CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13021447
Đang truy cập:129
Nhóm tài liệu: Thanh tra huyện Can Lộc
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 09/6/1990Xã An Lộc Báo cáo kết quả tổ chức thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 1990-1995 xã An Lộc
12/ VP/ TT.H16/3/1992Thanh Tra Huyện Can Lộc Báo cáo công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra kinh tế xã Tiến Lộc
 22/10/1994  Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 1994 xã Hồng Lộc
 03/5/2000Thanh Tra Huyện Can Lộc Biên bản xác minh số liệu tình hình về việc kiểm tra thu đóng góp của nhân dân xã Sơn Lộc
14 / TT-TTr20/3/2003Thanh Tra Huyện Can Lộc V/v: Xin kinh phí triển khai Quy chế dân chủ và nghiệp vụ Thanh tra
01 / BC-TTr15/1/2007Thanh Tra Huyện Can Lộc Kết quả làm việc tại trường THPT Nghèn về ý kiến phản ánh của phụ huynh xã Tiến Lộc
 15/11/2001Chi Bộ Thanh Tra Bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2001 ( Phan Văn Tấn - Chánh thanh tra huyện)
 25/2/2008Thanh Tra Xã Gia Hanh Danh sách ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2008-2010 xã Gia Hanh
 19/11/2012UBND Xã Mỹ Lộc Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Mỹ Lộc
02 / BC17/2/1998Ban GPMB QL 1A Báo cáo tình hình chi trả tiền đền bù cho các hộ thuộc 36/CP
/TN&MT22/5/2014Phòng TN & MT V/v: Trả lời tàn án nhân dân Huyện Can Lộc
01/ QĐ-TTr05/1/2010UBND Huyện Can Lộc Thanh Tra V/v: Phân công theo dõi địa bàn
 08/6/2001  Bản tổng kết 10 năm công tác Thanh Tra nhân dân xã Phúc Lộc
 27/10/1998  Biên bản họp 3 thường trực để quản lý ruộng đất Thị Trấn
 19/11/2012UBND Xã Sơn Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Sơn Lộc
 27/5/2008UBND Xã Kim Lộc Danh sách trích ngang ban Thanh tra nhân dân xã Kim Lộc
 15/9/1995  Báo cáo hoạt động Thanh tra ngân hàng năm 1995
 10/1/1990Xã Hậu Lộc Báo cáo kết quả tổ chức thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 1990-1995 xã Hậu Lộc
 31/5/1990Xã Nhận Lộc Báo cáo kết quả tổ chức thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 1990-1995 xã Nhân Lộc
 01/1/1994Thanh Tra Huyện Can Lộc Thực hiện chương trình hoạt động năm 1994, nhờ sự giúp đỡ quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thanh tra tỉnh
 24/1/1997Ban TT ND Xã Tiến Lộc Báo cáo tổng kết hoạt động công tác thanh tra nhân dân xã Tiến Lộc năm 1996
 30/5/2008UBND Xã Khánh Lộc Danh sách thành viên thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2008-2013 xã Khánh Lộc
 15/11/2001  Bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2001 ( Nguyễn Thị Thành)
 19/11/2012UBND Xã Phú Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Phú Lộc
33 / PMU1-MR03/11/1998BQL DA QL 1 Phân Ban MT V/v: Tính trợ cấp thu nhập đặc biệt cho các hộ PÁP kinh doanh
14/ TTr21/5/2013UBND Huyện Can Lộc Thanh Tra Hướng dẫn thực hiện quy trình hòa giải trong giải quyết tranh chấp về đất đai
 20/5/2014  V/v: Danh sách các hộ gia đình thôn Thượng Gia có đất ở vườn sau đo vẽ bản đồ địa chính xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
02/ TB-TLVA13/12/2013Tòa An ND Huyện Can Lộc Thông báo về việc thụ lý vụ án
3 / BC22/4/1999Ban GPMB QL 1A Báo cáo tình hình công tác GPMB Quốc Lộ 1 A
 14/11/2012UBND Xã Quang Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Quang Lộc
 26/5/2008UBND Xã Yên Lộc Báo cáo danh sách trích ngang cán bộ Thanh tra xã Yên Lộc năm 2008
 28/8/2003Thanh Tra Huyện Can Lộc Quá trình giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Huế công dân xã Vĩnh Lộc đã kéo dài từ tháng 4 lại nay
04 / CV-TTr04/5/2000Thanh Tra Huyện Can Lộc Ban biên tập Bạn nghe Đài tiếng nói Việt Nam nêu nội dung phản ánh của bạn nghe đài xã Hồng Lộc
 19/5/1990Xã Phúc Lộc Báo cáo kết quả tổ chức thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 1990-1995 xã Phúc Lộc
 17/5/1990Xã Thiên Lộc Báo cáo kết quả tổ chức thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 1990-1995 xã Thiên Lộc
 02/4/1995Thanh Tra Huyện Can Lộc V/v: Giải quyết đơn thư khiếu nại. Tố cáo của công dân tại kỳ họp thứ II Hội đồng nhân dân Huyện khóa 15
06 / BC-KH10/5/2000Thanh Tra Huyện Can Lộc Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1996-2000) và KH năm (2001-2005) của ngành Thanh Tra nhà nước
 10/9/2003Đoàn Thanh Tra QĐ 320 Báo cáo kết luận Thanh tra quản lý đầu tư XDCB tại xã Phù Lưu
07 / PC-TTr17/4/2009Thanh Tra Huyện Can Lộc Phiếu chuyển đơn của ông: Lê Văn Nam
 27/5/2008UBND Xã Tiến Lộc Báo cáo danh sách trích ngang Ban thanh tra xã Tiến Lộc nhiệm kỳ 2008-2010
 15/11/2001  Bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2001 ( Nguyễn Thị Nga )
 20/11/2012UBND Xã Thiên Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Thiên Lộc
969/ UBND-VP30/9/2013UBND Huyện Can Lộc V/v: Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhung
/TTr16/6/2013  V/v: Xin hỗ tợ kinh phí giải quyết đơn thư
 27/2/2001Ban TTND Xã Vĩnh Lộc Tổng kết 10 năm công tác Thanh Tra nhân dân
 01/11/2013Chi Bộ Thanh Tra Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác XD Đảng nhiệm kỳ 2011-2013, phương hướng NK 2013-2015
 01/12/2012UBND Xã Tiến Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Tiến Lộc
 15/5/1990Xã Thượng Lộc Báo cáo kết quả tổ chức thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 1990-1995 xã Thượng Lộc
 06/11/1990Xã Thịnh Lộc Báo cáo kết quả tổ chức thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 1990-1995 xã Thịnh Lộc
 16/11/2012UBND Xã Thượng Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Thượng Lộc
 15/11/2001  Hồ sơ kiểm điểm Đảng viên năm 2001 ( Trần Trung Phước )
 01/12/2012UBND Xã Tùng Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Tùng Lộc
26 / BC-TTr15/6/2007Thanh Tra Huyện Can Lộc Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ 2005-2007
 20/10/1990Xã Tiến Lộc Báo cáo kết quả tổ chức thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 1990-1995 xã Tiến Lộc
11 / BC-TK23/11/2000Huyện Can Lộc Thanh Tra Tổng kết công tác Thanh tra năm 2000 chương trình công tác Thanh tra năm 2001
 20/11/1996Ban TT ND Xã Trung Lộc Báo cáo hoạt động Thanh tra và giải quyết khiếu tố 1996 xã Trung Lộc
 17/5/1990Xã Vĩnh Lộc Báo cáo kết quả tổ chức thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 1990-1995 xã Vĩnh Lộc
03/ QĐTT12/7/1995Thanh Tra Huyện Can Lộc V/v: Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lục, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
 01/12/2012UBND Xã Yên Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Yên Lộc
72 /BC-UBND16/10/2012UBND Xã Vượng Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Vượng Lộc
123