CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11998798
Đang truy cập:86
Nhóm tài liệu: Sở Khoa học và Công nghệ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
01 XD/KH09/1/1992UB Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin nghiệm thu đóng điện sử dụng
09 QĐ/KHCN16/1/1996Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công nhận danh hiệu thi đua năm 1995
02 LN-HĐ05/9/1994Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hướng dẫn tổ chức - Hoạt động KHCN và MT trên địa bàn Huyện, xã"
19 QĐMT/KHCN28/8/1995Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng tuyên chọn tranh vẽ của thiếu nhi Hà Tĩnh tham gia cuộc thi vẽ tranh hội trường do hội đồng kinh tế - Xã Hội ESCAP Tổ chức
03 THKH01/1/1981Ban Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Nghệ Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả công tác năm 1981 Ban Khoa học và kỹ thuật nghệ tĩnh
UB/KH01/1/1984UB Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình hoạt động khoa học kỹ thuật năm 1983 và 6 tháng đầu năm 1984 của Tĩnh Nghệ Tĩnh
17 QĐ/KHCN31/7/1997Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm cán bộ và phân công công tác là Ông Nguyễn Đình Hải
01 /LCQ26/6/1999Liên Sở: Khoa học Công nghệ và Môi trường - Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo liên ngành
145 /KHCN-MT-HĐ03/5/1999Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ quản lý KH&CN
300 /KHCN-QĐ06/9/1999Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bàn giao công tác phân công nhiệm vụ
22 KH/KHCN-MT17/1/2000Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phân bố kinh phí hoạt động khoa học,công nghệ và môi trường năm 2000
15 /KH/199803/2/1998Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch hoạt động của Sở KHCN&MT Hà Tĩnh năm 1998
356 BC/KHCN-MT08/8/2000Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch năm 2000
03 /KH-KHCN03/1/2001Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kế hoạch nghiên cứu triển khai năm 2002
452 CV/KHCNMT05/7/2002Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị triển khai dự án
03 KH/KHCN03/1/2002Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch nghiên cứu triển khai năm 2002
 01/1/1999Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ V/v: Phân công nhiệm vụ chuyên môn
 20/9/1992Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Phiếu đăng ký đề tài " Biên soạn tài liệu giảng dạy các bộ môn địa phương học trong nhà trường Phổ thông tỉnh Hà Tĩnh"
 10/1/1993UB Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo Tổng kết công tác quản lý hoạt động KHCN năm 1992
 16/7/1992Công ty Thủy sản hà Tĩnh V/v: Dự án "Đầu tư vốn khoa học ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mực ống lột dự án xuất khẩu"
 12/9/1992Chi cục Thú y Phiếu đăng ký đề tài "Điều tra dịch tễ học, xác định bệnh nhiệt thán trâu bò và các hình thức tổ chức chỉ đạo phòng chống có hiệu quả nhất"
 30/10/1992Trung tâm Khoa học Công nghệ Đề cương khảo sát và đánh giá việc sử dụng nguồn nước khoáng vùng Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh
 05/5/1994Phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê Phiếu đăng ký đề tài "Phát triển giống đậu xanh 044 trên đất bãi Hương Khê"
 15/9/1993Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Phiếu đăng ký đề tài "Nghiên cứu sử dụng phân lân hữu cơ vi sinh và các chế phẩm Thiên nông có hiệu quả trên cây trồng lúa lạc trên đất Hà Tĩnh"
 23/9/1994 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật - Trình diễn quản lý dịch hại (IPM) diện rộng trên địa bàn Hà Tĩnh
 20/12/1992Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Phiếu đăng ký đề tài "Xây dựng thực nghiệm mô hình Kinh tế vườn đồi hộ gia đình tại Truông Bát Hà Tĩnh
59 /CV/UB11/3/1994UBND huyện Thạch Hà V/v: Xin hỗ trợ kinh phí dự án phát triển kinh tế xã hội nông thôn
 21/7/1995Sở Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thuyết minh đề tài khoa học "Nghiên cứu đánh giá tiềm năng nước mặt, nước dưới đất, khả năng sử dụng chúng trong sinh hoạt, trong phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh"
 15/3/1997Công an tỉnh Hà Tĩnh Đề cương nghiên cứu khoa học công nghệ - Đề tài "Xây dựng phòng tuyến An ninh kết hợp bảo vệ môi sinh, môi trường trên vùng biển Hà Tĩnh"
 20/5/1994Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp V/v: Đề tài "Tìm hiểu một số đặc tính sinh lý, inh thái tập đoàn tự nhiên hiện có, sinh trưởng nhanh, có giá trị kinh tế nhiều mặt để góp thêm tập đoàn cây trồng Lâm nghiệp trong tỉnh"
 16/6/1993Trung tâm ứng dụng Khoa học - Kỹ thuật Đề cương nghiệm thu khảo nghiệm lân vi sinh - Đề tài "Xác định hiểu quả phân lân hữu cơ vi sinh và một số chế phẩm của Công ty Thiên Ninh trên các vùng đất với các loại cây trồng chính ở hà Tĩnh"
813 /QHQH16/2/1996Chính phủ V/v: Tổ chức phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo"
 01/7/1998Trung tâm Xúc tiến việc làm Đề tài nghiên cứu khoa học "Tư vấn cho phụ nữ mở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong xản xuất kinh doanh"
 14/5/1998Ban Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ tỉnh Hà Tĩnh Đề cương nghiên cứu khoa học - Đề tài "Điều tra viêm gan B trong cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý và ứng dụng kinh nghiệm cổ truyền điều trị viêm gan bằng Nam dược"
61 /TTra29/3/1996Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh - Thanh tra Sở V/v: Thanh tra theo đơn khiếu nại
 10/5/1999HĐND tỉnh Hà Tĩnh Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học - Đề tài "Tiêu chuẩn đại biểu và cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân với chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân"
357 /TTra10/12/1996Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh - Thanh tra Sở V/v: Báo cáo công tác năm 1996
06 /CV/KHCN07/1/2003Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuẩn bị tuyên truyền tổng kết ngành
01 VP/Đ ủy05/2/1998Đảng Ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo tổng kết hoạt động Đảng bộ Sở KHCN & MT Hà Tĩnh năm 1997
01 /TV-KCM11/4/2002Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh - Ban Chỉ huy Quân sự V/v: Huấn luyện quân sự đợt I/2002
31 GM/KHCN-KH02/2/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mời họp hội đồng nghiệm thu dự án " Nhân rộng các trạm xử lý cấp nước phục vụ sinh hoạt nông thôn Hà Tĩnh "
 01/4/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Biên bản họp hội đồng thi đua Sở KH và CN Hà Tĩnh
189 /KHCN-KH04/5/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề xuất đề tài, dự án KHCN năm 2005
82 /CV-KHCN-TT01/3/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký tham gia hội chợ quốc tế thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 2004
262 /KHCN-CN03/6/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Xác nhận thực hiện đề tài nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ "Thử nghiệm SXVL nung mỏng chất lượng cao"
308 CV/KHCN-VP01/7/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo hoạt động của đơn vị
385 CV/KHCN-VP01/8/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin hòa mạng quốc tế điện thoại di động 0913294551
443 CV/KHCN-KH03/9/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề cử thành viên hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009
552 QĐ/KHCN-TC01/11/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ Lê Quang Minh giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn ĐLCL Hà Tĩnh
488 GM/KHCN-TĐC01/10/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mời tham dự cuộc họp xem xét và đề nghị xét tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2004 cho các doanh nghiệp đã đăng ký
643 GM/KHCN02/12/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bố trí thực hành tại hiện trường trong tỉnh và khảo sát mô hình tại Nghĩa Đàn - Nghệ An
01 CV/KHCN-VP03/1/2005Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử Phó giám đốc Sở dự họp thay Giám đốc
214 GM/KHCN-HT01/4/2005Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời
572 QĐ/KHCN-TC01/10/2005Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm cán bộ: Trần Đức Hậu
415 CV/KKHCN-VP01/8/2005Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định và đánh giá trang thiết bị
01 /KHCN-TC03/1/2006Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký học QLNN năm 2006
99 CV/KHCN01/3/2006Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị các sở tiến hành xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ sinh học
189 /QĐ-KHCN-KH03/4/2006Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghiệm thu dự án KH&CN
400 /GM-KHCN02/6/2006Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời
491 /KHCN-TC05/7/2006Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký học nghiệp vụ tổ chức
12345678910...