CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358104
Đang truy cập:67
Nhóm tài liệu: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 22/12/2003UBND xã Sơn Châu Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
 01/10/2003UBND xã Sơn Long Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử đụng đất đai xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
 01/10/2003UBND xã Sơn Lễ Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
37 TT/UB05/8/2004UBND xã Sơn Mai V/v: Xin cấp đổi GCNQSD đất nông nghiệp sau chuyển đổi
 22/12/2003UBND xã Sơn Phúc Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
 22/2/2003UBND xã Sơn Tiến Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
 01/10/2005Phòng Tài nguyên môi trường huyện Hương Sơn Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và đổi lấy cơ sở hạ tầng của Thị trấn Phố Châu
 01/8/2006UBND xã Sơn An Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/8/2006UBND xã Sơn Bình Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/1/2006UBND xã Sơn Hòa Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đai chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử đất chi tiết đến năm 2010 xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/8/2006UBND xã Sơn Lâm Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/8/2006UBND xã Sơn Mai Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/8/2006UBND xã Sơn Kim 1 Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/12/2003UBND xã Sơn Long Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
 22/2/2003UBND xã Sơn Lễ Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
 13/8/2004UBND xã Sơn Mai Biên bản kiểm tra hồ sơ xin cấp đổi GCN QSDĐ sau khi thực hiện chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp xã Sơn Mai
  UBND xã Sơn Mai Danh sách trích ngang các hộ tách hộ trong chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp xã Sơn Mai
 22/9/2004UBND xã Sơn Mai Danh sách đề nghị cấp GCN QSDĐ của thôn (xóm) Minh Hồ, xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn
 22/9/2004UBND xã Sơn Mai Danh sách đề nghị cấp GCN QSDĐ của thôn (xóm) Sơn Hội, xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn
 22/12/2003UBND xã Sơn Diệm Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
 01/1/2004UBND xã Sơn Long Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
 22/12/2003UBND xã Sơn Ninh Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2011
 22/9/2004UBND xã Sơn Mai Danh sách đề nghị cấp GCN QSDĐ của thôn (xóm) Tào Sơn, xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn
 01/8/2006UBND xã Sơn Giang Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/8/2006UBND xã Sơn Lĩnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/8/2006UBND xã Sơn Kim 2 Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/8/2006UBND xã Sơn Bằng Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/8/2006UBND xã Sơn Quang Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 23/12/2003UBND xã Sơn Trung Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
 01/10/2003UBND xã Sơn Phú Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010
 22/9/2004UBND xã Sơn Mai Danh sách đề nghị cấp GCN QSDĐ của thôn (xóm) Kim Lộc, xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn
 01/1/2004UBND xã Sơn Phú Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Phú, huyện Hương Ninh, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2011
 01/1/2006UBND xã Sơn Hồng Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đai chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử đất chi tiết đến năm 2010 xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 01/10/2003UBND xã Sơn Diệm Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đai xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2002 - 2010