CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13063938
Đang truy cập:90
Nhóm tài liệu: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
169 /SKH-QLDA13/3/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin ý liến thẩm định dự án đầu tư XD công trình
122 /SKH-QLDA02/3/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định TKCS dự án ĐTXD công trình
726 /SKH-TH01/10/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiến nghị, đề xuất của tỉnh với chính phủ và các Bộ ngành Trung Ương
47 /SKH-QLDA02/2/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị các dự án được chỉ định thầu
815 /SKH-KT02/11/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cấp kinh phí
530 /BC-SKH01/7/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh BC kết quả đấu thầu gói thầu HT/ICB/2- Thi công các hồ điều hoà và sông cụt thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị miền trung Tiểu DA HT
549 /SKH-KTĐN03/8/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thư lựa chọn tổ chức Phi chính phủ
651 /TTr-SKH01/8/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt BC KTKTXD công trình đường liên xã Cẩm Nam đi Vĩnh Phước Cẩm Phúc huyện Cẩm Xuyên
591 /SKH14/8/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đấu thầu công trình đường TL 9 (đoạn từ cầu Hộ Độ đến trung tâm huyện Lộc Hà)
635 /SKH-KTN01/9/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lập dự án xây dựng vùng NTTS Vĩnh Thọ xã Kỳ Thọ
697 /TTr-SKH18/8/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt BC KTKTXD công trình XD hệ thống kênh tưới công trình thuỷ lợi đá Quại xã Kỳ Sơn huyện Kỳ Anh
755 /TTr-SKH01/9/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt BC KTKTXD công trình nạo vét sông Hói tùng xã Đức Tùng huyện Đức Thọ
217 /SKH-KTN02/4/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đôn đốc tiến độ thực hiện dự án JBIC VN-3
299 /SKH-TTr04/5/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra kiểm tra của sở
266 SKH-QLDA03/4/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thẩm định HSMT tư vấn lập thiết kế bãn vẽ thi công, dự toán các hạng mục bổ sung công trình hồ chứa nước Xuân Hòa huyện Nghi Xuân
320 BC-SKH02/5/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cải cách hành chính thẩm định dự án đầu tư XDCB
368 /SKH-DS01/6/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Danh sách nhứng người tham gia dự tuyển công chức năm 2009
406 TTr-SKH02/6/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư XDCT đường GT ra biên giới từ trung tâm xã Phú Gia đến đồn biên phòng 571 huyện Hương Khê
368 TTr-SKH23/5/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt BCKTKT XDCT hệ thống điện chiếu sáng công cộng thị trấn Cẩm Xuyên
487 TTr-SKH18/6/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh quy mô tổng mức đầu tư XDCT đường GTNT xã Kỳ Phương huyện Kỳ Anh
460 /SKH-KTĐN02/7/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin ý kiến thẩm định báo cáo KT-KT kênh tưới xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm Xuyên
587 /TTr-SKH15/7/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: phê duyệt DA hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm TTCN - Làng nghề phía bắc thị trấn huyện Hương Khê
181 /QĐ-SKH01/7/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt KH đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Hệ thống thuỷ lợi Thượng Tuy hạng mục: Cống tiêu tại K+ kênh N4 Thượng Tuy
907 /SKH-LĐVX01/12/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổng hợp nhu cầu đào tạo cán bộ làm công tác quy hoạch và kế hoạch
01 /QĐ-SKH05/1/2007Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập đoàn kiểm tra khảo sát nắm tình hình thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (TW và tỉnh) trên địa bàn các huyện, thị xã, trong tỉnh từ năm 2005-2006
83 /QĐ-SKH05/7/2007Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo KTKT XD công trình sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Lò rèn xã Thạch liên huyện Thạch hà
01 /SKH-LĐVX02/1/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chỉ định thầu thi công các công trình thuộc đề án KCHTH giai đoạn 2008-2012
01 /TTr-SKH01/1/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt kết quả lựa chọn tổng thầu thiết kế, thi công các khu tái định cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật " thuộc dự án trọng điểm quốc gia khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng
97 /QĐ-SKH01/7/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt KH đấu thầu gói thầu xây lắp công trình nâng cấp kênh mương xã Hương Liên huyện HK
46 /TTr-SKH12/1/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định KH đấu thầu gói thầu số 03 hạng mục Cầu Tràn Lĩnh Hồng thuộc công trình đường giao thông liên xã biên giới Sơn Lĩnh - Sơn Hồng huyện Hương Sơn
1533 /TTr-SKH14/12/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm và lắp đặt một số hạng mục thuộc dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007-2010
1557 /TTr-SKH21/12/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết qủa chỉ định thầu xây lắp CT đường quyết tiến- Làng chè xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn
91 /TTr-SKH02/2/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp các hạng mục: Nhà khám đa khoa hành chính khoa dược, nhà khoa xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, mổ, nhà khoa cấp cứu- điều trị tích cực khoa Nội Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà
695 /TTr-SKH25/6/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp CT: Vùng nuôi trồng thuỷ sản cống Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà
734 /BC-SKH01/7/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo kết quả thẩm định HSMT xây lắp hạng mục: Nhà học 3 tầng thuộc DA ĐTXD Trung tâm dạy nghề huyện Đức Thọ
50 /QĐ-SKH07/5/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp CT: Đường GTNT phố Tây xã Sơn Tây huyện Hương Sơn
1583 /TTr-SKH28/12/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết qủa đấu thầu XD các hạng mục: Nhà văn hoá Thể thao, đường Xô viết - Nghệ Tĩnh, khu Tượng đài thuộc dự án Tôn tạo, nang cấp và mở rộng khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh Ngã ba Nghèn, huyện Can Lộc
777 /TTr-SKH15/7/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết qảu đấu thầu XD CT cấp nước snh hoạt xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ
836 /BC-SKH23/7/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 7 năm 2009
807 /TTr-SKH17/7/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho DA ĐTXD chợ, khách sạn, Trung tâm thương mại dịch vụ tổng vụ tổng hợp Cẩm Xuyên
867 /BC-SKH04/8/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo kết quả thẩm định HSMT xây dựng CT Đường Mai Thúc Loan thị xã Hồng Lĩnh
892 /TTr-SKH10/8/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt kết qủa đấu thầu gói thầu số 42/2009/CW Nâng cấp đường GTNT xã Thạch Xuân huyện Thạch Hà thuộc nguồn vốn dự án IMPP Hà Tĩnh
01 /QĐ-SKH02/1/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu gói thầu xây lắp CT Nâng cấp máng đập Bơ trên N1 -9-6 kẻ gỗ
138 /TTr-SKH16/2/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông tiêm đoạn qua xã Hương Vĩnh
204 /QĐ-SKH11/4/2010Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình : Nâng cấp đường liên xã Kỳ Lợi - Kỳ Phương đi cảng Sơn Dương, huyên Ky Anh thuộc KKT Vũng Áng
181 /BC-SKH02/3/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo kết quả thẩm định HSMT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT xây lắp hạng mục CT: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Cẩm Xuyên
806 /TTr-SKH15/9/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh KH vốn TPCP năm 2008
240 /QĐ-SKH02/12/2010Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Phạm Đình Ban và Phạm Đình Chân
01 /SKH-KTĐT04/1/2010Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, DA ODA năm 2009
213 /TTr-SKH11/3/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp các hạng mục thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp bệnh viện Đa Khoa huyện Hương Sơn
860 /TTr-SKH02/10/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình trường Trung học Kỹ thuật Nông Nghiệp và PTNT Hà Tĩnh
54 /SKH-TH01/2/2010Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định đề cương nhiệm vụ, kinh phí lập quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH đến năm 2020 các huyện Can lộc - Thạch hà
100 /SKH-KTN01/3/2010Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lập dự án đường cứu hộ cứu nạn vùng ngập lũ và ứng cứu hồ chứa nước Hồ sông Rác - Thượng Tuy
904 /TTr-SKH20/10/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt DA ĐTXD cổng thông tin điện tử HT
254 /TTr-SKH19/3/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình đường GT liên xã Cẩm Nam đi Vĩnh Phước Cẩm Phúc huyện Cẩm Xuyên tỉnh HT
304 /TTr-SKH01/4/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu tư vấn giám sát xây lắp lưới điện hạ áp các xã của 05 huyện: Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà và Hương Khê thuộc dự án " năng lượng nông thôn II tỉnh HT"
942 /TTr-SKH24/10/2008Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh BC tóm tắt thành tích trong thực hiện NV QS-QP năm 2008
397 /SKH-LĐVX01/7/2010Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện văn bản số 533/ SKH-LĐVN ngày 26/9/2008của Sở KH & ĐT
502 /SKH-TH02/8/2010Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng quy hoạch từ nguồn ngân sách trung ương
586 /SKH-XTĐT01/9/2010Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cho công ty CP Đầu tư A-Z khảo sát, lập dự án đầu tư khu du lịch Bắc Thiên Cầm
12345678910...