CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13021633
Đang truy cập:123
Nhóm tài liệu: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Thọ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 19/12/1990Phòng VHTT-TDTT V/v: Kế hoạch hoạt động Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao 1991
06 /TB-VH24/1/2011Phòng VH-TT V/v: Cơ sở tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN, mừng xuân Tân Mão 2011
44 /BC-VH07/9/2011Phòng VH-TT V/v: Báo cáo đánh giá thực trạng lĩnh vực VH-TT theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới
 04/12/1992Phòng VHTT-TDTT V/v: Kế hoạch hoạt động Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao 1993
 10/4/1993Phòng VHTT-TDTT V/v: Đề nghị khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích trong ngày hội văn hóa thể thao
 12/4/1993Phòng VHTT-TDTT V/v: Đề án hoạt động VHTT-TDTT trong những năm 1993 - 1995
 20/1/1994Phòng VHTT-TDTT V/v: Kế hoạch hoạt động văn hóa - thể dục thể thao năm 1994
 01/3/1994Phòng VHTT-TDTT V/v: Dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao 2 năm 1994 - 1995 tiến tới đại hội TDTT các cấp lần thứ 3
 28/3/1994Phòng VHTT-TDTT V/v: Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 1994 và 90 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú 1/5/1994
 04/8/1994Phòng VHTT-TDTT V/v: Chuẩn bị cho giải bóng đá 1994 và các hoạt động năm 1995
 01/1/2002Phòng VHTT-TDTT V/v: Kế hoạch kinh tế xã hội 1995 và 1996 - 2000
 24/2/1995Phòng VHTT-TDTT V/v: Tổ chức đoàn vận động viên huyện Đức Thọ tham gia các môn thể thao đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ 3
 25/8/1996Phòng VHTT-TDTT V/v: Đề án hoạt động văn hóa thông tin thể dục thể thao năm 1996 - 2000
 24/12/1996Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo hoạt động của ban chỉ đạo triển khai nghị định 87 - 88cp và 814 TTg
01 VH-TT31/12/1996Phòng VHTT-TDTT V/v: Triển khai thực hiện kế hoạch quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện
06 VH-TT16/3/1998Phòng VHTT-TDTT Báo cáo xây dựng các điểm vui chơi của trẻ em
 26/5/1998Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo danh sách đề nghị công nhận làng văn hóa năm 1997 huyện Đức Thọ
07 VP/TT24/5/1999Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 kế hoạch tháng 6 và quý 3 năm 1999
08 VH-TT25/5/1999Phòng VHTT-TDTT V/v: Mở lớp nghiệp dư bơi lội năm 1999
 07/6/1999Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm định hướng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 1999
 10/12/1999Phòng VHTT-TDTT V/v: Chỉ tiêu ngành Văn hóa TT-TDTT
11 VHTT-TDTT14/9/2000Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo hoạt động thể dục thể thao 9 tháng đầu năm 2000
14 TDTT25/9/2000Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo hoạt động văn hóa thông tin 9 tháng đầu năm 2000
 04/11/2000Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo kinh phí của trung tâm văn hóa từ tháng 1 - 10/2000
20 TDTT05/12/2000Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo tổng kết năm 2000 kế hoạch năm 2001 công tác TDTT
03 HD/VHTT11/1/2001Phòng VHTT-TDTT V/v: Hướng dẫn hoạt động văn hóa thể thao vui xuân Tân tỵ, mừng Đảng quang vinh
5 VP/TT15/1/2001Phòng VHTT-TDTT V/v: Điều lệ giải bóng bàn, cầu lông, cờ tướng của lãnh đạo các phòng ban đóng trên địa bàn huyện, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thiên niên kỷ mới
07 VHTT19/2/2001Phòng VHTT-TDTT V/v: Kế hoạch hoạt động VHTT-TDTT năm 2001
 19/3/2001Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo hoạt động quý 1 năm 2001
11 TB/TDTT11/4/2001Phòng VHTT-TDTT V/v: Chuẩn bị sơ kết rèn luyện thân thể và hội nghị GĐVH-CLBTT
 29/11/2001Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo công tác văn hóa thông tin năm 2001
06 VH-TT05/3/2002Phòng VHTT-TDTT V/v: Báo cáo sơ kết hoạt động mừng Đảng đón xuân năm 2002 và kế hoạch hoạt động VHTT-TDTT tháng 3 năm 2002