CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13695395
Đang truy cập:303
Nhóm tài liệu: Sở Nội vụ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
3603 /QĐ.TC25/11/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: nâng bậc lương cho ông(bà): Trần Thị Hoa - Dược Sỹ Trung Cấp
4780 /QĐ.TC07/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Nguyễn Thị Dần - Trường Tiểu học Nam Thị Trấn
6231 /QĐ.TC28/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông(bà): Trần Thị Hoan - Trường Tiểu Học Thạch Thắng
6206 /QĐ.TC28/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Hồ Thị Lài - Trường Tiểu học Thạch Hạ
189 /CV.TC07/9/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn danh sách nâng bậc lương cho CC.NN tại UBND huyện Đức Thọ (2 người)
144 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Đức Thanh, Đức Thọ
75 /QĐ.TC18/9/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng công chức ông/bà: Phạm Thị Thanh Hoài; UBND huyện Hương Sơn
6016 /QĐ.TC10/12/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho CC, VC: Thái Thị Mai - thuộc: Trường THCB Phan Đình Phùng.
04 /QĐ.TC03/2/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho CC, VC: Trần Hiếu Học - thuộc: Trường Năng khiếu huyện Đức Thọ.
01 /QĐ.TC08/1/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ khen thưởng thành tích công tác 10 đồng chí lao động giỏi.
54 /QĐ09/2/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ đi học ông/bà: Nguyễn Khắc Thứ - Thuộc: UBND huyện Hương Sơn
03 /BC.TC15/3/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2000
01 /QĐ.TC12/3/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ công nhận hoàn thành chương trình đào tạo ngoại ngữ tiếng Thái Lan, Lào tại Thị xã Hồng Lĩnh
01 /CV-TC08/1/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho 4 người thuộc Sở Thủy sản (có DSKT)
01 /QĐ.TC14/1/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ việc hưởng chế độ BHXH đối với ông/bà: Trần Đức Xuyến - BQL dự án XD Cảng cá Xuân Phổ
01 /QĐ.TC22/1/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ đi học: Nguyễn Tống Lập - trung tâm y tế Cẩm Xuyên
01 /QĐ.TC20/4/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mở lớp bồi dưỡng QLNN cơ sở cho: Cán Bộ Chính Quyền Cơ Sở Huyện Hương Khê
01 /QĐ-TC04/1/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thuyên chuyển, tiếp nhận ông (bà): Trần Thị Việt Nga, đến công tác tại Trường PTTH Quốc Oai, Hà Tây
01 /QĐ.TC20/2/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển xếp lại ngạch, bậc lương cho ông (bà): Tống Thị Cẩm Lệ, công tác tại Trường CĐSP Hà Tĩnh
5404 /QĐ-TC10/3/1994Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xếp ngạch Công chức, viên chức cho ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Thi - Thuộc: Trường Cấp I Bùi Xá, Đức Thọ
05 /QĐ.TC04/3/1995Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: xếp ngạch công chức, viên chức: Hà Thị Trúc - Thuộc: UBND huyện Cẩm Xuyên - Vào ngạch: Tuyên truyền viên
892 /QĐ.TC03/9/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương CC, VC: Trần Huy Chương. Thuộc: Trường PTTH Cẩm Xuyên
1759 /QĐ.TC03/12/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Trần Thị Hà, thuộc Trường Tiểu học Đậu Liêu, tx Hồng Lĩnh
231/2001 /QĐ-TCCQ10/7/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Thị Trấn Tây Sơn, Hương Sơn (có danh sách kèm theo)
28 /QĐ.TC13/2/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ thay đổi, bổ sung cán bộ UBND xã Kỳ Phòng, huyện Kỳ Anh (Đính, Phụ, Hoà)
317 /QĐ.TC08/10/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ thay đổi, bổ sung cán bộ UBND xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Ký, Hoàn, Cường)
326/2001 /QĐ-TCCQ08/10/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay đổi, bổ sung cán bộ UBND Phường Trần Phú, Tx Hà Tĩnh gồm các ông/bà: Quang Vinh, Hoạt, Mai, Đình Công
277 /QĐ.TC28/9/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ thay đổi, bổ sung cán bộ UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Lê Xuân Lạc)
347/2001 /QĐ-TCCQ15/10/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay đổi, bổ sung cán bộ UBND Xã Đức Bồng, Đức Thọ gồm các ông/bà: Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Minh
331/2001 /QĐ-TCCQ08/10/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay đổi, bổ sung cán bộ UBND Xã Sơn Bình, Hương Sơn gồm các ông/bà: Nguyễn Thị Bình
95/2001 /QĐ-TCCQ15/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Thường Nga, Can Lộc (có danh sách kèm theo)
125/2001 /QĐ-TCCQ22/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên (có danh sách kèm theo)
66 /QĐ.TC12/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Đức Lạng, Đức Thọ
152 /QĐ.TC27/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Kỳ Phong, Kỳ Anh
01 /QĐ.TC05/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Hương Trạch, Hương Khê
184/2001 /QĐ-TCCQ27/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Xuân Hội, Nghi Xuân (có danh sách kèm theo)
03 /QĐ.TC26/3/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cử 82 cán bộ đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Ngạch cán sự cho cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh
01 /QĐ-TC31/12/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hợp đồng giáo viên đối với ông/bà: Nguyễn Thị Bích Tuyết - đến nhận công tác tại: Trường THPT Nguyễn Huệ
02 /TT.TC.DN16/6/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Tờ trình về phương án tổ chức và quản lý nước ở các huyện, thị xã
01 /QĐ-TCCQ04/11/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng công chức đối với ông/bà: Võ Thị Dung; Phòng GD-ĐT Hương Khê
40410 /QĐ.TC18/5/1995Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: nâng bậc lương cho CC, VC: Hoàng Thị Ý - Thuộc: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
276 /QĐ.TC28/9/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ Bổ sung phụ cấp 5% tái cử với cán bộ xã, huyện của huyện Cẩm Xuyên
213/2001 /QĐ-TCCQ02/7/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Đức Liên, Vũ Quang(có danh sách kèm theo)
313 /QĐ.TC08/10/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ thay đổi, bổ sung cán bộ UBND xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh (Tài, Định, BÌnh Trì, Minh, Quảng, Hùng)
225/2001 /QĐ-TCCQ02/7/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Phường Bắc Hồng, Hồng Lĩnh (có danh sách kèm theo)
203/2001 /QĐ-TCCQ27/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Đại Nài, Thị Xã Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo)
02 /QĐ.HĐ29/5/2001Hội đồng thi nâng ngạch Công chức QĐ Thành lập Ban coi thi Viết kỳ thi nâng ngạch Kế toán
07 /QĐ-TC23/1/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp nhận và phân bổ ông/bà: Nguyễn Thị Nhớ - công tác tại: Trường THCS Ân - Giang, Vũ Quang - đến nhận công tác tại: Trường THCS xã Đồng Lộc, Can Lộc
64 /QĐ-TC05/3/1996Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ hưu đối với ông/bà: Hoàng Hiền - Thuộc Cơ quan: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
01 TCCB/QĐ02/1/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng, Tiếp nhận, Thuyên chuyển ông/bà: Trần Văn Cừ đang công tác tại Công Ty Bảo Hiểm Tĩnh Hà Tĩnh đến nhận công tác tại: Ban Đối Ngoại Tỉnh Hà Tĩnh
15 /QĐ-TC16/1/1996Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm cho ông/bà: Nguyễn Minh Gia - Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty sản xuất chế biến Lâm sản XK tỉnh Hà Tĩnh
23 /QĐ.TC05/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Thạch Kim, Thạch Hà
292/2001 /QĐ-TCCQ28/9/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay đổi, bổ sung cán bộ UBND Xã Xuân Hội, Nghi Xuân gồm các ông/bà: Dần, Thanh Văn, Hòa, Trung Hoàn, Tiến Sỹ, Anh Vững, Ngọc Thanh, Huệ, Tùng
563 /QĐ.TC06/10/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Nâng bậc lương cho: 89 ông (bà) có danh sách trích ngang kèm theo thuộc: Trung tâm Y tế huyện Can Lộc
892 /QĐ.UB-199823/7/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng thi tuyển công chức vào ngạch giáo viên thuộc ngành Phòng GD-ĐT năm 1998-1999
01/2002 /BC.TC04/1/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Kết quả kiểm tra việc Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh thông báo cho học sinh nghỉ học
01 /BC-TC17/1/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo tình hình hoạt động năm 2002 của dự án GTZ - tại Hà Tĩnh
01 /QĐ.TC.DN06/1/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm ông/bà: Cao Minh Xuân - công tác tại: Công ty VTB-TM Hà Tĩnh - giữ chức vụ: Phó giám đốc
 20/12/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Danh sách cán bộ, công chức hưởng tiền phụ cấp hướng dẫn tập sự năm 2001-2002
01 TCCB/QĐ10/1/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ và phân phối ông(bà): Hồ Sỹ Khiêm đến nhận công tác tại: Hội y học cổ truyền tỉnh Hà Tĩnh
12345678910...