CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13595244
Đang truy cập:3080
Nhóm tài liệu: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
08 /CT-KHTC11/1/2003Phòng KHTC Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện
671 /QĐ-UB-KHTC22/12/2003Phòng TC-KH Quyết định giao chỉ tiêu thu -chi ngân sách và tài chính khác năm 2004 cho các xã, thị trấn
15 /QĐ-UB12/1/2005UBND huyện Can Lộc V/v: Giao nhiệm vụ cho đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước tại đơn vị: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Can Lộc
 11/3/1997Phòng NN và PT NT Kế hoạch tài chính ngành Nông nghiệp năm 1997
 01/1/1997  Hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã: Đồng Tâm (Hợp tác xã thủ công nghiệp Thương Binh), trụ sở giao dịch tại: Nhà Nguyễn Huệ, Xóm Thượng Gia, xã Tiến lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1998  Hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã: Nông nghiệp Ích Mỹ, trụ sở giao dịch tại: Ích Hậu, Can Lộc
 01/1/1999  Hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã: Quang Trung, trụ sở giao dịch tại: xóm 10, xã Bình Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1999  Hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã: Nông nghiệp Xuân Thủy, trụ sở giao dịch tại: xóm Xuân Thủy 1, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc
 01/1/2001Kho bạc Thạch Hà V/v: Báo cáo thu ngân sách Nhà nước năm trước
 07/10/2002Thị trấn Nghèn Báo cáo trích ngang danh sách cán bộ ban tài chính xã: Thị trấn Nghèn
 22/1/1994Phòng TC-KH V/v: Báo cáo chi ngân sách xã 1993
 01/1/2000UBND huyện Can Lộc Kế hoạch thu các quỹ khối cơ quan năm 2000
 04/12/2000  V/v: Một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch 2000 của xã Hồng Lộc
546 /BC-UB.KHTC10/12/2002UBND huyện Can Lộc Báo cáo tình hình thực hiện thu chi NSNN năm 2002 dự toán NS năm 2003
 01/1/2003Phòng Công thương Danh sách các xã đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực
 01/1/2003  Hồ sơ chứng nhận đăng ký kinh doanh điện của hợp tác xã Dịch vụ - Kinh Doanh điện xã Thượng Lộc, trụ sở giao dịch: UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
146 /QĐ-UB-KHTC08/1/2006UBND huyện Can Lộc V/v: Giao nhiệm vụ cho đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Nhà nước tại: Trung tâm giáo dục chính trị
6 CV- KHTC09/2/2006Phòng KH-TC V/v: Chuẩn bị cho công tác thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2005
 05/1/2003Văn phòng UB Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức
 01/1/2003  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực HTX năm 2003 đối với Mai Khắc Hùng, đại diện HTX điện xã Tân Lộc, trụ sở giao dịch chính: Trụ sở UBND xã Tân Lộc
 01/10/2003UBND huyện Can Lộc Dự toán thu chi ngân sách năm 2004
21 /GTTC08/5/2002Phòng KHTC V/v: Giấy thôi trả trợ cấp thường xuyên đối với ông: Trần Quốc Bốn là cán bộ hưởng trợ cấp thường xuyên theo QĐ 130/CP thuộc xã Ích Hậu, huyện Can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh
 01/3/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Quyết toán ngân sách năm 2003
 01/1/2008UBND huyện Can lộc Hồ sơ báo cáo ngân sách huyện năm 2008
675 /QĐ-UBND29/5/2008UBND huyện Can Lộc V/v: Điều chỉnh dự toán được giao và chi ngân sách cho phòng Công thương năm 2008
 01/1/2003UBND huyện Can Lộc Báo cáo tình hình thực hiện thu chi Ngân sách nhà nước năm 2002 dự toán ngân sách năm 2003
 01/1/2008  Hồ sơ Đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Sơn Hà xã Sơn Lộc
460 /QĐ-UBND27/4/2009UBND huyện Can Lộc V/v: Bổ sung dự toán cho các đơn vị năm 2009 cho đơn vị: Phòng Nội Vụ
60 /QĐ-UBND05/1/2009UBND huyện Can Lộc V/v: Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009 cho các xã, thị trấn
6/QĐ-UB-KHTC04/1/2005UBND huyện Can Lộc V/v: Giao kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005 cho các xã, thị trấn
 01/1/2009UBND xã Mỹ Lộc V/v: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo Nội dung KT
 01/1/2009UBND huyện Can Lộc Kế hoạch thu quỹ khối trường Tiểu học năm 2009
 01/12/2009UBND xã Trường Lộc V/v: Báo cáo Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng và dự toán thu - chi năm 2010
 06/9/2010  Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đọan chuẩn bị đầu tư đền bù GPMB dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Cửa Thờ Trại Tiểu huyện Can Lộc
 01/12/2012UBND xã Đồng Lộc Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường xã Đồng Lộc năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013
34 /TCKH16/4/2010Phòng TC-KH V/v: Thực hiện CS hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
 01/1/2013Đoàn kiểm tra Danh sách các hộ có đăng kí kinh doanh
 01/1/1997  Sổ theo dõi kinh doanh thương mại dịch vụ
 20/3/1987 Báo cáo kinh phí tài chính năm 1986
 01/1/1986 V/v: Quyết toán ngân sách huyện năm 1986
70 TB/TCKH08/11/2006Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Can Lộc V/v: Thông báo về việc cấp phát trợ cấp NSX của các xã thuộc huyện Can Lộc.
 22/8/1987Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc V/v: Bản tổng hợp quyết toán chi tiền lương
 20/2/1990Phòng Tài chính huyện Can Lộc V/v: Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 1989 (Theo ngành kinh tế quốc dân )
 18/12/1988 Biểu tổng hợp thu quốc doanh trên địa bàn Can Lộc năm 1989
 01/1/1990 V/v: Báo cáo quyết toán năm 1990
 30/3/1992Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc Báo cáo chi sự nghiệp băn hóa TDTT
 30/1/1994Phòng Tài chính huyện Can Lộc V/v: Báo cáo số liệu (Theo công văn số 10 ngày 10/01/1994 Sở TCVG)
 01/3/1992Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo cấp phát ngân sách địa phương
 22/4/1992UBND xã Bình Lộc V/v: Dự toán thu chi ngân sách xã Bình Lộc năm 1992
 15/4/1992 V/v: Danh sách cán bộ nghỉ việc hưởng chế dộ 111 HDBT
 01/5/1994UBND xã Mỹ Lộc Dự toán kinh phí hoạt động đoàn thể năm 1994 của xã: Mỹ Lộc
 01/10/1995UBND xã Mỹ Lộc Bảng cân đối thu chi ngân sách xã Mỹ Lộc năm 1994
 01/2/1994Phòng Tài chính huyện Can Lộc Dự toán thu chi ngân sách xã năm 1994
 02/2/1994Phòng Tài chính huyện Can Lộc Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch ngân sách xã năm 1994
 14/2/1987 V/v: Kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Can Lộc
 01/2/2009UBND huyện Can Lộc Báo cáo chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN huyện, xã năm 2008 của Huyện Can Lộc
12 /UBND01/5/2008UBND huyện Can Lộc V/v: Yêu cầu các xã, thị trấn báo cáo tình hình thực hiện công tác XDCB từ ngày 1/1/2005 đến ngày 1/1/2008 gửi về UBND huyện trước ngày 20/1/2008
 27/6/2008Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc Báo cáo tình hình thu nộp ngân sách năm 2008 ( Tính đến thời điểm 31/5/2008)
 31/12/2008Khối Sự nghiệp GT-XD-CN-TM-DV huyện Can Lộc Báo cáo quyết toán tài chính năm 2008 của GT - XD - CN - TM - DV
 01/1/2009Trường TH Đại Lộc Báo cáo tài chính năm 2009 của trường tiểu học Đại Lộc
12345678910...