CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12004234
Đang truy cập:176
Nhóm tài liệu: UBND huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
16 TCCB06/1/1979UBND huyện Hương Sơn V/v: Thuyên chuyển ông Trần Xuân Trường - CB Ủy ban Nông Lâm nghiệp đến nhận công tác tại Phòng Thương nghiệp
38 VP/UB19/1/1981UBND huyện Hương Sơn V/v: Bán hàng ưu tiên thu mua thực phẩm trong dịp tết Tân Dậu
0130/5/1978UBND huyện Hương Sơn V/v: Nghỉ hưởng chế độ trợ cấp về hưu đối với ông Nguyễn Minh Khôi công tác tại phòng Thể dục Thể thao - UBND huyện Hương Sơn
VP/UB01/4/1982UBND huyện Hương Sơn V/v: Sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường
UB24/1/1983UBND huyện Hương Sơn V/v: Thực hiện phương thức bán đổi hàng hóa
04 QĐ/UB18/1/1985UBND huyện Hương Sơn V/v: Điều động ông Trần Vĩnh Sinh - CB hạt kiểm lâm nhân dân Hương Sơn đến nhận công tác tại trạm kiểm soát tổng hợp thuộc UBND huyện
01 CV/UB17/1/1984UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ thị về những nhiệm vụ trong dịp tết nguyên đán năm 1984
0125/7/1980UBND huyện Hương Sơn V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Hữu Tạo - Ban nông nghiệp thuộc UBND huyện Hương Sơn
CT/UB01/1/1985UBND huyện Hương Sơn V/v: Tăng cường công tác thương nghiệp XHCN và quản lý thị trường trong tình hình kinh tế và xã hội hiện nay
 08/1/1985UBND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo nội quy, lề lối làm việc của Thường trực UBND huyện
 01/1/1982UBND huyện Hương Sơn Sổ đăng ký công văn đi của UBND huyện Hương Sơn năm 1982 - 1985
01 CT/UB30/12/1986UBND huyện Hương Sơn V/v: Tổ chức tết nguyên đán Đinh Mão
QĐ/UBND01/1/1986UBND huyện Hương Sơn V/v: Chuyển Phân xưởng Chè Trường Thọ lên thành Xí nghiệp chế biến Chè xuất khẩu thuộc UBND huyện Hương Sơn
01 /UB02/1/1987UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 1987 cho 31 xã huyện Hương Sơn
01 CT/UB02/1/1988UBND huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị cứu tế cho một số gia đình chính sách TBXH đời sống khó khăn và đói rét
 20/5/1986UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo tình hình sản xuất mùa Hè thu 1986 (đến 16/5/1986)
VP/UB07/1/1987UBND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo kết quả điều tra Dy biến động dân số năm 1986
01 QĐ/UB05/1/1987UBND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo về việc thực hiện công tác kiểm tra việc quản lý sử dụng ruộng đất theo công điện 3079 V2 của Hội đồng Bộ trưởng
02 QĐ/UB01/1/1988UBND huyện Hương Sơn V/v: Điều động ông Nguyễn Sỹ Thiện - bổ sung cho Công trường xây dựng cơ quan UBND huyện tại Phố Châu
01 QĐ/UB03/1/1989UBND huyện Hương Sơn V/v: Thành lập 2 đoàn kiểm soát thị trường trên địa bàn huyện
35 TT/UB09/4/1986UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin cấp vật tư xăng dầu bảo vệ thực vật
 01/1/1986UBND huyện Hương Sơn Sổ đăng ký công văn đi (chỉ thị, quyết định, công điện)
05 CT/UB09/2/1987UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấm khai thác, tàng trữ, mua bán Trầm hương
01 CT/UB10/3/1988UBND huyện Hương Sơn V/v: Công tác phòng chống cháy rừng, chống làm nương rẫy và chặt cây rừng trái phép
02 TT/UB29/7/1989UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin bổ sung vốn xây dựng nhà khám đa khoa 2 tầng bệnh viện huyện Hương Sơn
01 /CH-UB24/5/1989UBND huyện Hương Sơn V/v: Đón tiếp Đại diện lãnh sứ quán Liên Xô tới thăm và cùng làm việc về chương trình hợp tác kinh tế xuất nhập khẩu Lâm sản
 01/1/1989UBND huyện Hương Sơn Sổ đăng ký công văn đi năm 1989 của UBND huyện Hương Sơn
04 QĐ/UB10/1/1990UBND huyện Hương Sơn V/v: Kiểm tra, tính lại và truy thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ trong các xí nghiệp cơ quan trên địa bàn huyện
01 LĐTBXH01/8/1990UBND huyện Hương Sơn V/v: Yêu cầu báo cáo tình hình đời sống nhân dân
04 VP/UB09/1/1990UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin trao đổi hàng hóa
01 CT/UB04/2/1991UBND huyện Hương Sơn V/v: Tổ chức cho nhân dân vui tết nguyên đán Tân Mùi
105 TC/CB01/1/1968UBHC Hương Sơn V/v: Đề bạt ông Nguyễn Khanh - Bộ phận theo dõi sản xuất nông nghiệp sang nhận chức vụ phụ trách bộ phận kế hoạch thuộc UBHC huyện
 01/1/1987UBND huyện Hương Sơn Sổ đăng ký công văn đi (quyển 01) từ ngày 01/01/1987 đến 31/12/1987
01 VP/UB18/1/1991UBND huyện Hương Sơn V/v: Tình hình đói năm 1991 huyện Hương Sơn
QĐ/UB01/1/1991UBND huyện Hương Sơn V/v: Một số biện pháp thu gom khai thác song mây và đảm bảo an ninh vùng biên giới
01 TT/UB10/1/1991UBND huyện Hương Sơn V/v: Hướng dẫn bù giá tiền điện sinh hoạt và dầu thắp sáng cho cán bộ công nhân viên chức
07 VP/UB15/1/1991UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin cấp nguồn kinh phí cứu tế xã hội
01 /CT/UB07/1/1992UBND huyện Hương Sơn V/v: Đăng ký kinh doanh thương mại và dịch vụ năm 1992
BC/UB06/3/1992UBND huyện Hương Sơn V/v: Tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ năm 1999
01 /QĐ21/10/1992UBND huyện Hương Sơn V/v: Thành lập tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo tổng thanh toán nợ
01 TT/UB15/12/1992UBND huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị Ban 4304 và Sở Lâm nghiệp tỉnh giải quyết kế hoạch năm 1992 cho huyện Hương Sơn trồng 20ha cây tre để bảo vệ ven bờ sông Phố
01 VP/UB02/1/1992UBND huyện Hương Sơn V/v: Giải quyết kiến nghị của quyết nghị đại hội Đảng vòng 2 (Đảng bộ xã Sơn Diệm)
02 TB/UB18/1/1991UBND huyện Hương Sơn V/v: Kết quả cuộc họp giải quyết đơn khiếu nại và bố trí công tác của ông Phạm Trọng Chương - giáo viên Trường PTTH Hương Sơn
SY/UB03/1/1992UBND huyện Hương Sơn V/v: Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định 388/HĐBT)
01 VP/UB27/2/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo tổng hợp tình hình tháng 1 và tháng 2/1993
01 QĐ/UB02/1/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Điều chuyển tài sản: xe ô tô 38B-0368 từ Trạm cây công nghiệp Hương Sơn sang cho Văn phòng UBND huyện
01 TT/UB01/1/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin vốn xây dựng trạm bơm điện xã Sơn Trà và kéo đường điện 3Km
01 VP/UB01/1/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị ban 4304 tỉnh cho thay đổi ban quản trị dự án trở về phòng nông lâm
04 QĐ/UB15/1/1994UBND huyện Hương Sơn V/v: Thực hiện pháp lệnh thuế nhà đất
 02/1/1994UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin hỗ trợ kinh phí xây dựng trường Tiểu học và THCS Sơn Tiến
01 VP/UB02/1/1994UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin duyệt dự toán thiết kế công trình điện nông thôn xã Sơn Long
01 BC/UB18/2/1994UBND huyện Hương Sơn V/v: Tình hình công tác tháng 2 năm 1994
01 TB/VPUB06/1/1994UBND huyện Hương Sơn V/v: Kết luận cuộc họp của UBND huyện ngày 06/12/2013 Giải quyết vấn đề đất đai ở khu vực Chợ TT Phố Châu
01 /CV-UB02/1/1995UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo thực hiện luật hôn nhân gia đình trong 8 năm
01 /QĐ-UB02/3/1995UBND huyện Hương Sơn V/v: Tiếp nhận thuyên chuyển cán bộ đối với ông (bà): Dương Văn Bính hiện công tác tại Xí nghiệp thủy lợi huyện Hương Sơn đến nhận công tác tại Phòng Nông nghiệp UBND huyện Hương Sơn
01 /UB09/3/1995UBND huyện Hương Sơn V/v: Công bố dịch đạo ôn hại lúa trên địa bàn huyện
 11/7/1995UBND huyện Hương Sơn V/v: Trả lời chất vấn của cử tri trước HĐND huyện kỳ họp thứ 2 (từ 12 - 13/7 năm 1995)
01 TT/UB02/1/1995UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin cấp vốn xây dựng đường điện nông thôn xã Sơn Lễ
 01/1/1995UBND huyện Hương Sơn Sổ đăng ký công văn đi
0108/1/1996UBND huyện Hương Sơn V/v: Chức danh thay mới trong năm 1996
12345678910...