CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13704300
Đang truy cập:456
Nhóm tài liệu: Thanh tra huyện Đức Thọ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 10/2/1992Thanh tra huyện Đức Thọ Báo cáo công tác thanh tra xây dựng cơ bản và phương hướng hoạt động năm 1992
148 QĐ/UB 04/8/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức đơn vị được Nhà nước giao đất cho thuê để sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Thọ
01 KH/TTr21/2/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Đề nghị phê duyệt chương trình công tác thanh tra năm 2000
 17/5/2002  Hồ sơ cưỡng chế tháo dỡ ki ốt của ông: Trần Văn Hiền ( Quê quán xã Bùi Xá) xây dụng trái phép vi phạm luật đất đai tại xã Đức Yên
01 BC/TTr08/1/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01 và kế hoạch công tác thanh tra tháng 2 năm 2003
01 CV- TTr17/2/2005Thanh tra huyện Đức Thọ V/v: Triệu tập cuộc họp xử lý kết quả Thanh tra theo quyết định số 829 ngày 14/10/2004 của UBND huyện Đức Thọ
 22/3/2005  Biên bản Thanh tra trách nhiệm về giải quyết pháp luật Khiếu nại - Tố cáo tại Bưu điện huyện Đức Thọ
01 QĐ/TTr06/3/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh tra Thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại xã Tùng Ảnh
 08/2/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo kết quả thu nộp tiền vào NSNN do Thanh tra kiến nghị
01 CV/TTr- XKT13/2/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Yêu cầu các xã, thị trấn chuẩn bị nôi dung để làm việc với đoàn thanh tra theo đề cương của Thanh tra huyện
01 QĐ/TTr14/2/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác thanh tra chấp hành Pháp luật khiếu nại - tố cáo của công dân
 15/2/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo công tác thanh tra tháng 2 năm 2000
 20/5/1992Thanh tra huyện Đức Thọ Báo cáo công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm 1992
 24/3/2005Thanh tra huyện Đức Thọ Biên bản Thanh tra trách nhiệm về giải quyết pháp luật Khiếu nại - Tố cáo tại Đơn vị thanh tra UBND xã Đức Lạc
 13/2/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Đề cương thanh tra trách nhiệm thực hiện Pháp luật KN - TC
 23/2/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Tờ trinh đề nghị khen thưởng Thành tích hoạt động công tác thanh tra năm 1999
 01/3/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Dự toán kinh phí phục vụ hoạt động Thanh tra năm 2000
 18/8/1992Thanh tra huyện Đức Thọ Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác Thanh tra quý 3 năm 1992
 25/3/2005Thanh tra huyện Đức Thọ Biên bản Thanh tra trách nhiệm về giải quyết pháp luật Khiếu nại - Tố cáo tại Đơn vị thanh tra UBND xã Đức Nhân
02 QĐ/UB - TTr25/4/2005Thanh tra huyện Đức Thọ V/v: Thành lập Đoàn thanh tra XDCB công trình trường Tiểu học và Chi trả chế độ chính sách tại xã Trường Sơn
 10/3/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2000
 04/4/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo xác minh kết luận đơn kiến nghị của công dân tại xã Tùng Ảnh
 30/10/1992Thanh tra huyện Đức Thọ V/v: Yêu cầu của Thanh tra huyện
 04/11/1992Thanh tra huyện Đức Thọ V/v: Đề nghị huyện phải tra số liệu theo từng nội dung đã kiểm tra kết luận của Ban Thanh tra TT Đức Thọ
 20/11/1992Thanh tra huyện Đức Thọ Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 1992
 20/4/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo kết quả Thanh tra tháng 4 năm 2000
 17/2/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 - kế hoạch tháng 3 năm 2003
02 BC/TTr08/1/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo kết quả kiểm tra giá điện sinh hoạt nông thôn tại 5 xã: Đức Đồng, Đức Lập, Đức Tùng, Đức Lạng, Tân Hương
 04/6/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo Kết quả công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm 2000
 07/12/1992Thanh tra huyện Đức Thọ Biên bản ghi lại lời trình bày của ông: Đinh Văn Cữ- Nguyên chủ nhiệm HTX Đồng Văn - xã Đức Thủy qua việc tố cáo của ông: Đinh Văn Khoa
 20/6/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND huyện Đức Thọ
02 QĐ/TTr25/3/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh tra quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, đầu tư XDCB, quản lý đất đai, hy động đóng góp của dân, từ năm 2000 lại nay xã Tùng Ảnh
 17/5/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ năm 2003 cho thanh tra xã- thanh tra nhân dân
 10/5/2005Thanh tra huyện Đức Thọ Đề cương thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật Khiếu nại - Tố cáo của công dân
02 BC/TTr- XKT14/1/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo kết quả xử lý giải quyết đơn KN- TC của công dân
 02/4/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt tại xã Tùng Ảnh
 29/6/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo Kết quả các cuộc Thanh tra kinh tế năm 1999 và 6 tháng đầu năm 2000
 28/6/2005Thanh tra huyện Đức Thọ Biên bản Thanh tra trách nhiệm về giải quyết pháp lệnh Khiếu nại - Tố cáo tại đơn vị UBND xã Đức Châu
02 TB/TTr06/6/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh tra tại trường Tiểu học TT Đức Thọ
03 BC/TTr17/2/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Kết quả công tác tháng 2 - kế hoạch tháng 3 năm 2003
 09/12/1992Thanh tra huyện Đức Thọ Biên bản ghi lời trình bày của ông: Nguyễn Quốc Chiến
 21/6/2005Thanh tra huyện Đức Thọ Biên bản Thanh tra trách nhiệm về giải quyết pháp lệnh Khiếu nại - Tố cáo tại đơn vị UBND xã Đức Thanh
 02/7/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Tở trình xin thẩm định, phê duyệt giá trị mua sắm trang thiết bị tài sản
03 CV/TTr- XKT13/2/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Yêu cầu các xã chuẩn bị nội dung để làm việc với đoàn thanh tra về trách nhiệm thực hiện Pháp luật Khiếu nại - Tố cáo theo chức năng, thẩm quyền
03 QĐ/ TTr06/6/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh tra quản lý điều hành thu chi tài chính và huy động, sử dụng đóng góp của nhân dân, học sinh tại trường Tiểu học TT Đức Thọ
 03/8/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Trả lời đơn tố cáo của một số cán bộ thành viên của hội Cựu chiến binh xã Đức Dũng
01 QĐ/CC16/4/1993Thanh tra huyện Đức Thọ V/v: Quyết định cảnh cáo vi phạm trong lĩnh vực thực hiện yêu cầu của đoàn phúc tra
 21/6/2005Thanh tra huyện Đức Thọ Biên bản Thanh tra trách nhiệm về giải quyết pháp lệnh Khiếu nại - Tố cáo tại đơn vị UBND xã Thái Yên
 27/4/1993Thanh tra huyện Đức Thọ Kế hoạch công tác thanh tra tháng 5 năm 1993
04 QĐ/TTr19/8/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh tra quản lý điều hành thu chi ngân sách, đầu tư XDCB, quản lý đất đai, huy động đóng góp của dân, từ năm 2000 lại nay xã Đức Đồng
04 BC/TT24/2/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Vv: Thủ tục, nội dung công việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền tại trung tâm giao dịch một cửa
02 QĐ/TT05/9/1993Thanh tra huyện Đức Thọ V/v: Xử lý vi phạm ở HTX Đồng Văn - Đức Thủy
 14/6/2005Thanh tra huyện Đức Thọ Biên bản làm việc kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Đức Lạng
03 CV-TTr20/7/2005Thanh tra huyện Đức Thọ V/v: Đề nghị các xã tự tổ chức Thanh tra theo đề cương của Thanh tra huyện
04 TB/TTr29/8/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh tra tại xã Đức Đồng
04 QĐ/TTr19/8/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh tra quản lý, điều hành, thu chi ngân sách, đầu tư XDCB, quản lý đất đai, huy động đóng góp của dân, từ năm 2000 lại nay xã Đức Đồng
 23/8/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo kiểm tra tài chính HTX nông nghiệp Yên Phúc từ năm 1997 - 2000
06 BC/ TTr05/3/2003Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2003
02 TT/UB31/5/1993Thanh tra huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo 08 TB/TTHU của Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo ở xã Đức Thủy
04 QĐ/TTr02/8/2005Thanh tra huyện Đức Thọ V/v: Thành lập đoàn Thanh tra quản lý, điều hành thu,chi ngân sách, đầu tư XDCB, quản lý đất đai, huy động đóng góp của nhân dân tại xã Đức Nhân
1234