CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358307
Đang truy cập:88
Nhóm tài liệu: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
15/KT&HT18/5/2012Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Rà soát hiện trạng, kế hoạch hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới
01/HĐKT09/1/2010UBND xã Sơn Lễ Hợp đồng thuê mặt nước và đất làm trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây phát triển kinh tế.
 09/1/2010  Biên bản giao diện tích mặt nước, đất đai thực địa
 02/10/2013Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Biên bản kiểm tra thiệt hại do bão số 10 gây ra
28/KTHT06/6/2014Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Góp ý Tiêu chí đánh giá công tác tiết kiệm điện các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
30/KTHT16/6/2014Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Di dời cột điện
37/KTHT10/7/2014Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo kết quả thực hiện giải quyết, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện
01/HĐ-UBND09/1/2010  Hợp đồng thuê mặt nước và đất làm trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây phát triển kinh tế.
 06/5/2015Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Biên bản kiểm tra mức độ hoàn thành các tiêu chí do phòng Kinh tế và hạ tầng phụ trách tại xã Sơn Mai
1804/HB/SWB/CPVN-201118/4/2011Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội Hợp đồng hợp tác chăn nuôi gia công heo giống hậu bị
33/KTHT26/8/2015Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp
34/KTHT26/8/2015Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp
 03/9/2015Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Biên bản kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư XDCB và chất lượng công trình tại xã Sơn Bình
38/KTHT25/9/2015Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Kiểm tra chất lượng công trình tôn giáo trên địa bàn
39/KTHT25/9/2015Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Báo giá VLXD quý III trên địa bàn huyện Hương Sơn
60/KTHT25/12/2015Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Chấp hành các quy định của Pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép
  Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn Sổ đăng ký công văn đi
07/KTHT11/4/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Góp ý dự thảo Quyết định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công thương
08/KTHT21/4/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác chỉ đạo,quản lý thực hiện làm GTNT KMNĐ năm 2015
39/TB-UBND07/5/2012UBND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án : Trang trại chăn nuôi tổng hợp
13/HD-KT&HT31/5/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Hướng dẫn công tác cắm mốc quy hoạch theo Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới ra thực địa và lưu trữ hồ sơ cắm mốc
16/BC-KTHT13/6/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo sơ kết 6 tháng hoạt động Công thương năm 2016
20/TTr-UBND16/5/2012UBND xã Sơn Lễ V/v: Tờ trình cho thuê đất và mặt nước xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp
20/TTr-UBND16/5/2012UBND xã Sơn Lễ V/v: Tờ trình cho thuê đất xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp
21/KTHT30/6/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Bố trí cán bộ, công chức trực tại Trụ sở các cơ quan, đơn vị
22/KTHT30/6/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo kết quả làm đường giao thông, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ XM và kết quả thực hiện tiêu chí số 2
56/CV-UBND07/6/2012UBND xã Sơn Lễ V/v: Trả lời đơn kiến nghị của công dân xóm 4 xã Sơn Lễ
 15/6/2012UBND huyện Hương Sơn Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp , nông thôn theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 09/08/2011 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2012
 17/8/2012UBND thị trấn Phố Châu Biên bản nghiệm thu mô hình chăn nuôi lợn năm 2012
24/KTHT08/7/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí , kinh doanh xăng dầu và khí
26/BC-KTHT08/7/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo tình hình hoạt động phân bón vô cơ 6 tháng đầu năm 2016
28/KTHT08/7/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo thực hiện Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM về quy chế siêu thị, trung tâm thương mại
29/BC-KTHT18/7/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo công tác tiết kiệm điện 06 tháng đầu năm 2016
 19/8/2013UBND thị trấn Phố Châu Đơn xin đăng ký xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi lợn
30/KTHT19/7/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Góp ý Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí
33/KTHT27/7/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: trả lời Văn bản số 12/2016/ CV-TA ngày 26/7/2016 của Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn
 11/8/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Biên bản làm việc kiểm tra việc đầu tư xây dựng công trình nhà giao dịch một cửa và các hạng mục phụ trợ trụ sở UBND xã Sơn Kim
40/KT&HT24/8/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Điều chỉnh nội dung giao thông trong quy hoạch Nông thôn mới xã Sơn Kim 2
51/KTHT11/10/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Rà soát các Dự án Hạ tầng xã hội do cơ quan nhà nước và các tổ chức làm chủ đầu tư hoặc được giao quản lý
55/KTHT24/10/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Về tiến độ thực hiện và khả năng hoàn thành tiêu chí Giao thông tại xã Sơn Kim 2
74/TTr-KTHT08/12/2016Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn V/v: Tờ trình bố trí kinh phí thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng và bảo trì đường giao thông trên địa bàn huyện năm 2017
 01/3/2012TT quan trắc & kỷ thuật môi trường Hà Tĩnh Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án: Trang trại chăn nuôi tổng hợp
 16/5/2012UBND xã Sơn Lễ Trích lục bản đồ giải thửa tỉ lệ 1:2000
 10/5/2012UBND xã Sơn Lễ Trích đo thửa đất xin xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp TL1:1500