CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358042
Đang truy cập:63
Nhóm tài liệu: UBND huyện Hương Khê
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
68 VP/UB16/5/1985UBND huyện Hương Khê V/v: Triển khai chiến dịch làm giao thông trên toàn huyện
150 QĐ.UB09/6/1992UBND huyện Hương Khê V/v: Thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh thực phẩm, ăn uống
182 QĐ/UB23/6/1992UBND huyện Hương Khê V/v: Thành lập ban chỉ đạo điều tra tư thương và dịch vụ tư nhân
958 QĐ/UB27/8/1992UBND huyện Hương Khê V/v: Giao chỉ tiêu huy động lương thực vụ mùa năm 92
326 QĐ/UB UBND huyện Hương Khê V/v: Thành lập đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác quản lý hộ tịch
167 VP/UB19/6/1992UBND huyện Hương Khê V/v: Cấp kinh phí bầu cử cho huyện Hương Khê
04 QĐ / UB06/1/1994UBND huyện Hương Khê V/v: Thay thế cơ cấu thành viên, bổ sung chức năng nhiệm vụ của BQL xây dựng công trình Hồ Bình Sơn
27 CT / UB22/7/1994UBND huyện Hương Khê V/v: kiểm kê số lượng đá 4x6 tồn kho tại lẻn đá phủ lễ của XNSX vật liệu xây dựng và UBND xã Hương Trạch
12 CT/UB15/4/1996UBND huyện Hương Khê V/v: Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng - phòng chống cháy rừng năm 1996
64 CV-UB27/3/1996UBND huyện Hương Khê V/v: Đề nghị giúp đỡ vốn và kỹ thuật XD máng dẫn nước Ba Hòn tại xã Hương Giang
31 CT-UB31/12/1997UBND huyện Hương Khê V/v: Kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
  UBND huyện Hương Khê V/v:
12345678910...