CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754771
Đang truy cập:268
Nhóm tài liệu: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Thọ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
08 CV-ĐC01/2/1999Phòng địa chính V/v: Báo cáo đất bệnh viện tại xã Đức Yên
 01/11/1994Phòng địa chính V/v: Xin lắp điện thoại tại phòng địa chính huyện Đức Thọ
 06/1/1990Ban QL đất đai V/v: Báo cáo diện tích bị bồi đắp xói lở
86 BC/TN&MT08/6/2004Phòng TN&MT V/v: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2004
92 /BC-TNMT29/10/2010Phòng TN&MT V/v: Báo cáo thiệt hại và kết quả khắc phục, xử lý môi trường sau mưa lũ
 12/11/1998  V/v: Giấy đề nghị chuyển tài sản trên đất, cấp đất ở của bà Phạm Thị Dụng
 03/11/2010Phòng TN&MT V/v: Báo cáo tổng hợp diện tích đất sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình bị xói lở, bồi lấp có khả năng cải tạo để sản xuất
 13/6/1990Ban QL đất đai V/v: Thuyết minh quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 1990-1995 và năm 1990 huyện Đức Thọ
 30/11/1994Phòng địa chính V/v: Báo cáo kết quả giao đất ổn định lâu dài cho hộ nông dân huyện Đức Thọ đến ngày 30/11/1994
09 BC/ĐC04/2/1999Phòng địa chính V/v: Thực hiện công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghị định 64CP
100 /TNMT27/6/2011Phòng TN&MT V/v: Góp ý đề án xây dựng nông thôn mới xã Tùng Ảnh
213 BC/TN&MT06/7/2004Phòng TN&MT V/v: Báo cáo thực hiện KKT Vũng Áng -XH nhiệm kỳ 1999-2004 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2005-2009
 05/12/1998Phòng CNXDCB-GT V/v: Báo cáo việc làm nhà của hộ Phạm Thị Dụng
 29/9/1995Phòng địa chính V/v: Bàn giao quỹ đất HTX Mai Hồ vào Thị trấn Đức Thọ theo NĐ 48-CP
10 BC/ĐC04/2/1999Phòng địa chính V/v: Tình hình thực hiện chỉ thị 30 CP-UB
 01/11/1995Phòng địa chính V/v: Quy định xếp loại công tác địa chính xã Thị trấn năm 1995
42 BC-UB10/12/1998UBND Thị trấn V/v: Đất ở và tài sản của hộ Phạm Thị Dụng
178 BC/TN&MT13/9/2004Phòng TN&MT V/v: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác quý IV năm 2004
 20/6/1990Ban QL đất đai V/v: Báo cáo thuyết minh về biến động quỹ đất từ 299-TTg 1985 đến tháng 5 năm 1990 của 11 xã Thượng Đức, 7 xã ngoài đê và 2 thị trấn huyện Đức Thọ
 14/11/1994Phòng địa chính V/v: Báo cáo kế hoạch thực hiện công tác những tháng còn lại năm 1994
 02/4/1995Ban chỉ đạo giao đất V/v: Kế hoạch triển khai công tác giao đất ổn định lâu dài cho hộ nông dân
11 BC/ĐC04/2/1999Phòng địa chính Hồ sơ chuyển nhượng đất hộ bà Phạm Thị Dụng
12 CV/ĐC12/3/1999Phòng địa chính V/v: Xin ý kiến trả lời cho ban kinh tế - xã hội
 25/12/1995Phòng địa chính V/v: Báo cáo kết quả đợt 1 thực hiện NĐ 64-CP về việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nông dân
 30/6/1990Ban QL đất đai V/v: Báo cáo thuyết minh về biến động quỹ đất nông nghiệp từ đo đạc 299-TTg đến tháng 6/1990 của toàn huyện Đức Thọ
14 CV/UB22/3/1999Phòng địa chính V/v: Nội dung giải quyết đơn khiếu nại
01 BC/ĐC04/1/1996Phòng địa chính V/v: Sử dụng đất sản xuất gạch ngói ở xã Đức Nhân
 10/4/1992Ban QL đất đai V/v: Báo cáo thu chi đền bù sử dụng đất theo QĐ 27 QĐUB tỉnh tại ban quản lý đất đai huyện Đức Thọ năm 1991
 01/1/1999  V/v: Tổng hợp tiến độ giao đất cấp GCN QSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình
16 /ĐC04/5/1996Phòng địa chính V/v: Đình chỉ xây dựng nhà ở cá nhân trên đất xã cấp trái phép chưa giải quyết
18 /ĐC24/5/1996Phòng địa chính V/v: Chỉ đạo tháo giỡ, đình chỉ mọi đối tượng tự lấn chiếm, sử dụng đất trái phép
26 /ĐC25/7/1996Phòng địa chính V/v: Đề nghị thanh tra, kiểm tra sử dụng đất của tổ chức xã hội
 30/5/1999Phòng địa chính V/v: Báo cáo tổng hợp diện tích loại đất đề nghị thu hồi để thực hiện dự án 407 nâng cấp hệ thống thủy lợi
23 CV/ĐC10/6/1999Phòng địa chính V/v: Trả lời thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thị trấn Đức Thọ
140 SL01/1/1994Ban QL đất đai V/v: Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp
 26/7/1996Phòng địa chính V/v: UBND xã Đức Long cấp đất sai thẩm quyền
 25/6/1999Phòng địa chính V/v: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 1999, kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng còn lại năm 1999
 01/1/1996  V/v: Bảng tổng hợp tình hình thực hiện chỉ thị 245 huyện Đức Thọ đến ngày 26/7/96
798 BC/UB-ĐC17/12/1998UBND huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo đất, chuyển nhượng đất
25 ĐC29/6/1999Phòng địa chính V/v: Báo cáo sử dụng đất
 03/8/1999  V/v: Thực hiện nội dung công tác chuyên môn trong thời gian bàn giao của đồng chí trưởng phòng đi học
 18/12/1998Phòng địa chính V/v: Báo cáo kiểm tra hồ sơ đất chuyển nhượng hộ bà Dụng
 01/1/1993Phòng QL đất đai V/v: Hướng dẫn kế hoạch giao đất ổn định lâu dài và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho hộ nông dân trong huyện Đức Thọ
 02/11/1996  V/v: Biên bản họp phòng địa chính
 01/12/1997Trưởng phòng địa chính V/v: Báo cáo quá trình giải quyết hồ sơ xin chuyển nhượng đất đến có QĐ số 939 QĐ/UB quyết định của UBND tỉnh ban hành ngày 4/8/1998 về việc cho phép ông Bé được chuyển nhượng đất cho bà Dụng tại Thị trấn
 26/11/1996Phòng địa chính V/v: Kế hoạch và nội dung việc sử dụng đất được giao vào mục đích đất ở
 31/12/1996Phòng địa chính V/v: Báo cáo tổng kết công tác địa chính năm 1996
35 ĐC06/8/1999Phòng địa chính V/v: Mời làm việc để hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất
36 ĐC18/8/1999Phòng địa chính V/v: Đề nghị hoàn thiện hồ sơ cấp đất ở trong quy hoạch đã duyệt
37 KH/ĐC23/8/1999Phòng địa chính V/v: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thi hành luật đất đai ở các xã, thị trấn thuộc huyện
 01/1/1996Phòng địa chính V/v: Tổng hợp số liệu, diện tích, đất đai huyện Đức Thọ
 20/1/1994Liên phòng QLĐĐ - Phòng GD V/v: Lập hồ sơ quản lý, sử dụng đất các trường học từ tiểu học đến trung học có trong huyện
43 BC-ĐC30/9/1999Phòng địa chính V/v: Tình hình thực hiện công tác của phòng địa chính 9 tháng đầu năm 1999
 30/1/1994Phòng QL đất đai V/v: Bảng tổng hợp cân đối biến động tăng giảm quỹ đất
55 CV/ĐC10/11/1999Phòng địa chính V/v: Phúc đáp CV số 442 KH/BQL ngày 23-10-1999 của BQL dự án thủy lợi 407
63 ĐC28/12/1999Phòng địa chính V/v: Trả lời đơn khiếu nại của ông Đào Hường ở thôn Thịnh Cường xã Đức Long
 28/6/1994Phòng QL đất đai V/v: Tuyển chọn và gửi danh sách cán bộ đi học
 02/7/1994Phòng QL đất đai V/v: Giải quyết tranh chấp quản lý sử dụng đất tại xí nghiệp xây dựng huyện Đức Thọ đóng trên địa bàn xã Đức Long
 25/7/1994Phòng QL đất đai V/v: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện luật đất đai sửa đổi 1993 và những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 1994
 01/12/1999Phòng địa chính V/v: Báo cáo kết quả công tác của phòng địa chính năm 1999 và kế hoạch công tác năm 2000
12