CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358019
Đang truy cập:56
Nhóm tài liệu: Phòng Nội vụ huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/12/2012UBND Xã Sơn Giang Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã
 01/1/2015Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Bao cáo thống kê cơ sở công tác VTLT và tài liệu năm 2015
  UBND huyện Hương Sơn Danh sách kê khai khen thưởng không được khen nhưng hồ sơ bị thất lạc
 01/1/2011  Hồ sơ thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016, đơn vị bầu cử số 7 (Các xã, thị trấn : Sơn Diệm, Sơn Giang, Sơn Quang, Thị trấn Phố Châu)
 01/1/2016UBND Xã Sơn Giang Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021
 06/5/2005HDDTT Công Chức V/v: Đánh giá thi tuyển công chức cấp xã năm 2005
16 /KH-HĐTĐKT24/10/2014UBND Huyện Hương Sơn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014
 01/1/2016UBND TT Phố Châu Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021
 01/1/2016UBND Xã Sơn Lâm Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021
01 /HĐ-TC15/1/2004Phòng TC-LĐ-TB & XH Triển khai công tác bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009
 01/1/1999UBND Xã Sơn Phú Biên bản kiểm tra phiếu bầu cử Đại biểu Hội động nhân dân huyện nhiệm kỳ 1999-2004
 01/1/1999UBND Xã Sơn Mỹ Thống kê kết quả bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện khóa 16 nhiệm kỳ 1999-2004
405 /QĐ-UBND15/2/2011UBND Huyện Hương Sơn V/v: Thành lập ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016
05 /QĐ-HĐ08/3/1996UBND TT Phố Châu V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 1994-1996
01 /QĐ-CTHĐ01/4/2007Hội Đồng ND Xã Sơn Lĩnh V/v: Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII
 01/1/2011 Hồ sơ thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016, đơn vị bầu cử số 4 (Các xã: Sơn An; Sơn Lê; Sơn Tiến)
48 /TTr-UBND10/3/2015UBND Huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng
44 /TT-UBND28/3/2007UBND Huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị tặng bằng khen thưởng của UBND tỉnh cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ
 01/1/2007Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Danh sách đề nghị xin cấp đổi lại bằng khen, huân, huy chương kháng chiến do sai sót
286 /NV-UBND29/4/2014UBND Huyện Hương Sơn V/v: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng danh hiệu vị dự Nhà nước " Bà me Việt Nam Anh Hùng "
13 /NV-TĐKT14/8/2015Phòng Nội Vụ V/v: Giải quyết đơn thu của ông : Trần Văn Tý - Xã Sơn Trường
 15/6/2016UBND Huyện Hương Sơn Danh sách tập thể, cá nhân có thành tích trong ai cuộc kháng chiến
 06/4/1975HĐ Bầu Cử Huyện Hương Sơn Thông báo kết quả bầu cử HĐND huyện khóa 8 tiến hành bầu cử
 01/1/1981UBND Xã Sơn An Thống kê kết quả bầu cử Đại biểu quốc hội khóa 7
 01/1/1981UBND Xã Sơn Bằng Báo cáo kết quả sơ bộ về cuộc bầu cử Đại Biểu Hội đồng nhân dân khóa X
 01/1/1981Tỉnh Nghệ Tĩnh Huyện Hương Sơn Thông báo kết quả bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn
 21/4/1987UBND Huyện Hương Sơn Sơ bộ tổng hợp kết quả bầu cử HĐND huyện
 01/1/1989UBND Huyện Hương Sơn Thống kê tình hình Hội đồng nhân dân UBND Xã khóa 1989-1994
72 /TTr-UBND26/5/2017UBND Huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị tặng thưởng Huân huy chương độc lập
 01/1/1987UBND Huyện Hương Sơn Thống kê tình hình Hội đồng nhân dân và UBND xã khóa 1987-1989
  UBND Huyện Hương Sơn Sơ đồ tổng hợp kết quả bầu cử Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 1992-1997
12 /TT-UB28/3/2002UBND TT Phố Châu V/v: Xin phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XI
 15/11/1999UBND Huyên Hương Sơn Biên bản xác định kết quả bầu cử
 14/11/1999UBND Xã Sơn Mai Biên bản kiểm tra bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14
 14/11/1999UBND Huyện Hương Sơn Biên bản xác định kết quả bầu cử
 01/1/1999UBND Xã Sơn Hà Biên bản kiểm tra phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, thị xã nhiệm kỳ 1999-2004
 01/1/1999UBND TT Phố Châu Tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn khóa 3 nhiệm kỳ 1999-2004
 01/1/1999UBND Xã Sơn Mai Tổng hợp kết quả bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa 16 nhiệm kỳ 1999-2004
 01/1/1999UBND Huyện Hương Sơn Thống kê kết quả bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện khóa 16 nhiệm kỳ 1999-2004
 01/1/1999UBND Huyện Hương Sơn Thống kê chất lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999-2004
1564 /QĐ-TC11/5/2004UBND Huyện Hương Sơn V/v: Số lượng, định mức tiền lương Cán bộ, công chức Thị Trấn Phố Châu
137 /QĐ-UB-TC05/3/2003UBND Huyện Hương Sơn V/v: Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính mô hình Trung tâm giao dịch "Một cửa"
401 /QĐ-UB25/8/2004UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế " Một cửa"
290 /NV-CCHC28/4/2006Sở Nội Vụ V/v: Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cơ chế " Một cửa"
39 /QĐ-UBND28/4/2008UBND TT Phố Châu V/v: Ban hành quy chế tổ chức hoạt động cơ ché một cửa liên thông lĩnh vực đất đai, lao động TB&XH tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
 15/12/2010BCH Huyện Hương Sơn Biểu đánh giá xếp loại cơ sở năm 2010
14 /BC-UBND22/4/2010UBND TT Phố Châu Tổng kết thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010
90 /QĐ-UB-TC27/1/2005UBND Huyện Hương Sơn V/v: Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế " Một cửa" cấp xã
 01/1/2011UBND Thị Trấn Tây Sơn Báo cáo tổng kết hoạt động của chính quyền năm 2011, phương hướng nhiệm vụ và giải quyết thực hiện năm 2012
 01/1/2011Chi Cục Thống Kê Huyện Biểu đánh giá xếp loại cho các cơ quan, phòng, ban xã, thị trấn
 01/12/2011UBND Xã Sơn Mai Báo cáo tổng kết chính quyền cơ sở năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012
 01/1/2011UBND Xã Sơn Bằng Thống kê chất lượng cán bộ, công chức xã Sơn Bằng
 01/1/2012Hội Đồng TĐKT Biểu tổng hợp xếp loại cho các xã, thị trấn năm 2012
47 /NV-LĐTB&XH29/5/2008Phòng Nội vụ - LĐTB&XH Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2008
 12/8/2000Phòng Tổ chức chính quyền Báo cáo thành tích năm 2000 của phòng
08 /TĐKT - NV 14/11/2011Khối thi đua huyện số 2 V/v: Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2011
01/KH-HĐTĐKT03/4/2012Hội Đồng TĐKT Kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2012
 01/6/2012UBND TT Phố Châu Đề án sát nhập khối phố; đặt tên đường phố, số nhà
 01/6/2012UBND Xã Sơn Kim 1 Hồ sơ sát nhập thôn
06 /TTr-ĐU30/12/2011Đảng Ủy Xã Sơn Lễ V/v: Chia tách chi bộ
12345678910...