CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13703113
Đang truy cập:234
Nhóm tài liệu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 26/8/1996Phòng NN và PTNT Báo cáo kế hoạch sản xuất vụ đông 1996 và vụ Đông Xuân 1996 - 1997
63 BC/NN02/1/2007Phòng NN - PTNT V/v: Báo cáo kết quả sản xuất vụ đông xuân huyện Đức Thọ năm 2006
 06/4/1989Phòng Nông lâm Hướng dẫn thực hiện quy định số 91 - VP/UB về đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 10 Bộ chính trị, Nghị quyết 17 thường vụ tỉnh ủy, Nghị quyết 14 Ban chấp hành huyện ủy
 29/8/1996Phòng NN và PTNT Quy trình sản xuất cây ngô vụ đông 1996 - 1997
08 BC/NN06/3/2007Phòng NN - PTNT V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án phát triển NN thời gian từ 2005 - 2006
29 BC/NN20/6/2007Phòng NN - PTNT Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
 03/9/1996Phòng NN và PTNT V/v: Tổ chức cung ứng giống ngô phục vụ đông 1996 - 1997
 05/10/1996Phòng NN và PTNT Đề án tổ chức sản xuất đông xuân 1996 - 1997
50 BC/NN01/8/2007Phòng NN - PTNT Báo cáo bổ cứu sản xuất hè thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2007
60 BC/NN11/12/2007Phòng NN - PTNT Bổ cứu sản xuất đông xuân 2007 - 2008
61 BC/NN19/12/2007Phòng NN - PTNT Báo cáo tiến độ sản xuất vụ Đông xuân 2007 - 2008
 14/6/1989Phòng Nông lâm Thông báo vật tư phục vụ Nông nghiệp
 14/3/1990Phòng Nông lâm Thông báo tình hình sâu bệnh và một số biện pháp phòng trừ để hạn chế sự thiệt hại do sâu bệnh gây ra trong vụ Đông xuân 1990
 20/12/2007Phòng NN - PTNT V/v: Dự trù kinh phí họp
 06/11/1996Phòng NN và PTNT Báo cáo tình hình sản xuất NN đến 05/11/1996
 04/12/1996Phòng NN và PTNT Hợp đồng lao động
65 /BC-NN25/12/2007Phòng NN - PTNT Báo cáo mô hình đạt giá trị kinh tế cao năm 2007
 18/3/1990Phòng Nông lâm Đề án tổ chức sản xuất vụ thu mùa năm 1990
09 /BC-NN01/1/2011Phòng NN - PTNT Báo cáo kết quả thực hiện các dự án nông nghiệp trên địa bàn huyện
06 /BC-NN14/2/2008Phòng NN - PTNT Báo cáo kết quả bước đầu sản xuất vụ đông xuân 2007 - 2008 và một số biện pháp bổ cứu
 18/6/1997Phòng NN và PTNT Báo cáo thực hiện dự án 4304 năm 95 và 96
 10/10/1997Phòng NN và PTNT Đánh giá tình hình gây hại của chuột và một số biện pháp phòng chống
 07/6/1990Phòng Nông lâm Thông báo tình hình sâu bệnh hại mạ thu mùa năm 1990
 10/7/1990Phòng Nông lâm Đề án sản xuất vụ đông năm 1990 huyện Đức Thọ
19/4/1998Phòng NN và PTNT Quy trình sản xuất thâm canh lúa hè thu - mùa năm 1998
 12/3/2008Phòng NN - PTNT V/v: Dự toán chi ngân sách năm 2008
03 /TT-NN01/3/2008Phòng NN - PTNT V/v: Hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình và tập huấn kỹ thuật NTTS năm 2008
10 /BC-NN07/4/2008Phòng NN - PTNT V/v: Bổ cứu tình hình sản xuất
 22/5/2008Phòng NN - PTNT V/v: Xin hỗ trợ kinh phí đi tham quan tại Thái Lan
 18/7/1990Phòng Nông lâm Một số chủ trương, biện pháp phòng chống sâu bệnh hai lúa hè thu mùa 1990
18 /BC-NN14/6/2008Phòng NN - PTNT Báo cáo việc thực hiện ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XVII
19 BC/NN28/7/1998Phòng NN và PTNT V/v: Báo cáo tình hình sản xuất hè thu, biện pháp chống hạn và các kiến nghị
 16/2/2009Phòng NN - PTNT V/v: Dự toán chi ngân sách năm 2009
 05/1/1992Phòng Nông lâm Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí cho nông dân làm giống mới phục vụ sản xuất
 27/2/1992Phòng Nông lâm V/v: Thực hiện các chỉ tiêu cây trồng
29 /BC-NN07/5/2009Phòng NN - PTNT V/v: Báo cáo tham quan đầu bờ đề tài sản xuất thử một số giống lúa mới năng suất chất lượng cao vụ Đông Xuân năm 2008 - 2009
 16/10/1998Phòng NN và PTNT Quy trình sản xuất một sô cây trồng chính vụ Đông Xuân 98 - 99
 03/1/1992Phòng Nông lâm Điện khẩn của chủ tịch UBND huyện, về việc các biện pháp tích cực bảo vệ các trà mạ
 01/1/1992Phòng Nông lâm Đề án sản xuất thu mùa 3 vụ 3 năm 1992
32 /BC-NN18/5/2009Phòng NN - PTNT V/v: Báo cáo kết quả bước đầu sản xuất Đông Xuân 2008 - 2009 và triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2009
68 /BC-NN15/12/2009Phòng NN - PTNT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình di dân năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009
 22/4/1999Phòng NN và PTNT Quy trình sản xuất thâm canh lúa hè thu - mùa năm 1998.
 20/6/1992Phòng Nông lâm Đề cương hướng dẫn việc kiểm tra, trả lời qua đơn thư và kiến nghị của xã viên về việc tham ô lợi dụng trong HTX sản xuất nông nghiệp
 25/4/1999Phòng NN và PTNT Đề án xây dựng chường trình phát triển NTTS thời kỳ 2000 - 2005 - 2010
 15/7/1992Phòng Nông lâm Đề cương tổng kết phong trào sản xuất nông nghiệp năm 1992
06 /KH-NN28/1/2010Phòng NN - PTNT Kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển sản xuất nông nghiêp năm 2010
 28/1/2010Phòng NN - PTNT Kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện
 25/5/1999Phòng NN và PTNT Danh sách cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Thọ
07 /TT-NN-VP27/8/2010Phòng NN - PTNT V/v: Cấp kinh phí hỗ trợ thuộc BVTV phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 3 và bệnh vàng lùm sọc đen trên cây lúa vụ Hè Thu năm 2010
 04/7/1992Phòng Nông lâm Đề án sản xuất vụ 3
04 /TT-NN18/1/2011Phòng NN - PTNT V/v: Xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa khẩn cấp các công trình thủy lợi thiệt hại lũ lụt năm 2010
 01/1/1992Phòng Nông lâm Đề án sản xuất vụ mùa - vụ 3 năm 1992
 29/1/2011Phòng NN - PTNT Phân công trực tết theo dõi tiến độ sản xuất nông nghiệp
16 /TB-NN29/3/2011Phòng NN - PTNT Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch nông thôn mới xã Tùng Ảnh về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
14 /BC-NN01/4/2011Phòng NN - PTNT Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tuần 13 (ngày 28 - 01/04/2011), triển khai nhiệm vụ tuần tới
16 /BC-NN08/4/2011Phòng NN - PTNT Báo cáo kết quả bước đầu sản xuất Đông Xuân 2010 - 2011
 14/6/1999Phòng NN và PTNT V/v: Báo cáo một số nội dung
 15/6/1999Phòng NN và PTNT Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 1999
127 /CTPH/PNN-ĐTN09/5/2011Phòng NN - PTNT Chương trình phối hợp giữa Huyện Đoàn và Phòng NN&PTNT về việc phối hợp thực hiện NQ liên tịch số 3196 /NQLT/BNN-TWĐTN của Bộ NNPTNT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2015
28 /BC-NN31/8/2011Phòng NN - PTNT Báo cáo đề xuất các nội dung làm việc với đoàn chuyên gia Đài Loan về phát triển nông nghiệp
123