CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679267
Đang truy cập:166
Nhóm tài liệu: UBND huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
94/TB - UBND07/5/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức là bà Nguyễn Thị Minh - Trung tâm Ứng dụng KHKT
41/TB - UBND27/10/2014UBND huyện Hương Sơn - BCĐ thực hiện CTMTQD xây dựng NTM V/v: Thông báo kiểm tra hướng dẫn các xã xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu, vườn mẫu và mô hình theo tiêu chí
4778 /QĐ - UBND11/9/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Kiện toàn văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện
4936 /QĐ-UBND29/9/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Đồng ý cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn, đồng sử dụng bà Nguyễn Thị Cảnh, chuyển nhượng QSD đất và cấp lại GCNQSD đất cho ông Lê Ngọc Quyết, đồng sử dụng bà Trần Thị Huệ tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 07 (bản đồ giải thửa), tại xóm 8, xã Sơn Trường
216 /UBND-VH03/4/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị cho lập quy hoạch mở rộng cụm di tích: Khu mộ và Tượng cụ Lê Hữu Trác
957 /UBND-KT19/11/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị bổ sung thiết kế nút giao giữa đường HCM và QL 8A, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn
1754 /QĐ-UBND11/5/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị, xây dựng phần mềm và đào tạo thuộc Dự án ứng dụng CNTT trong CCHC trên địa bàn huyện Hương Sơn
87/TB - UBND20/4/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo việc nghỉ hưu đối với công chức là ông : Nguyễn Dương Quốc - Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Sơn
3556 /QĐ-UBND27/6/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non xã Sơn Lễ
4160 /QĐ-UBND10/8/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ định thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ dự toán khối lượng phát sinh công trình Trường THPT Hương Sơn, huyện Hương Sơn. Hạng mục: San nền, cống thoát nước, móng bồn lọc nước
5190 /QĐ-UBND29/9/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Trợ cấp xã hội cho ông (bà): Dương Quốc Tần - Thôn Thuần Mỹ- xã Sơn Mỹ- huyện Hương Sơn
5191 /QĐ-UBND29/9/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Trợ cấp xã hội cho ông (bà): Nguyễn Duy Phúc - Thôn Thuần Lý- xã Sơn Mỹ- huyện Hương Sơn
485 /UBND-TT30/6/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Yêu cầu báo cáo công tác tiếp dân, rà soát kết quả giải quyết KN, TC
145/UBND-NV09/5/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Điều động cán bộ quản lý trường học đến làm việc tại Phòng Giáo dục và đào tạo
349/UBND-VP05/11/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 5 tháng, ước thực hiện 6 thnags năm 2015
98/UBND-NV12/10/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cho ý kiến thành lập Giáo xứ Đức Vọng
7609 /QĐ-UBND31/12/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường và Kè bờ sông Ngàn Phố, đoạn từ cầu Tây sơn đến xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (giai đoạn 2)
236/QĐ-UBND29/1/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Trung tâm y tế Dự phòng huyện Hương Sơn
2075 /QĐ-UBND08/6/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
2076 /QĐ-UBND10/6/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Văn phòng HĐND - UBND huyện
2077 /QĐ-UBND10/6/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa xã Sơn Thủy
2078 /QĐ-UBND10/6/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị
3340/QĐ UBND01/8/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất đối với bà Nguyễn Thị Hường - Thường trú tại thôn 2, xã Sơn Giang - Vị trí thử đất: Xứ đồng Bến Lầy, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn
3237 /QĐ-UBND26/7/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Nâng bậc lương trước thời hạn cho CB cấp xã đến tuổi nghỉ hưởng chế độ BHXH đối với ông Nguyễn Đình Anh - PCT HĐND xã Sơn Tân
3686/QĐ CTUBND18/8/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Trợ cấp xã hội cho ông(bà): Nguyễn Xuân Đường - Cư trú: Khối 11,Thị Trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn
4131/QĐ - UBND07/9/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức là ông(bà): Nâng Lương; Phan Thị Nhụy; Phòng Nông Nghiệp - Ptnt Huyện - Đơn vị công tác: Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Hương Sơn
QĐ - CTUBND18/8/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Trợ cấp xã hội cho ông(bà): Phạm Thị Nhị - Cư trú: Khối 10,Thị Trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn
5267 /QĐ-UBND03/11/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Phê duyệt giá lô hàng vi phạm hành chính do Công an huyện Hương Sơn chuyển sang tịch thu sung công quỹ Nhà nước
7294 /QĐ-CTUBND15/11/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp cho ông (bà): Trần Võ Quý, cư trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn
9358/QĐ-UBND30/12/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao dự toán thu, chi NS năm 2017 cho xã Sơn Hoà
41/TB - UBND27/10/2014UBND huyện Hương Sơn - BCĐ thực hiện CTMTQD xây dựng NTM V/v: Thông báo kiểm tra hướng dẫn các xã xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu, vườn mẫu và mô hình theo tiêu chí
1754 /QĐ-UBND11/5/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị, xây dựng phần mềm và đào tạo thuộc Dự án ứng dụng CNTT trong CCHC trên địa bàn huyện Hương Sơn
94/TB - UBND07/5/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức là bà Nguyễn Thị Minh - Trung tâm Ứng dụng KHKT
2075 /QĐ-UBND08/6/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
2076 /QĐ-UBND10/6/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Văn phòng HĐND - UBND huyện
2077 /QĐ-UBND10/6/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa xã Sơn Thủy
2078 /QĐ-UBND10/6/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị
87/TB - UBND20/4/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo việc nghỉ hưu đối với công chức là ông : Nguyễn Dương Quốc - Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Sơn
3237 /QĐ-UBND26/7/2016UBND huyện Hương Sơn V/v: Nâng bậc lương trước thời hạn cho CB cấp xã đến tuổi nghỉ hưởng chế độ BHXH đối với ông Nguyễn Đình Anh - PCT HĐND xã Sơn Tân
397 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
398 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
399 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
400 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
401 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
402 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
403 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại thửa số 432, khoảnh 3, tiểu khu 35, tờ số 01, xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
404 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại thửa số 444, khoảnh 3, tiểu khu 35, tờ số 01, xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
405 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
407 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao đất, giao rừng và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
408 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao đất, giao rừng và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
409 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao đất, giao rừng và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
410 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao đất, giao rừng và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
411 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao đất, giao rừng và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
412 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao đất, giao rừng và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
413 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại thửa số 444, khoảnh 3, tiểu khu 35, tờ số 01, xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
414 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại thửa số 444, khoảnh 3, tiểu khu 35, tờ số 01, xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
415 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho undefined - Vị trí thửa đất tại thửa số 444, khoảnh 3, tiểu khu 35, tờ số 01, xóm Null, xã Không Hạn Chế (Có Thu Phí Khai Thác)
416 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Bổ nhiệm bà: Tô Lan Phương giữ chức Kế toán trưởng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Sơn
417 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ
418 /QĐ-UBND27/1/2015UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính Phủ
12345678910...