-XH Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Trần Sỹ Uân - xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1998Sở Lao động TBXH Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Phạm Đức Thắng - xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc (1)
 26/11/2002Phòng GD-ĐT huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 01/1/2010  Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng của ông (bà): Hoàng Thị Tứ - xã Yên Lộc, huyện Can Lộc
 15/3/2000Sở LĐTB&XH Hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến cho ông bà Nguyễn Đức Thêm - xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
 16/8/2002Sở LĐTB&XH Hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến cho ông bà Võ Doan - xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2001Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến đã được cấp huân, huy chương kháng chiến hoặc huân huy chương chiến thắng để được trợ cấp ưu đãi theo công văn 744/LĐ-TB&XH của Sở lao động thương binh & xã hội Hà Tĩnh
 01/1/2010  Hồ sơ trợ cấp ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo của ông (bà): Nguyễn Văn Phán, địa chỉ Xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc
871 QĐ-SLĐTBXH10/5/2009Sở Lao động - Thương binh và Xã hội V/v: Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng từ trần trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đối với ông (bà): Đặng Thành Ủy, địa chỉ Xã Quang Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2000  Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Đoàn Thị Thuần - xã Trường Lộc, huyện Can Lộc (1)
 01/1/2011  Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng của ông (bà): Võ Thị Bảy - xã Yên Lộc, huyện Can Lộc
 04/10/1997UBND huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp hàng tháng
 04/10/1997  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
5513 /QĐ-SLĐTB&XH22/4/2009Sở Lao động TB&XH Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng của ông (bà): Nguyễn Thị Năm - xã Thanh lộc, huyện Can Lộc
 04/10/1997  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
 28/2/2001Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 01/1/1996Sở Lao động TB&XH Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông bà Lê Văn Nhiếp - xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1998Sở lao động TB&XH Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông bà Hà Duy Biếu - xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2001  Hồ sơ đề nghị trợ cấp người hoạt động kháng chiến đối với ông (bà): Lê Văn Hóa, địa chỉ Xã Bình Lộc, huyện Can Lộc
 20/8/2000  Hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Dương Sanh - xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
 22/4/2009Sở LĐTB&XH Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng của ông (bà): Trần Thị Em - xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
22915 /QĐ-SLĐTBXH09/7/2009Sở Lao động TB&XH Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng của ông (bà): Bùi Thị Đôi - xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
 09/7/2009Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng của ông (bà): Bùi Thị Khôi - xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
 16/3/2010Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng của ông (bà): Nguyễn Thị Sáu - xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1996Sở Lao động TB&XH Hồ sơ trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Lê Chuyên - xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1996Sở Lao động TB&XH Hồ sơ trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Nguyễn Ngọc Châu - xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1997Sở Lao động TB&XH Hồ sơ trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Phan Sâm - xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
 14/7/1996Sở Lao động TB&XH Hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Đào Xuân Cư (Đào Văn Cư) - xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
 10/5/2001  Hồ sơ trợ cấp người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Trần Thanh Hậu - xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
 20/4/1996  Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Trần Đình Khản - xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc
 23/4/2002  Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Trần Xuân Linh - xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
2 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Thị Tam, Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
 24/12/2007Sở Lao động TB&XH Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến cho ông bà Nguyễn Duy Tự - xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
 16/3/2011Sở Lao động thương binh và Xã hội Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng của ông (bà): Nguyễn Mân - xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc (1)
 24/12/2007Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hồ sơ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Phan Thị Xuân - xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
4549 /SLĐTBXH05/10/2009Sở Lao động - Thương binh và Xã hội V/v:Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng của ông (bà): Võ Thị Huyền - xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần (1)
 01/1/2001  Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Nguyễn Thị Thông - xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc
12345678910...