CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358206
Đang truy cập:96
Nhóm tài liệu: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 09/1/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Bản khai hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến của ông (bà): Hoàng Văn Thành - xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn
 22/4/2016Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Danh sách thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ năm 2016
 01/1/2002Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp tiền tuất cho gia đình liệt sỹ: Hồ Khắc Thành - xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn
 01/1/2016Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ của ông (bà): Nguyễn Khánh Vỹ - Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn là thân nhân liệt sỹ: Nguyễn Đình Phi
 09/1/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Bản khai hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù, đày của ông (bà): Phan Thị Khánh - xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn
 01/1/2016Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ của ông (bà): Đào Nhật Thái - Xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn là thân nhân liệt sỹ: Đào Văn Thịnh
 01/1/2016Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ của ông (bà): Võ Xuân - Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn là thân nhân liệt sỹ: Võ Xanh
 09/1/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Bản khai hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến hoạch bị địch bắt tù, đày của ông (bà): Phạm Văn Đường - xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn
 01/1/2016Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ của ông (bà): Nguyễn Văn Tuyên - Xã Sơn Châu , huyện Hương Sơn là thân nhân liệt sỹ: Nguyễn Đình Tý
 18/4/2011Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Bản khai hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến hoạc bị địch bắt tù, đày của ông (bà): Trần Tương - xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn
 01/1/2005Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp tiền tuất cho gia đình liệt sỹ: Nguyễn Thị Thanh - xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn
 01/1/2016Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ của ông (bà): Tô Thị Hằng Nga - Xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn là thân nhân liệt sỹ: Hồ Quang Thành
 07/5/2012Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Bản khai người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Phạm Văn Hai - xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn
 01/1/2016Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ của ông (bà): Đậu Ngọc Vinh - Xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn là thân nhân liệt sỹ: Đậu Thái Phương
 16/5/2012Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Bản khai người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Trần Quốc Việt - Sơn Kim, huyện Hương Sơn
 01/1/2016Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ của ông (bà): Thái Văn Quốc - Xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn là thân nhân liệt sỹ: Thái Hữu Thủy
 16/5/2012Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Bản khai người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Nguyễn Nghĩa - xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn
 07/6/2012Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Bản khai người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Nguyễn Thị Cúc - xã Sơn Bình
 15/6/2012Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn Bản khai người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Lê Hữu Quỳnh - xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn