CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694397
Đang truy cập:383
Nhóm tài liệu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 13/12/2000Phòng NN-PTNT V/v: Tổng hợp biểu điều tra kinh tế trang trại
 01/10/1996Phòng NN&PTNT V/v: Kế hoạch kinh phí sự nghiệp Nông - Lâm - Ngư 1997
02 /BC-TS01/1/2000Phòng NN & PT NT V/v: Báo cáo kết quả nuôi thủy sản nước ngọt năm 1999 phương hướng và giải pháp nuôi năm 2000 - 2005
 13/1/2003Phòng NN & PTNT V/v: Nhận xét chung đoàn kiểm tra theo thông báo số 02 về việc thực hiện số 07- NQ/HU
1 /BC-NN08/5/2004Phòng NN & PTNNT V/v: Báo cáo tình hình nợ của các xã với ngân hàng và ngành hàng đến ngày 8/5/2004
 30/12/2000UBND xã Quang Lộc Đề án chuyển đổi ruộng đất trong các hộ nông dân xã Quang Lộc (từ ô thửa nhỏ đến ô thửa lớn)
 10/1/2003UBND xã Ích Hậu Bảng tổng hợp số hộ có thửa ruộng đất trước và sau chuyển đổi xã Ích Hậu
 06/10/1988Phòng Nông nghiệp V/v: Giải quyết kinh phí về in, vẽ bản đồ cho huyện kèo gặp khó khăn chung
3 BC/TK28/3/2006Phòng Thống kê Can Lộc V/v: Báo cáo kết quả điều tra đánh giá hiệu quả chuyển đổi sử dụng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn
12 -NQ/HU13/6/2007Huyện Ủy Can Lộc V/v: Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II năm 2007 và những năm tiếp theo
32 BC/NN28/3/2008Phòng NN-PTNT V/v: Báo cáo kết quả thu thủy lợi phí năm 2007
15 /NN30/1/2012Phòng NN và PTNT V/v: Khuyến cáo không nên tiếp tục cây giống IR1820
3 /BC/NN10/1/2005Phòng NN & PTNT V/v: Thông báo nguồn kinh phí sự nghiệp 2004 còn thiếu chưa thanh toán được và kinh phí sự nghiệp 2005 chưa cấp nên đề nghị cấp kinh phí 2005 và tạm dừng các hoạt động chi
07 BC/NN18/1/2006Phòng NN & PTNT V/v: Báo cáo kết quả sau một thời gian triển khai công văn số 1536 ngày 6 tháng 12 năm 2005 của Sở NN&PTNT về việc báo cáo quy hoạch chăn nuôi và chuyển đổi nghề cho các hộ chăn nuôi gia cầm
07/2009 /TT-NN19/1/2009Phòng NN&PTNT V/v: Xin kinh phí đầu tư trồng cây nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009
830/1/2002Phòng NN & PTNT V/v: Chỉ tiêu trồng cây trong dịp tết Nguyên đán năm 2002
17 /TTr-NN02/2/2011Phòng NN&PTNT V/v: Xin kinh phí mua hạt giống cây lâm nghiệp
 01/1/2006HĐND Việt Nam Kế hoạch hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2006
110 BC/NN29/11/2006Phòng NN & PTNT V/v: Dự kiến xếp điểm phân loại xã lĩnh vực NN năm 2006
18 /TTr-NN16/1/2011Phòng NN&PTNT V/v: Đề xuất mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ thực hiện mô hình, trang trại bị thiệt hại do lũ lụt năm 2010 (từ ngày 15/10-20/10)
15/2002 /BC-NN01/3/2002Phòng NN & PTNT V/v: Kế hoạch ương cá giống vụ Xuân Hè 2002
06/2009 /TT-NN19/1/2009Phòng NN&PTNT V/v: Dự toán kinh phí đầu tư trồng cây lâm nghiệp nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009
4 BC/NN11/1/2005Phòng NN & PTNT V/v: Báo cáo tình hình KK của các HTX, của các xã và tiến độ gieo cấy vụ Đông Xuân 2004 - 2005
16 /BC-NN20/1/2012Phòng NN và PTNT V/v: Báo cáo kế hoạch thành lập mới HTX, quỹ tín dụng năm 2012
 28/11/1996UBND huyện Can Lộc Báo cáo tình hình cơ bản về sản xuất thủy sản huyện Can Lộc
29 /BC.TS15/10/1996Phòng NN&PTNT V/v: Sơ kết chương trình nuôi cá Rô Phi đơn tỉnh năm 1996
4 /CV-NN26/1/2003Phòng NN & PTNT V/v: Bổ cứu tổ chức sản xuất và báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Quý Mùi
51/2007 /NQ-HĐND15/6/2007HĐND huyện Can Lộc V/v: Nghị quyết về chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II
46 /BC-NN23/4/2008Phòng NN-PTNT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2008
19 /BC-NN02/2/2012Phòng NN và PTNT V/v: Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình Tết trồng cây xuân Nhâm Thìn 2012
08 CV/NN23/1/2006Phòng NN & PTNT V/v: Bổ cứu vụ Đông Xuân 2005 - 2006
11/2006 TT/NN13/2/2006Phòng NN & PTNT V/v: Bổ sung cán bộ chuyên môn
 01/2/2012Phòng NN và PTNT V/v: Quy chế phân công nhiệm vụ của phòng NN&PTNT năm 2012
6/ CV.NN17/1/2005Phòng NN & PTNT V/v: Soát xét kết quả công tác kiểm kê của 20 xã, thị trấn và 32 HTX sản xuất NN theo hướng dẫn kiểm kê số 01/HDKK ngày 20/12/2004 về việc triển khai công tác kiểm kê kinh tế nông nghiệp ở các xã không có HTX và các HTX sản xuất nông nghiệp theo định kỳ hàng năm 2004
60 /BC-NN23/5/2008Phòng NN-PTNT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2008
08 /HD-TNMT15/7/2007Phòng TN&MT V/v: Hướng dẫn lập hồ sơ giao đất cấp Giấy chứng nhận QSD đất sau chuyển đổi giai đoạn II
4 /TT-NN04/2/2004Phòng NN & PTNNT V/v: Tổ chức duyệt kết quả kiểm kê kinh tế HTX sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp ở các xã, thị trấn
 07/2/2003Phòng NN & PTNT V/v: Chỉ tiêu cải tạo vườn tạp năm 2003 các xã, thị trấn
78 /CV-NN19/12/1997Phòng NN&PTNT V/v: Bổ cứu tình hình sản xuất Đông Xuân 97 -98
 17/1/1998Phòng NN&PTNT V/v: Dự thảo kế hoạch tài chính về sự nghiệp Nông nghiệp, khuyến Nông năm 1998
 14/1/2000Phòng NN & PT NT V/v: Tình hình sản xuất lúa cao sản đến 13/01/2000
8 /BC-NN17/2/2003Phòng NN & PTNT V/v: Báo cáo xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2003
382 - QĐ/HU24/7/2007Huyện Ủy Can Lộc V/v: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II, năm 2007 và những năm tiếp theo
15 /BC-UB25/6/2006UBND xã Thiên Lộc V/v: Báo cáo sơ kết công tác chỉ đạo chuyển đổi đất nông nghiệp xây dựng mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn xã Thiên Lộc
10/2005 /BC/NN24/1/2005Phòng NN & PTNT V/v: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 năm 2005 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến tháng 2 năm 2005
13/2006 BCNN14/2/2006Phòng NN & PTNT V/v: Báo cáo của phòng NN & PTNT về tiến độ trồng cây Lâm nghiệp dự án 661 qua các năm
30 /CV-NN17/3/2009Phòng NN&PTNT V/v: Đánh giá tình hình sản xuất các đối tượng cây trồng vụ Đông - Xuân năm 2008 - 2009 tại các địa phương và các nội dung để khắc phục tình hình đó
2002 /CT-NN18/3/2002Phòng NN & PTNT V/v: Công tác chỉ đạo đối phó với tình hình khó khăn do thời tiết và các yếu tố khác tác động đến cây trồng trong vụ Đông Xuân 2001 - 2002
16 /BC-NN28/3/2002Phòng NN & PTNT V/v: Tổng kết công tác kiểm kê trong các HTX, SX nông nghiệp năm 2001
31 BC-TS16/3/2009Phòng NN&PTNT V/v: Kế hoạch triển khai đề án NTTS vụ xuân hè 2009
14/2006 BCNN13/2/2006Phòng NN & PTNT V/v: Báo cáo của phòng NN & PTNT về kết quả trồng cây Gió trầm trên địa bàn năm 2001-2006
16 BC/NN16/2/2005Phòng NN & PTNT V/v: Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2005 và hướng bổ cứu
 01/1/1996Phòng Nông nghiệp Đề án sản xuất vụ Đông 1996 và Đông Xuân năm 1996-1997
 01/5/2007UBND huyện Can Lộc Đề án chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II
 09/1/2003UBND xã Khánh Lộc Biểu tổng hợp số hộ có thửa ruộng đất trước và sau chuyển đổi xã Khánh Lộc
70 CV-NN23/6/2008Phòng NN-PTNT V/v: Báo cáo tình hình nông dân bỏ ruộng, trả ruộng
8 TB/NN04/2/2004Phòng NN & PTNNT V/v: Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra sản xuất và dịch cúm gà tháng 2 năm 2004
05 /CV-NN14/2/2000Phòng NN & PT NT V/v: Thông báo về bổ cứu tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 1999 - 2000
 15/8/1998Phòng NN&PTNT V/v: Sản xuất vụ thu đông năm 1998 và đông xuân 1998 - 1999
06 /CV-NN24/2/2000Phòng NN & PT NT V/v: Tình hình lúa von và biện pháp xử lý
1234567