CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13009726
Đang truy cập:150
Nhóm tài liệu: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đức Thọ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 17/7/1990Phòng CN - XD - GTVT V/v: UBND thị trấn Đức Thọ vi phạm quy định quản lý quy hoạch xây dựng cơ bản
 15/2/1993Phòng CN - XD - GT Hợp đồng thanh toán
 14/4/1993Phòng CN - XD - GT Hợp đồng kinh tế giữa phòng CN.XD.GT huyện Đức Thọ và UBND xã
 22/11/1993Phòng CN - XD - GT Giấy xin kinh phí
 01/1/1993Phòng CN - XD - GT Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 1993 của ngành CN - TTCN huyện Đức Thọ
 01/1/1993Phòng CN - GT - XDCB Bảng thanh toán - các chi phí phục vụ chiến dịch giao thông quý I năm 1993
 01/1/1993Phòng CN - GT - XDCB Kết quả thực hiện nghành XDCB năm 1991 - 1993 và kế hoạch năm 1994 - 1995
 28/4/1994Phòng CN - XD - GT Báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ của các ki ốt từ quán bà Viên vào Đê la giang trên tuyến đường Yên Trung
 28/8/1994Phòng CN - XD - GT Báo cáo về việc xây dựng kế hoạch 1995 của nghành CN - XD - GT
 01/1/1994Phòng CN - XD - GT Phiếu thu
 10/7/1994Phòng CN - XD - GT Phương án tổ chức huy động và điều hành phương tiện chống lụt bão năm 1994
 22/8/1994Phòng CN - XD - GT V/v: Triển khai kế hoạch xây dựng công trình Bình Định thuộc tuyến Thanh - Thịnh - Bình
 24/8/1994Phòng CN - XD - GT Biên bản làm việc
 01/9/1994Phòng CN - XD - GT Dự toán kinh phí CT Điện 0,4 thị trấn Đức Thọ
 14/10/1994Phòng CN - XD - GT V/v: Xây dựng các công trình trên địa bàn
 28/2/1995Phòng CN - XDCB - GT Báo cáo kết quả triển khai dự án cấp nước sạch và nhiệm vụ tới
 16/10/1995Phòng CN - GT - XDCB Văn bản báo cáo việc sập nhà số 3 tại CT Chợ Đức Thọ
 10/11/1995Phòng CN - GT - XDCB Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 1995
 01/1/1995Phòng CN - XD - GT Biểu đăng ký danh mục công trình cơ bản đầu tư 1995 và 1996
 06/4/1996Phòng CN - XDCB - GT V/v: Đề nghị huy động lực lượng lao động của các cơ quan nhân ngày chào mừng sự kiện chính trị của huyện
 10/4/1996Phòng CN - XDCB - GT Phương án cải tạo và dự toán KP để cải tạo đoạn đường dây 0,4KV từ Công an huyện Đức Thọ đến ngã ba đê La Giang
 10/5/1996Phòng CN - XDCB - GT Dự kiến chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ CN thời kỳ 1996 - 2000 huyện Đức Thọ
 20/5/1996Phòng CN - XDCB - GT Dự kiến chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội huyện Đức Thọ từ năm 1996 đến năm 2000
 04/9/1996Phòng CN - XDCB - GT Hợp đồng sửa chữa thường xuyên tỉnh lộ 19 (đoạn ngã tư Trổ - Đò Hào)
 05/11/1996Phòng CN - XDCB - GT V/v: Hướng dẫn phân loại thi đua
 09/12/1996Phòng CN - XDCB - GT Bảng phân loại thi đua năm 1996
 14/12/1996Phòng CN - XD - GT Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1996
 10/3/1997Phòng CN - XDCB - GT Báo cáo phương án chỉ đạo làm giao thông nông thôn năm 1997 huyện Đức Thọ
 22/5/1997Phòng CN - XDCB - GT Hướng dẫn thủ tục về làm đường nhựa năm 1997
 16/7/1997Phòng CN - XDCB - GT Kế hoạch phân bổ kinh phí sự nghiệp giao thông năm 1997
 19/7/1997Phòng CN - XDCB - GT Báo cáo tình hình thực trạng ngành CN - TTCN huyện Đức Thọ
 07/8/1997Phòng CN - XDCB - GT Báo cáo đề xuất xử lý xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu
 08/9/1997Phòng CN - XDCB - GT V/v: Trả lời ý kiến cử tri xã Đức An
 22/10/1997Phòng CN - XD - GT Báo cáo thực trạng và biện pháp khắc phục công tác quản lý sử dụng điện trên địa bàn thị trấn Đức Thọ
 12/4/1998Phòng CN - XD - GT Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV - Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện NQ Đại hội XXV và NQ 02 của BCH Đảng bộ huyện về Ngành nghề TT công nghiệp
 16/4/1998Phòng CN - XDCB - GT Báo cáo nội dung làm việc với BQL xây dựng CT Nhà thờ Họ giáo Yên Trung
 06/6/1998Phòng CN - XD - GT V/v: Phương tiện phòng chống lũ lụt
 02/11/1998Phòng CN - XD - GT V/v: Đề nghị UBND huyện Đức Thọ đồng ý cho thành lập HTX vận tải sông biển xã Đức Quang
 02/4/1999Phòng CN - XD - GT Báo cáo tình hình quản lý sử dụng lưới điện nông thôn trong toàn huyện
 16/4/1999Phòng CN - XD - GT Báo cáo tình hình sử dụng điện xã Đức Châu
 29/5/1999Phòng CN - XDCB - GT Bảng tổng hợp các tuyến đường giao thông nông thôn liên xã - huyện lộ
 09/7/1999Phòng CN - XDCB - GT V/v: Xây dựng nhà phòng giáo xứ Kẻ Tùng xã Đức La
 19/7/1999Phòng CN - XDCB - GT Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng điện
 02/8/1999Phòng CN - XD - GT Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng ngành nghề TTCN trên địa bàn huyện Đức Thọ
 12/10/1999Phòng CN - XDCB - GT Thông báo về giá bán điện mới
 01/1/1999Phòng CNXD GT Đức Thọ Báo cáo tình hình sử dụng điện xã Đức Châu, huyện Đức Thọ
 28/2/2000Phòng CN - XD - GT V/v: Hoàn trả vốn Lưới điện trung áp, các trạm biến áp
 15/11/2000Phòng CN - XD - GT Tổng hợp báo cáo máy, thiết bị và kết quả sản xuất kinh doanh ngành tiểu thủ công nghiệp ước đạt năm 2000 huyện Đức Thọ
 05/1/2001Phòng CN - XD - GT Báo cáo công tác quản lý điện
 05/2/2001Phòng CN - XD - GT V/v: Thực hiện mục tiêu kế hoạch 2001
 15/6/2001Phòng CN - XDCB - GT V/v: Bảng báo cáo công tác giao thông nông thôn 6 tháng đầu năm và kế hoạch năm 2001
 27/7/2001Phòng CN - XDCB - GT V/v: Chỉ đạo tổ quản lý nước khắc phục, phục vụ cấp nước cho ủy ban mặt trận huyện Đức Thọ
 26/10/2001Phòng CN - XD - GT Báo cáo thiệt hại các công trình giao thông do lũ lụt gây ra từ ngày 20/10/2001 đến ngày 26/10/2001 trên địa bàn toàn huyện
 24/2/2002Phòng CN - XD - GT Báo cáo kết quả thực hiện CN-XD-GT năm 2001 và kế hoạch 2002
 15/3/2002Phòng CN - XD - GT Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngành CN-TTCN, giao thông, XDCB quý 1/2002
 01/1/2002Phòng XD - GT Báo cáo 9 tháng đầu năm 2002
 18/2/2003Phòng XD - GT Báo cáo công tác xây dựng cơ bản - giao thông trên địa bàn huyện quý 1/2003
 04/6/2003Phòng XD - GT Báo cáo tiến độ, chất lượng thi công các công trình XDCB trên địa bàn huyện năm 2003
 06/6/2003Phòng XD - GT Kế hoạch đảm bảo xây dựng năm đầu chiến tranh của huyện Đức Thọ
 01/6/2003Phòng XD - GT Tổng hợp các xã làm đường nhựa đến tháng 6/2003
12