CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358063
Đang truy cập:65
Nhóm tài liệu: Phòng Nội vụ huyện Hương Khê
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
24/5/2003UBND xã Phương Mỹ Báo cáo tình hình thôn, xóm và việc đặt tên cho thôn, xóm, khối phố xã Phương Mỹ
 20/3/2013  V/v: Bản cam kết có tham gia TNXP của bà Chu Thị Nga, trú quán Hương Xuân.
 25/3/2003UBND xã Phúc Trạch Danh sách cán bộ hưu xã(130)
413 /QĐ-UBND13/2/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ
 22/4/2013UBND huyện Hương Khê V/v: Giấy xin cấp đổi hiện vật khen thưởng của bà Nguyễn Thị Nga
 10/4/2013UBND huyện Hương Khê V/v: Đơn xin đề nghị thay tên lót của ông Đinh Viết Long, trú quán xã Hương Đô
 20/6/2013UBND huyện Hương Khê V/v: Giấy xin cấp đổi hiện vật khen thưởng của ông Cao Viết Khánh, trú quán xã Hương Trạch
 20/6/2013UBND huyện Hương Khê V/v: Giấy xin đổi Huân huy chương của ông Nguyễn Thị Quy, trú quán xã Hương Trạch
 20/4/2013UBND huyện Hương Khê V/v: Đơn xin khai báo sửa đổi Bằng TQGC và Huân chương kháng chiến của bà Nguyễn Thị Châu, trú quán xã xã Lộc Yên
 11/4/2013UBND huyện Hương Khê V/v: Đơn đề nghị cấp lại Huy chương kháng chiến hạng 2 của gia đình của ông Võ Văn Sinh, trú quán xã Phúc Đồng
 06/5/2013UBND huyện Hương Khê V/v: Đơn đề nghị cấp, đổi hiện vật khen thưởng của bà Nguyễn Thị Tri, trú quán xã Phúc Trạch
1399 /TH-TĐKT20/4/2018Cục Tuyên huấn V/v: Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến
315-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Gia Phố
295-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hà Linh
296-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hòa Hải
299-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Bình
300-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Đô
301-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Giang
297-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Lâm
302-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Liên
303-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Long
304-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Thủy
305-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Trà
298-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Trạch
306-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Hương Vĩnh
307-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Lộc Yên
308-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Phú Gia
309-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Phú Phong
329-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Phúc Đồng
311-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Phúc Trạch
312-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Phương Điền
313-CV/HU01/4/2016Huyện ủy Hương Khê Về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 - xã Phương Mỹ
01/1/2011  Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 của Chính phủ của đơn vị: UBND xã Phú Gia
01 /ĐA-UBND02/1/2013UBND xã Gia Phố V/v: Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã của xã Hà Linh
    Các loại sổ
 20/9/1994Hội đồng giải thể xí nghiệp Biên bản thu hồi nợ công ty phát hành sách
 20/9/1994Hội đồng giải thể xí nghiệp Biên bản thu hồi nợ công ty chiếu bóng
 01/9/1994Xí nghiệp xây dựng Biên bản thu hồi nợ
  Công ty cây công nghiệp XK Bảng phân loại lao động trong danh sách giải thể
 04/4/2004UBND xã Hương Long V/v: Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống mỹ, cứu nước cho cán bộ nhân viên, chiến sỹ và nhân dân của ông (bà): Phan Văn Ninh, xã Hương Long, huyện Hương Khê
 20/3/2004UBND xã Hương Trà V/v: Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống mỹ, cứu nước cho cán bộ nhân viên, chiến sỹ và nhân dân ông (bà): Trần Thị Thắng, trú quán xã Hương Trà, huyện Hương Khê
 01/1/1965Phòng Nội vụ huyện Hương Khê V/v: Hồ sơ cán bộ công nhân viên chức của ông (bà): Nguyễn Văn Khuyên - Trú quán: xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
 01/1/2000Phòng Nội vụ huyện Hương Khê Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức - Hà Văn Đàn - Thị trấn Hương Khê
 01/1/2004UBND xã Phương Điền V/v: Danh sách đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương các loại các đối tượng tham gia kháng chiến có hồ sơ kèm theo
 01/1/1997HTX Thanh Luyện Hồ sơ chuyển đổi hợp tác xã Thanh Luyện, xã Phương Điền
 01/1/1999HTX Đại Đồng Hồ sơ chuyển đổi hợp tác xã Đại Đồng, xã Hòa Hải
 01/1/1998HTX Hương Xuân Hồ sơ chuyển đổi hợp tác xã Phú Xuân, Phú Hương xã Hương Xuân
  UBND huyện Hương Khê Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và tiền lương ( có đến ngày 31/12 năm 2004)
119/ QĐ-UB28/5/1997UBND huyện Hương Khê V/v: Cho phép họ Cây Khế làm lại nhà thờ
 01/1/1972Phòng Nội vụ huyện Hương Khê V/v: Hồ sơ cán bộ công nhân viên chức của ông (bà): Nguyễn Thị Sửu - Trú quán: xã Hương Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
486 /CV/UB26/9/2001UBND huyện Hương Khê V/v: giải quyết việc thành lập hội đoàn trái pháp luật tái xứ Lang Truông
473 / CV/UB17/9/2001UBND huyện Hương Khê V/v: Giải quyết họ Phú Gia xứ Thượng Bình cơi nới thêm nhà thờ
 01/1/2005  Hồ sơ thành lập phòng Y tế huyện Hương Khê
 01/4/2006UBND huyện Hương Khê Danh sách trích ngang cán bộ giữ các chức vụ:TT.HĐND, UBND, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
 01/4/2006UBND huyện Hương Khê Danh sách ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện, xã, Thị trấn
 01/1/2010  Báo cáo kết quả phân loại năm 2011
 01/1/1988Phòng Nội vụ huyện Hương Khê Hồ sơ cán bộ, công chức - Lê Xuân Sang - xã Phú Gia
 01/1/1984Phòng Nội vụ huyện Hương Khê Hồ sơ cán bộ công nhân viên, học sinh tham gia học tập lao động nước ngoài của ông (bà) Nguyễn Anh Sơn - Trú quán: Khối 1, thị trấn Hương Khê, Nghệ Tĩnh
 01/1/1973Phòng Nội vụ huyện Hương Khê V/v: Hồ sơ cán bộ công nhân viên chức của ông (bà): Lê Đức Mạnh - Trú quán: xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
 01/1/1974Phòng Nội vụ huyện Hương Khê Lý lịch quân nhân của ông (bà) Nguyễn Thị Từ
12345678910...