CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679163
Đang truy cập:135
Nhóm tài liệu: Phòng Tư pháp huyện Can Lộc
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
BC/UB01/1/2004UBND xã Bình Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp từ tháng 01/2005 đến 9/2005
01 /KH-CT14/3/2001Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Kế hoạch mở đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật quý II/2001
 03/7/2006UBND xã Song Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Song Lộc
02 /CV-TP18/1/1994Phòng Tư pháp V/v: Đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình cụ thể về hình thức hoạt động của đơn vị
 01/1/1900UBND huyện Can Lộc Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch của ông (bà): Trần Thị Lan. Thường trú: Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc
686 /QĐ-UBND04/6/2008UBND huyện Can Lộc Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch cho ông (bà): Phan Thị Kiều - xã Đồng Lộc
03 /BC-TP24/6/1994Phòng Tư pháp V/v: Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 1994
 30/6/2006UBND xã Bình Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Bình Lộc
01 BC/UB05/10/2005UBND xã Thuần Thiện V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2005
BC/UB01/1/2005UBND xã Tiến Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2005
 30/6/2006UBND xã Kim Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Kim Lộc
 24/8/2006UBND xã Yên Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Yên Lộc
05 /BC-TP26/5/2005Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2005
 01/1/2008Ban Tư pháp xã Ích Hậu V/v: Báo cáo tình hình hoạt động tư pháp xã Ích Hậu Quý 2, 3/2005
BC/UB30/9/2005UBND xã Thịnh Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp 9 tháng năm 2005
 30/7/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh
04 /BC-TP06/7/1994Phòng Tư pháp V/v: Phiếu đề xuất ý kiến
 01/10/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh 1
06 /KH-PTP26/6/2005Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
09 /BC/UB20/12/2005UBND xã Yên Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp 12 tháng năm 2005
84 BC/UB26/9/2005UBND xã Vượng Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 1/2005 đến 9/2005
 31/10/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh 2
 29/6/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh 3
05 /BC-TP10/9/1994Phòng Tư pháp V/v: Báo cáo công tác tư pháp quý 3 năm 1994
 24/8/2005Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Dự trù kinh phí phục vụ đợt học tập pháp luật quý IV năm 2005
 26/9/2005UBND xã Kim Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý 1, 2, 3/2005
BC/UB25/9/2005UBND xã Phù Lưu V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý 3/2005
07 /BC-TP24/9/2005Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Báo cáo công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2005
 29/6/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh 4
803 /QĐ-UBND20/6/2008UBND huyện Can Lộc Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch cho ông (bà): Nguyễn Doãn Hoàng - xã Trung Lộc
 01/1/1900UBND huyện Can Lộc Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch của ông (bà): Trần Thị Lợi. Thường trú: Xã Trường Lộc , huyện Can Lộc
 28/8/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh 5
BC/UB25/11/2005  V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý 4/2005
BC/UB05/10/2005UBND xã Thường Nga V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 4/2005 đến 10/2005
 10/1/1995Phòng Tư pháp V/v: Báo cáo hoạt động của ngành tư pháp huyện trong thời gian qua và một số nhiệm vụ cơ bản trong năm 1996
 28/6/2006UBND xã Sơn Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Sơn Lộc
16 /BC-TP06/1/2006Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Báo cáo tình hình tổ chức hội thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi của huyện
 27/3/2000UBND huyện Can Lộc Hội nghị công tác tư pháp - thi hành án - thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
 25/6/2006UBND xã Thanh Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Thanh Lộc
 05/10/2005UBND xã Thường Nga V/v: Danh sách Việt Kiều đang sinh sống ở nước ngoài
32 BC/UB25/8/2005UBND xã Gia Hanh V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 8/2004
 29/6/2006UBND xã Thường Nga Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Thường Nga
 28/6/2006UBND xã Vĩnh Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Vĩnh Lộc
BC/UB26/9/2005UBND xã Gia Hanh V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 9/2005
BC/UB26/9/2005UBND xã Gia Hanh V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2005
 09/6/2006UBND xã Khánh Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Khánh Lộc
 03/7/2006UBND xã Trường Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Trường Lộc
04 BC/UB25/10/2005UBND xã Gia Hanh V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 10/2005
BC/UB24/11/2005UBND xã Sơn Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 11/2005
849 /QĐ-UBND25/6/2008UBND huyện Can Lộc Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch cho ông (bà): Trần Thị Vân - xã Mỹ Lộc
 01/1/1900UBND huyện Can Lộc Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch của ông (bà): Nguyễn Thị Liên. Thường trú: Xã Gia Hanh , huyện Can Lộc
BC/UB26/9/2005UBND xã Trường Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp 8 tháng năm 2005
14 /CV-TP06/11/1995Phòng Tư pháp V/v: Trích yếu phân công cán bộ phụ trách công chứng nhà nước
 20/3/2006Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Chứng thực của UBND huyện Can Lộc
09 BC/UB26/9/2005UBND xã Tân Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp quý 3/2005
04/2006 /ĐN-TP25/4/2006Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Tờ trình V/v: xin mua máy vi tính phục vụ nhiệm vụ đăng ký, quản lý hộ tịch
BC/UB26/9/2005UBND xã Xuân Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2005,
08 /BC-TP30/10/2006Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Báo cáo tổng kết thành tích công tác tư pháp năm 2006, phương hướng nhiệm vụ năm 2007
08 /BC-UB25/8/2005UBND xã An Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 8/2005
03 BC-UB25/9/2005UBND xã An Lộc V/v: Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý 3/2005
12345