CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358159
Đang truy cập:81
Nhóm tài liệu: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 02/6/2009Trường THCS Tây Sơn Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện NĐ 33/2009/NĐ-CP năm 2009 - Trường THCS Tây Sơn
 01/11/2010Ban QL DT BD Đường Bộ Hồ sơ dự toán quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường huyện năm 2010
4393/ QĐ-UBND27/12/2010UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2010 cho trường THCS Sơn Kim
 01/1/2010Phòng TC - KH Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2010 và so sánh tăng thu so với dự toán
 29/10/2009  Biên bản nghiệm thu chất lượng và bàn giao hiện trường công trình QH bảo vệ và phát triển rừng huyện Hương Sơn giai đoạn 2010 - 2020
 22/1/2010UBND xã Sơn Châu Hồ sơ thanh toán tài sản trưng mua, đền bù trong cải cách ruộng đất xã Sơn Châu
 01/1/2007  Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007
 01/1/2007Phòng GD - ĐT huyện Hương Sơn Dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 khối GD-ĐT và khối Mầm non
1681 /QĐ - UBND18/7/2008UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB do: Quy hoạch vùng đất đấu giá tọa nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại Ruộng cựa xã Sơn Phú
167 /TTr-TCKH30/11/2009Phòng Tài chính - Kế hoạch V/v: Đề nghị phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB do quy hoạch vùng đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn XDCSHT xã Sơn Phú
 20/10/2010Trường THCS Sơn Diệm Báo cáo tăng, giảm quỹ lương năm 2010 cho đơn vị: Trường THCS Dơn Diệm
 02/3/2011Phòng TC - KH Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước niên độ năm 2010
 01/1/2011Phòng GD-ĐT Hương Sơn V/v: Hồ sơ tăng giảm quỹ lương trong năm 2011 của phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn
 22/10/2010Trường mầm non Sơn An Báo cáo tăng, giảm quỹ lương năm 2010 đơn vị: trường mầm non Sơn An
07 / TTr - UBND02/3/2010UBND xã Sơn Phú Hồ sơ đề nghị thanh toán tài sản trưng mua đền bù trong cải cách ruộng đất xã Sơn Phú
 31/3/2012UBND thị trấn Phố Châu V/v: Hồ sơ quyết toán ngân sách năm 2011 của UBND thị trấn Phố Châu
 04/7/2012UBND xã Sơn Hà V/v: Hồ sơ quyết toán ngân sách năm 2011 của xã Sơn Hà
 27/3/2012UBND xã Sơn Mai V/v: Báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách năm 2011 của xã Sơn Mai
145 /QĐ-UBND13/1/2011Phòng TC-KH huyện Hương Sơn V/v: Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và cấp kinh phí thanh toán, hỗ trợ trưng mua, đền bù trong cải cách ruộng đất
 26/1/2011UBND xã Sơn Long V/v: Hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ các đối tượng có tài sản trưng thu, trưng mua trong cải cách ruộng đất của: Xã Sơn Long - huyện Hương Sơn
 01/3/2012UBND xã Sơn Tân V/v: Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã Sơn Tân năm 2011
 31/3/2011UBND xã Sơn Tây V/v: Hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ các đối tượng có tài sản trưng thu, trưng mua trong cải cách ruộng đất của: Xã Sơn Tây - huyện Hương Sơn
 22/10/2012Trường tiểu học 1 TT Phố Châu Tổng hợp tăng, giảm quỹ lương trong năm 2012 của trường tiểu học 1 TT Phố Châu
 07/4/2008  Biên bản xét duyệt ngân sách năm 2007 cho đơn vị: Trường tiểu học Sơn Bằng
 07/4/2008  Biên bản xét duyệt ngân sách năm 2007 cho đơn vị: Trường trung học cơ sở Sơn Bằng
 01/1/2008Trường tiểu học TT Tây Sơn Tổng hợp danh sách cán bộ hưởng nhu cầu cải cách tiền lương của trường tiểu học TT Tây Sơn
 12/11/2008Trường tiểu học 1 TT Phố Châu Báo cáo tăng, giảm quỹ tiền lương năm 2008 của trường tiểu học 1 TT Phố Châu
 01/1/2009Trường TH 1 thị trấn Phố Châu Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện NĐ 33/2009/NĐ-CP năm 2009 - Trường TH 1 thị trấn Phố Châu
  Trường THCS thị trấn Phố Châu Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện NĐ 33/2009/NĐ-CP năm 2009 - Trường THCS thị trấn Phố Châu
 28/10/2010Trường TH Sơn An Bảng tổng hợp tăng, giảm quỹ tiền lương trong năm 2010 cho đơn vị: Trường TH Sơn An
 22/10/2012Trường TH Sơn Lễ Tổng hợp tăng, giảm quỹ lương trong năm 2012 của trường tiểu học Sơn Lễ
7663 /QĐ-UBND31/12/2011UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012 cho cơ quan văn phòng huyện ủy
31/2013/NQ-HĐND20/7/2013HĐND huyện Hương Sơn V/v: Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012
 10/3/2013UBND TT Tây Sơn Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012 của TT Tây Sơn
4075/QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 cho huyện Hương Sơn
 01/5/2014UBND huyện Hương Sơn Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2013
 01/5/2014UBND xã Sơn An Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2013 của xã Sơn An
 06/3/2014UBND xã Sơn Mai Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2013 của xã Sơn Mai
 01/1/2013UBND huyện Hương Sơn Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014
 01/1/2015UBDN xã Sơn Hà Quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2014
54 /NQ-HĐND30/12/2014UBND huyện Hương Sơn Nghị quyết V/v: Phê chuẩn phân bổ Dự toán thu, chi ngân sách năm 2015
 10/3/2015UBND xã Sơn Long Hồ sơ quyết toán thu - chi ngân sách năm 2014
 01/1/2012UBND xã Sơn Long Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012 của xã Sơn Long
 01/3/2017UBND huyện Hương Sơn Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2015 của huyện Hương Sơn
 01/3/2016UBND xã Sơn Hàm Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2015 - xã Sơn Hàm
 08/3/2016UBND xã Sơn Phú Báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2015 - xã Sơn Phú
7258/QĐ-UBND31/12/2015UBND huyện Hương Sơn QĐ V/v: Giao dự toán chi ngân sách năm 2016 cho - Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi
1579 QĐ/ UB08/5/2006UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Phố Châu
01 BB/ĐG26/12/2005UBND huyện Hương Sơn - Hội đồng đấu giá Biên bản định giá khởi điểm dịch vụ khai thác, sử dụng nhà khách Hương Sơn
 01/3/2015UBND huyện Hương Sơn Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014
 31/12/2008Trường THCS TT Sơn HàmBáo Cáo Tài Chính; Năm 2008 Báo cáo tài chính năm 2008
25 /TT-UB08/3/1999UBND huyện Hương Sơn V/v: Điều chỉnh địa giới hành chính sát nhập xã Sơn Phố và TT Phố Châu
 25/3/2000Phòng TC-KH huyện Hương Sơn Kế hoạch thu - chi ngân sách xã năm 2000
 01/1/2007UBND TT Phố Châu Báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách năm 2006 - TT Phố Châu
 01/1/2007UBND xã Sơn Lĩnh Báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách năm 2006 - xã Sơn Lĩnh
 01/1/2007UBND TT Phố Châu Báo cáo các khoản đóng góp của nhân dân năm 2006 - TT Phố Châu
 01/1/2008UBND TT Phố Châu Báo cáo tài chính và quyết toán năm 2007 của TT Phố Châu
  UBND huyện Hương Sơn Danh sách cán bộ, công chức cấp xã và tiền lương - có mặt đến 1/1/2008
 01/1/2007UBND huyện Hương Sơn Tập quyết định giao dự toán ngân sách xã, thị trấn năm 2008
 01/1/2008UBND TT Phố Châu Dự toán thu chi ngân sách năm 2008 - TT Phố Châu
12345678910...