CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755079
Đang truy cập:289
Nhóm tài liệu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 15/6/1989Phòng GD-ĐT Báo cáo tổng kết năm học 1988 - 1989
 03/1/1997Phòng GD-ĐT Biểu thống kê tổng hợp kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, XMC năm 1996
17 /VP31/1/2000Phòng GD-ĐT Báo cáo thực hiện kế hoạch tháng 1
05 /VP08/1/2001Phòng GD-ĐT Quy hoạch xây dựng trường THCS của huyện Đức Thọ
12 /VP15/1/2002Phòng GD-ĐT Dự kiến kiểm tra, đánh giá về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2001
26/VP01/4/1997Phòng GD-ĐT Kế hoạch triển khai, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động kỷ niệm 50 năm ngày thương binh liệt sỹ
37 /VP18/1/2001Phòng GD-ĐT Báo cáo tình hình GD-ĐT trong học kỳ 1 và một số giải pháp thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2000 - 2001
 21/4/1997Phòng GD-ĐT Đăng ký dự thi tốt nghiệp THCS 1996 - 1997
 16/6/1990Phòng GD-ĐT Tờ trình đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu thi đua năm học 1989 - 1990
32 VP/ GD-ĐT15/1/2000Phòng GD-ĐT Báo cáo kế hoạch xây dựng trường học năm 1999 - 2000
43 /VP09/3/2000Phòng GD-ĐT V/v: Đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất các trường Mầm non trong năm 2000
60 /VP22/3/2000Phòng GD-ĐT V/v: Dự kiến thành lập các trường THCS liên xã
44/BC12/5/1997Phòng GD-ĐT Báo cáo về việc kết quả thực hiện cuộc vận động kỷ niệm 50 năm ngày TB-LS
 15/5/1997Phòng GD-ĐT Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí thi tốt nghiệp tiểu học THCS, PTTH năm học 1996 - 1997
69 /VP04/4/2000Phòng GD-ĐT V/v: Đề nghị UBND huyện Đức Thọ khen thưởng đơn vị và cá nhân đạt thành tích 10 năm công tác CMC - Phổ cập giáo dục tiểu học
 14/7/1990Phòng GD-ĐT Báo cáo tình hình giáo dục năm học 90 - 91
 01/5/1997Phòng GD-ĐT Kế hoạch phát triển các ngành học phòng giáo dục đào tạo đức thọ năm học 1997 - 1998
 01/1/2002Phòng GD-ĐT Báo cáo sơ kết học kỳ 1, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2001 - 2002
 16/7/1990Phòng GD-ĐT Tường trình về định biên giáo dục năm học 1990 - 1991
 17/7/1990Phòng GD-ĐT Hội đồng thi hết cấp 1 đợt 2 (8/8/1990)
91 /VP04/5/2000Phòng GD-ĐT Báo cáo số học sinh, số phòng thi, hội đồng thi tốt nghiệp tiểu học năm học 1999 - 2000
69 /VP28/3/2001Phòng GD-ĐT Báo cáo quá trình triển khai việc xây dựng và đánh giá các trường tiểu học theo chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000
 19/7/1990Phòng GD-ĐT Danh sách cán bộ giáo viên đề nghị UBND huyện tiếp nhận về Đức Thọ công tác năm học 1990 - 1991
77 /VP09/4/2001Phòng GD-ĐT Báo cáo số lượng học sinh dự thi tốt nghiệp THCS năm học 2000 - 2001
 08/5/2000Phòng GD-ĐT V/v: Thống nhất địa điểm xây dựng trường THCS Bồng Lĩnh
 20/7/1990Phòng GD-ĐT Tường trình về việc chuyển kế toán tài chính quản lý khinh phí giáo dục ở Ban tài chính sang Phòng Giáo dục
 20/7/1990Phòng GD-ĐT Tường trình định biên giáo dục Đức Thọ năm học 1990 - 1991
 01/5/2000Phòng GD-ĐT Báo cáo đánh giá thực hiện các tiêu chí thi đua năm học 1999 - 2000
54 /VP15/3/2002Phòng GD-ĐT Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước quý 1 năm 2002
 18/10/1990Phòng GD-ĐT V/v: Tăng cường công tác Đoàn Đội trường học năm học 1990 - 1991
84 /VP13/4/2001Phòng GD-ĐT Báo cáo một số tình hình về hoạt động GD-ĐT năm học 2000 - 2001
67 /BC26/3/2002Phòng GD-ĐT Báo cáo tình hình giáo dục ở các địa phương
 27/10/1990Phòng GD-ĐT Tường trình về cán bộ giáo viên và quỹ lương ngành giáo dục
 13/6/1997Phòng GD-ĐT Đánh giá về kỳ thi tốt nghiệp tiểu học THCS năm 1997 của huyện Đức Thọ
85 /VP16/4/2001Phòng GD-ĐT Báo cáo về kế hoạch xây dựng trường THCS liên xã
86 /VP18/4/2001Phòng GD-ĐT Báo cáo công tác giáo dục mầm non
69 CV/XDCB28/8/1997Phòng GD-ĐT V/v: Đề nghị UBND huyện xem xét phê duyệt dự án khả thi trường Tiểu học miền núi xã Đức Đồng
 01/8/1997Phòng GD-ĐT Báo cáo đánh giá 8 tháng thực hiện NQTW 2 và nhiệm vụ năm học 1996 - 1997 phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 1997 - 1998
 01/1/1996Phòng GD-ĐT Kế hoạch phát triển trường lớp
105 /CM27/4/2001Phòng GD-ĐT Báo cáo tình hình tổ chức, thực hiện thử nghiệm đổi mới chương trình và sách giáo khoa lớp 6 thí điểm
155 /TT-TCCB09/8/2002Phòng GD-ĐT Phương án bổ nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ quản lý năm học 2002 - 2003
 26/5/2000Phòng GD-ĐT Danh sách đơn vị TTXS, TTLĐGXS năm học 1999 - 2000
 20/6/1991Phòng GD-ĐT Tờ trình công nhận danh hiệu thi đua năm học 1990 - 1991
 01/8/2002Phòng GD-ĐT Báo cáo tổng kết năm học 2001 - 2002 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2002 - 2003
125 /VP13/7/2000Phòng GD-ĐT V/v: Xây dựng nhà làm việc hai tầng
 17/9/1991Phòng GD-ĐT V/v: Đề nghị cấp kinh phí để nhà trẻ hoàn thành các công trình phục vụ dạy và học
126 /VP10/7/2000Phòng GD-ĐT Báo cáo hoạt động giáo dục năm 2000 trình HĐND khóa XVI
106 /VP03/5/2001Phòng GD-ĐT Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển gần đây của sự nghiệp GD-ĐT huyện Đức Thọ
 28/9/1991Phòng GD-ĐT Báo cáo triển khai nhiệm vụ năm học 1991 - 1992
 28/11/1991Phòng GD-ĐT V/v: Xin cấp kinh phí và phương tiện xe của cơ quan để mời hội đồng giám định y khoa tỉnh về khám tại huyện nhà
 10/12/1991Phòng GD-ĐT Danh sách những cán bộ giáo viên đề bạt làm quản lý được xếp bậc lương mới
106 /VP04/5/2001Phòng GD-ĐT Báo cáo tình hình GD-ĐT năm học 2000 - 2001 và kế hoạch phát triển năm học 2001 - 2002
128 /VP19/7/2000Phòng GD-ĐT Bản giải trình trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa 16
 01/1/1991Phòng GD-ĐT Danh sách cán bộ giáo ngành giáo dục Đức Thọ nâng lương năm 1991
 01/1/1900Phòng GD-ĐT Tổng hợp danh sách cán bộ quản lý các trường học thuộc UBND huyện Đức Thọ có đến 30/7/2000
124 /VP15/5/2001Phòng GD-ĐT V/v: Đề nghị được gửi 50 học viên đi đào tạo hệ trung cấp chính quy Mầm non khóa 2001 - 2003
 04/6/2001Phòng GD-ĐT Danh sách các đơn vị tiên tiến xuất sắc và TTLĐGXS năm học 2000 - 2001
160 /TĐ15/6/2001Phòng GD-ĐT Báo cáo danh sách các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2000 - 2001
136 /VP16/8/2000Phòng GD-ĐT Nhiệm vụ năm học 2000 - 2001 của ngành GD-ĐT huyện Đức Thọ
 01/1/1993Phòng GD-ĐT Phổ cập giáo dục tiểu học năm học 1992 - 1993
123