CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755457
Đang truy cập:188
Nhóm tài liệu: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 15/10/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp thường xuyên huyện Đức Thọ
 01/1/2004UBND xã Đức Thủy V/v: Danh sách người hưởng trợ cấp kháng chiến hàng tháng chuyển sang hưởng một lần xã Đức Thủy
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến đối với ông (bà): Nguyễn Viết Chín, xã Thái Yên
 18/6/1999  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng của xã Đức Yên
 01/1/2001  V/v: Danh sách người hưởng trợ cấp kháng chiến hàng tháng chuyển sang hưởng một lần của xã Tân Hương
278 /LĐ-TBXH25/4/2002Sở LĐ-TBXH V/v: Đề nghị ký danh sách trợ cấp kháng chiến
 01/1/1998UBND huyện Đức Thọ V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng
40 /LĐTBXH-CSXH16/1/2002Sở LĐ-TBXH V/v: Tổng hợp điều tra bổ sung danh sách người bị hậu quả chất độc hóa học 2001
 01/1/1998UBND xã Liên Minh Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng của đơn vị: UBND xã Liên Minh
 01/1/2002UBND xã Đức Hòa V/v: Bản tổng họp người có công giúp đỡ cách mạng xã Đức Hòa
 27/8/1992  Thông báo về việc cấp sổ tiết kiệm tình nghĩa
 30/12/1998  V/v: Danh sách đề nghị duyệt ưu đãi huân chương kháng chiến xã Tùng Ảnh
 28/11/2000  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần của Trạm BVTV huyện Đức Thọ
 01/1/1998  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Nguyễn Đình Định, xã Tùng Ảnh
 01/1/2000  Quyết định chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà) : Phan Thị Tỉu
25148 /LĐTBXH-QĐ01/10/2000Sở LĐ-TB&XH Quyết định chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà) : Phan Văn Hội
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Phan Thị Đào, xã Tùng Ảnh
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Lê Huề, xã Tùng Ảnh
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Phan Thị Lạc , xã Tùng Ảnh
4630 /LĐ-TBXH20/4/2001Sở LĐ-TBXH Quyết định chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà) : Mai Thị Tứ, xã Tùng Ảnh
12499 / LĐ-TBXH20/4/2001Sở LĐ - TBXH V/v: Chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Mai Trọng Hà, xã Tùng Ảnh
 17/7/1996  Hồ sơ Cấp GCN và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Lương Xuân Tài
 17/7/1996  Hồ sơ Cấp GCN và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Lê Thị Linh
 23/10/1997  Hồ sơ Cấp GCN và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Nguyễn Chí Linh
 20/11/2000  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Nguyễn Quế
2993 / QĐ-SLĐTBXH01/1/2008Sở LĐ - TBXH V/v: Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Nguyễn Xuân Lam, xã Tân Hương
 01/1/1998  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Đồng Quang Ý, xã Thái Yên
72 TBXH30/6/1997Sở LĐTBXH V/v: Quy tập mộ liệt sỹ
 01/1/1995  Tập danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn huyện
 01/1/1995  Tập danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn huyện
 01/1/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Thống kê danh sách những gia đình có huân, huy chương gia đình
 01/1/1996  Hồ sơ Cấp GCN và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Trần Xanh, xã Liên Minh
 01/1/2000  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến xã Đức Tùng năm 2001 của ông (bà): Phùng Mão
 01/1/1996  Hồ sơ Cấp GCN và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Nguyễn Khắc Toàn, xã Liên Minh
 01/1/1996  Hồ sơ Cấp GCN và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Trần Biểu, xã Liên Minh
 01/1/1998  Hồ sơ Cấp GCN và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Trần Thị Huyên, xã Liên Minh
 01/1/2000  Hồ sơ Chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Phạm Thị Công, xã Liên Minh
 01/1/1998  Hồ sơ Cấp GCN và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Trương Phi Châu, xã Liên Minh
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Nguyễn Bá Yên, xã Tân Hương
12 /QĐ-LĐTBXH30/11/1999Sở LĐ-TBXH Quyết định chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến đối với ông (bà) : Phan Đăng Tình, xã Thái Yên
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến đối với ông (bà): Phan Quang Nhân, xã Thái Yên
 01/1/2000  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Trần Lê Cẩm, xã Trung Lễ
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Lê Phú Hoàn, xã Trung Lễ
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Trần Quang Hạp, xã Trung Lễ
32199 /LĐ-TBXH20/4/2001Sở LĐ - TBXH V/v: Chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Trần Thị Dung, xã Liên Minh
 01/1/1996  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Lưu Quang Minh, xã Tân Hương
 01/1/1998  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Trần Danh Tuyên, xã Trung Lễ
 01/1/1996  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Trường Sơn năm 1996 cho ông (bà): Lê Đăng Luyện
 01/1/2000  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến xã Trường Sơn năm 2000 của ông (bà): Trần Thành Tâm
21909 /QĐ-LĐTBXH01/6/2000Sở LĐ-TB&XH V/v: Quyết định chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Thái Văn Anh, xã Trường Sơn
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến xã Trường Sơn năm 2001 cho ông (bà): Phan Thanh Bình
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến xã Trường Sơn năm 2001 cho ông (bà): Lê Văn Tuấn
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động cách mạng xã Trường Sơn năm 2001 cho ông (bà): Lê Thị Xuân
 01/1/2001  Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến xã Trường Sơn năm 2001 cho ông (bà): Nguyễn Văn Khương
 01/1/1996  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Phan Thị Nuôi, xã Tùng Ảnh
 01/1/1996  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Nguyễn Thị Đồng, xã Tùng Ảnh
 01/1/1996  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho ông (bà): Phan Thị Lục, xã Tùng Ảnh
 07/2/1972Phòng Lao động Chỉ tiêu rút lao động ở nông thôn cung cấp cho các kế hoạch thoát ly trong năm 1972 ( bao gồm bộ đội, tuyển sinh CNKT, tuyển công nhân công nông trường xí nghiệp, trung học, đại học)
 01/1/1995Phòng LĐ-TBXH Tổng hợp đối tượng đề nghị tặng quà tết Ất Hợi cho các đối tượng ở huyện Đức Thọ
 28/1/1996Phòng LĐ-TBXH huyện Đức Thọ Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng số 18 ngày 24/1/1996 giữa Sở Lao động thương binh xã hội và Phòng Lao động thương binh xã hội
12345678910...