CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358142
Đang truy cập:74
Nhóm tài liệu: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hương Khê
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 09/2/2007Phòng Tài chính-kế hoạch huyện Hương Khê V/v: Thẩm tra (hoặc phân bổ) dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 của Trường THCS Hương Trạch
 25/6/2011Trường TH Hương Thủy 1 Kế hoạch thu nộp quỹ AN - QP và quỹ phòng chống lụt bão năm 2012 của Trường TH Hương Thủy 1
345/UBND17/3/2015UBND huyện Hương Khê V/v: Tổng hợp, báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2014
 01/1/2001UBND xã Phú Phong Tập giấy chứng nhận các hộ có đất bị ảnh hưởng khi xây dựng đường Hồ Chí Minh ở xã Phú Phong
 01/1/2009Phòng TCKH huyện Hương Khê Hồ sơ dự toán, giao dự toán, bổ sung dự toán ngân sách sự nghiệp GD - ĐT năm 2009 cho Trường Tiểu học Hương Thủy 2
01/BBTT-HK-LT28/6/2019Ban Quản lý Theo QĐ 6768/QĐ-UBND V/v: Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu
 25/10/2000  Biên bản nghiệm thu đền bù đất sử dụng công trình sông Tiêm cho ông (bà): Lê Thị Sâm - xã Phú Gia
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Mai Văn Cừ, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Mai Văn Quyết, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Mai Văn Thảo, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Mai Văn Phúc, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Mai Thị Cơ, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Mai Thế Niệm, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Mai Thị Tám, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Mai Văn Bàng, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Mai Thị Kính, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Mai Văn Quế, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Bùi Xuân Nam, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Phan Công Trạng, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Hoàng Long, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Nguyễn Thị Lưu, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Nguyễn Ngọc Thơ, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Trần Đình Bích, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Lê Đình Định, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Phạm Đình Học, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Nguyễn Duy Toản, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000  V/v: Biên bản đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Nguyễn Duy Tám, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Nguyễn Thị Lý, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Trần Thị Huệ, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Lê Khắc Long, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Trần Kim Trung, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Lê Tân, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Hồ Bá Nghĩa, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Trần Văn Nga, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Phan Thị Thùy, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Trần Kim Kỳ, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Phạm Quốc Thái, xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với: Tổ Điện 2 (Ông Mai Văn Quế Làm Đại Diện), xóm 12, xã Hương Long
 01/1/2000  V/v: Tờ khai các tài sản bị giải tỏa khi xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với các hộ ở xã Hương Long (Hồ Bá Nghĩa, Bùi Xuân Nam)
 01/1/2001Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Đặng Tân, xóm 2, xã Phương Điền
52 /SCT-TĐ Sở công thương V/v: Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cải tạo, nâng cáp quốc lộ 15A đoạn Khe Giao đến Phúc Đồng - Hạng mục: Di dời đường dây Trung thế 35KV
389 /STNMT-HĐTĐ15/3/2011HĐ thẩm định phương án BT, HT, TĐC V/v: Đề nghị phê duyệt dự án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường QL 15A đoạn nối QL1A (TP Hà Tĩnh) đến đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng) địa phận xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê
10 /QĐ-PGD&ĐT10/1/2011Phòng GD&ĐT V/v: Chỉ định thầu lập luận chính trị kinh tế "Quy hoạch hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2010-2020"
671 VP/UB13/12/2000UBND huyện Hương Khê V/v: Đề nghị cho huyện nhận tiền đền bù kênh mương sông Tiêm trả cho dân
 01/8/1998UBND huyện Hương Khê Báo cáo kế hoạch phát triển KTXH năm 1999 huyện Hương Khê
 01/1/2015Viện quy hoạch thủy lợi Sổ đo mặt cắt ngang - Dự án: Quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi huyện Hương Khê đến năm 2020 và định hướng đến 2030. Hạng mục: Khảo sát địa hình
 31/1/2014UBND xã Hương Bình Báo cáo tổng hợp thu - chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế năm 2013 của xã Hương Bình
 01/1/2015  Tập bản đồ Atlat dự án: Quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đến 2020 và định hướng đến 2030
119/QLDA12/3/2014Ban QL & ĐH Dự án XDGT V/v: Quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
30 /1999/QĐ-UB03/2/1999UBND huyện Hương Khê V/v: Giao cho xã Phú Gia quản lý, bảo vệ công trình cầu tràn Sông Tiêm
 17/10/2012  Biên bản thỏa thuận quy hoạch nghĩa địa trung tâm huyện Hương Khê
7328 /BNN-XD30/8/2016Bộ NN&PTNT V/v: Nâng cấp hoàn trả đường giao thông kết hợp quản lý, dự án hệ thống thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh
7865/QĐ-UBND03/11/2017UBND huyện Hương Khê V/v: Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 6 lô đất quy hoạch tại vùng Cửa chữ, xóm 1, xã Phú Phong, huyện Hương Khê
 10/1/2007UBND xã Hương Trà Biên bản kiểm kê đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng bởi dự án đường điện chống quá tải xã Hương Trà
1908 QĐ/UB01/11/2004UBND huyện Hương Khê V/v: Thành lập ban giải phóng mặt bằng để xây dựng khu di tích "Chứng tích tội ác chiến tranh tại cấp 2 Hương Phúc"
 15/11/2006  Biên bản thẩm định giá đền bù GPMB Đập Lù xã Hương Trạch, huyện Hương Khê
1080 /QĐ/UB-TC14/5/2007UBND huyện Hương Khê V/v: Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường GPMB khu vực đồi 704 xã Phúc Trạch
  Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Hoàng Quyền (Hoàng Hữu Quyền), Khối 1, Thị trấn huyện
  Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Hương Khê Hồ sơ đền bù thu hồi đất bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với hộ: Lê Thị Dục, Khối 4, Thị trấn huyện
3634 /QĐ-UBND17/11/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao làm chủ đầu tư phần tiểu dự án GPMB, tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp QL 15A - Đoạn nối QL1A (TP Hà Tĩnh ) - Đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng)
12345678910...