CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358204
Đang truy cập:96
Nhóm tài liệu: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hương Khê
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
123 QĐ-UB01/1/1989UBND huyện Hương Khê V/v: Hồ sơ đề nghị giao đất, cấp đất cho hộ ông (bà): Nguyễn Đình Đồng - Công tác tại: Trưởng phòng thủy lợi huyện Hương Khê
 11/8/1994UBND huyện Hương Khê V/v: Giao đất sử dụng vào mục đích chuyên dùng cho ông Phạm Mạnh Tường - vị trí tại vùng quy haochj dân cư 15 A
16/ TB - ĐC 04/8/2003Phòng Địa chính huyện Hương Khê V/v: Tổ chức kiểm tra xây dựng quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch CĐRĐ19
  Sở Nông nghiệp & PTNT Hồ sơ thuê đất trạm vật tư nông nghiệp Hương Khê. Địa điểm: xóm 1, xã Phúc Trạch thuộc đơn vị công ty VTNN Hà Tĩnh
539 CV/ TNMT 07/9/2004Sở Tài nguyên Và Môi trường V/v: Rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại BQL rừng phòng hộ Ngàn Sâu
810/QĐ - UBND02/4/2008UBND huyện Hương Khê Về việc quy định giá khởi điểm, tiền đặt trước, lệ phí đấu giá, bước giá, giá bán hồ sơ và số ô đất được đấu giá tại xã Hương Giang
 01/1/2009Phòng TNMT huyện Hương Khê Hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ ông (bà): Nguyễn Văn Thuận - Thái Thị Nhâm - Thửa đất số: 118 - Đ/c thửa đất: xóm 16, xã Hà Linh
 01/1/2009Phòng TNMT huyện Hương Khê Hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ ông (bà): Nguyễn Văn Thìn- Trần Thị Đích - Thửa đất số: 73 - Đ/c thửa đất: xóm 16, xã Hà Linh
1646/QĐ-UBND07/7/2009UBND huyện Hương Khê Hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Tú
1647/QĐ-UBND07/7/2009UBND huyện Hương Khê Hồ sơ cho phép hộ ông (bà): Hán Thị Dung được nhận chuyển nhượng QSD đất từ hộ ông (bà): Lê Khắc Hải - Thửa đất số: xóm 49 - Đ/c thửa đất: 12, xã Hương Long
 01/1/2010Ủy Ban Nhân Dân huyện Hương Khê Danh sách các hộ gia đình, cá nhân được cấp GCNQSD đất xã Phúc Trạch
06/ TTr - UBND 24/1/2011Phòng TN & MT V/v: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 25 hộ gia đình, cá nhân xóm 13, xã Hương Lâm
 30/6/2011Phòng TNMT huyện Hương Khê Giấy GCN QSD đất cho hộ ông (bà): Nguyễn Văn Phú - Vũ Thị Hằng - Địa chỉ thửa đất: Thửa đất số: 00 , Tờ bản đồ số: 00 xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê
27/TTr-UBND10/12/2011UBND xã Hương Lâm Về việc cắt chuyển một số diện tích đất lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp về cho xã Hương Lâm quản lý
 01/1/2013Phòng TNMT huyện Hương Khê Hồ sơ giao đất, giao rừng và cấp GCNQSD đất cho hộ ông (bà): Bùi Đình Hiếu - Số thửa đất: 112 - Đ/c thửa đất: K.Gát Núng, khoảnh 4, TK 236B, xã Hương Vĩnh
  UBND xã Hương Xuân Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xen giắm xóm Bầu Biền- xã Hương Xuân- huyện Hương Khê (QH:02)
 01/10/2000Lâm trường Hà Đông Hợp đồng giao khoán về việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 01/1/1999  Tập đơn thư năm 1999
 20/7/2000UBND huyện Hương Khê Hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất cho hộ ông (bà): Nguyễn Văn Phượng - Thửa đất số: 14 - Đ/c thửa đất: khối 1, TT Hương Khê
 01/1/1988  Hồ sơ xin cấp đất làm nhà ở thị trấn của hộ ông: Lê Hữu Thiệu - Trần Thị Đào - Trú quán tại: thị trấn Hương Khê
105/UB/TT01/10/1993UBND thị trấn Hương Khê Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai của hộ bà: Trần Thị Sen - Khối 2, thị trấn Hương Khê
 14/5/1999  Hồ sơ trả lời đơn thư của công dân xóm 16 Tân Kiều, xã Hà Linh về việc cấp GCN QSD đất lâu dài
 25/6/2000UBND huyện Hương Khê Hồ sơ xin nhận đất làm vườn trang trại của ông (bà): Tống Phúc Long - Địa chỉ thường trú: xóm Nam Trung, xã Phương Mỹ
  Phòng Địa chính Tổng hợp kết quả giao đất theo Nghị định 64 CP và NĐ 02 CP
262 QĐ/UB 27/9/1999UBND huyện Hương Khê V/v: Phê duyệt quy hoạch vùng đất chuyển sang trồng bưởi Phúc Trạch
 18/9/2000UBND huyện Hương Khê Biên bản giao đất ở đô thị cho ông (bà): Nguyễn Văn Quế, khối 3, TT Hương Khê
 16/11/2000  Hồ sơ xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của giáo họ Đồng Lưu -xứ Tràng Lưu xã Lộc Yên
 27/5/2000UBND huyện Hương Khê Hồ sơ đề nghị cho phép hộ ông (bà): Phan Huy Tuấn được nhận chuyển nhượng QSD đất của hộ ông (bà): Dương Đức Ngọc - Thửa đất số: 58 - Đ/c thửa đất: khối 4, TT Hương Khê
 19/3/2000  V/v: Đơn xin cấp đất làm trang trại của ông Nguyễn Văn Tiến, xóm Hưng Bình, xã Lộc Yên
 01/7/2000Xã Phú Đồng Kê khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hửu nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp UBND xã Phúc Đồng - Địa chỉ : xóm 13, xã Phúc Đồng
626 QĐ/UB21/4/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ sơ thu hồi đất của Lâm trường Chúc A Hà Tĩnh giao cho giáo họ Tân Phương - vị trí thửa đất thu hồi số: 699 trên tờ bản đồ số 2 thị trấn Hương Khê
17/ QĐ. UB 31/12/1988UBND huyện Hương Khê V/v: Cấp Giấy phép sử dụng đất xây dựng công trình công ty Lâm đặc sản Hương Khê
19/TĐQH28/12/2012Tổ Thẩm định theo QĐ 5038 Báo cáo: Kết quả đề cương nhiệm cụ , dự toán, lập Quy hoạch điều chỉnh xây dựng NTM theo TTLT số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT xã Phương Điền, huyện Hương Khê
1164/QĐ-UBND09/4/2013UBND huyện Hương Khê V/v: Phê duyệt quy hoạch SDĐ đến năm 2020, KH SDĐ 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Hương Vĩnh theo thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT
910/TTr- UBND07/7/2015UBND huyện Hương Khê Về việc thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí ĐCQH sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020). Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hương Khê
76/TTr-UBND16/11/2016UBND xã Hương Bình Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2020 của xã Hương Bình, huyện Hương Khê
 05/8/1978HTX vận tải Tân Thủy Tờ trình xin cấp đất kiến thiết hội trường, trụ sở HTX vận tải Tân Thủy - huyện Hương Khê
 01/10/1993  Sơ đồ quy hoạch dân cư vùng công an
 26/3/1994UBND huyện Hương Khê Hồ sơ đề nghị cấp đất, giao đất cho ông (bà): Phan Đình Mãi - xã Hà Linh, huyện Hương Khê
622 TT/UB21/11/2003UBND huyện Hương Khê Xin cấp GCN QSD đất để cấp lại cho hộ gia đình sau khi chuyển đổi ruộng đất
1090 QĐ/UB15/7/2004UBND huyện Hương Khê Hồ sơ cho phép hộ ông (bà): Đinh Văn Ngôi được nhận chuyển nhượng QSD đất từ hộ ông (bà): Dương Thị Tri- Thửa đất số: 50 - Đ/c thửa đất: thị trấn Hương Khê
 26/12/2004UBND thị trấn Hương Khê Hồ sơ đề nghị cho phép hộ ông (bà): Đặng Ngọc Lương được nhận chuyển nhượng QSD đất từ hộ ông (bà): Vũ Quang Tuyên- Thửa đất số: 133 - Đ/c thửa đất: khối 7, thị trấn Hương Khê
 01/1/2003Nông trường 20/4 Hồ sơ xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2004 của Nông Trường 20/4
TT/UB04/11/2003UBND xã Hương Thủy Hồ sơ xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2004 của Hương Thủy
 22/7/2004Phòng Tài nguyên & Môi trường Hiện trạng đo đạc, lập bản đồ địa chính của các địa phương đến năm 2004
36 /QĐ/UB14/1/2005UBND Huyện Hương Khê Hồ sơ cho phép hộ ông (bà): Nguyễn Văn Cầm được nhận chuyển nhượng QSD đất của hộ ông (bà): Phan Thị Hợi - Thửa đất số: 184 - Đ/c thửa đất: xóm 8, xã Gia Phố
 18/8/2000Ban GPMB Huyện Hương Khê Biên bản đề bù thu hồi đất dành cho các chủ sở hữu tài sản bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) hộ ông Trần Khắc Lựu - Địa chỉ: TT Nông trường 20/4
 12/8/2000  Biên bản kiểm tra đất lâm nghiệp có rừng của đơn vị xã Hòa Hải, huyện Hương Khê
994 QĐ/UB 24/7/2003UBND huyện Hương Khê V/v: Phê duyệt quy hoạch đất vườn trồng cây ăn quả vùng Đồng Lúng, Cồn Rộ, Đồng Vại, Dăm Kết với diện tích 8,47 ha
 20/5/2005UBND xã Hương Xuân Số liệu thống kê đất đai năm 2005 của UBND xã Hương Xuân
 21/2/2015Phòng công thương Danh sách doanh nghiệp đăng ký thuê đất tại cụm sản xuất công nghiệp tập trung
271 QĐ-UB01/1/2006UBND huyện Hương Khê Hồ sơ cho phép hộ ông (bà): Lê Thị Như Thủy được nhận chuyển nhượng QSD đất của hộ ông (bà): Đinh Văn Lương - Thửa đất số: 147 - Đ/c thửa đất: khối 1, TT Hương Khê
1978 /QĐ-UBND26/9/2007UBND huyện Hương Khê Danh sách đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho 43 hộ gia đình, cá nhân thôn Bình Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê
22/2006/QĐ-UBND10/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và xử lý một số vấn đề cụ thể khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng một thửa đất với đất ở
2077/QĐ-UBND08/7/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định cấp giấy chứng nhận QSD đất cho UBND xã Phú Phong tại 8 điểm sử dụng đất thuộc xã Phú Phong
71/TTr-UBND03/12/2010UBND xã Gia Phố Về việc đề nghị xét duyệt QH SDĐ đến năm 2020 và KH SDĐ kỳ đầu (năm 2010-2015) của xã Gia Phố
 01/1/2013Phòng Tài Nguyên - Môi Trường huyện Hương Khê Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
  Phòng Tài Nguyên - Môi Trường huyện Hương Khê Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
6480/QĐ-UBND28/12/2012UBND huyện Hương Khê V/v: Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch điều chỉnh xây dựng NTM theo TTLT số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT xã Hòa Hải, huyện Hương Khê
05/TĐQH28/12/2012Phòng TNMT Báo cáo kết quả thẩm định Đề cương nhiệm vụ, dự toán, lập quy hoạch điều chỉnh xây dựng NTM theo TT 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT xã Hương Bình, huyện Hương Khê
12345678910...