CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358087
Đang truy cập:69
Nhóm tài liệu: Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/1/2006Phòng Tư pháp Hương Sơn Sổ cấp lại bản chính giấy khai sinh huyện Hương Sơn
 01/1/1999UBND xã Sơn Hòa Sổ đăng ký khai sinh xã Sơn Hòa
 01/1/2004UBND xã Sơn Phúc Sổ đăng ký khai sinh xã Sơn Phúc
 01/1/2007UBND xã Sơn Thịnh Sổ đăng ký khai sinh xã Sơn Thịnh
 01/1/2015UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ cải chính hộ tịch của ông/bà: Nguyễn Thị Lan - Tt Phố Châu
29/TTr-UBND12/6/2014UBND xã Sơn Tiến V/v: Đề nghị phê duyệt hương ước
 01/1/2004UBND Thị trấn Phố Châu Sổ đăng ký khai sinh TT Phố Châu
 01/1/2015Phòng Tư pháp Hương Sơn Hồ sơ xác định lại dân tộc của ông Phạm Anh Tuấn - xã Sơn Kim 2
 01/1/2004UBND Thị trấn Phố Châu Sổ đăng ký kết hôn của TT Phố Châu
 01/1/2004UBND xã Sơn Kim 2 Sổ đăng ký kết hôn của xã Sơn Kim 2
 01/1/2004UBND Thị trấn Phố Châu Sổ đăng ký khai tử của TT Phố Châu
 01/1/2004UBND xã Sơn Châu Sổ đăng ký khai tử xã Sơn Châu
 01/1/2004UBND xã Sơn Hồng Sổ đăng ký khai tử xã Sơn Hồng
 01/1/2004UBND xã Sơn Lễ Sổ đăng ký khai tử xã Sơn Lễ
 01/1/2004UBND xã Sơn Tiến Sổ đăng ký khai tử xã Sơn Tiến
06/TP25/10/2012Phòng Tư pháp Hương Sơn V/v: Triển khai quy chế, quản lý và sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch
2910 /QĐ-UBND03/10/2013UBND huyện Hương Sơn V/v: Phê chuẩn hương ước của khối 1 - TT Phố Châu
36/TTr-UBND26/8/2013UBND xã Sơn Thủy V/v: Đề nghị phê duyệt hương ước nông thôn
 01/1/2014UBND xã Sơn Kim 1 Hương ước thôn Kim Cương 1 - xã Sơn Kim 1
2373 /QĐ-UBND19/6/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Phê chuẩn hương ước của thôn Trung Lễ - xã Sơn Lễ
 01/1/2014UBND xã Sơn Tiến Hồ sơ xác nhận hộ tịch của ông/bà: Hoàng Huy Hiệu - xã Sơn Tiến
 01/1/2012UBND xã Sơn Trung Hồ sơ xin xác nhận hộ tịch của ông/bà: Trần Song Hào - xã Sơn Trung
 01/1/2014UBND xã Sơn Giang Hồ sơ phê chuẩn hương ước của thôn, xóm xã Sơn Giang
 01/1/2014UBND xã Sơn Trường Hồ sơ phê chuẩn hương ước của xóm 1, xã Sơn Trường
 01/1/2015UBND Thị trấn Phố Châu Hồ sơ cấp lại bản chính giấy khai sinh cho ông/bà: Lương Quốc Khánh - Tt Phố Châu
 01/1/2007UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ xác định lại dân tộc ( từ dân tộc Kinh sang dân tộc Mán) của các hộ dân sống trên địa bàn xã Sơn Kim 2 cho ông/bà: Nguyễn Thị Phương Thúy
 01/1/2006UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch cho ông/bà: Lương Thị Phương Thúy - Tt Phố Châu
 01/1/2003Phòng Tư pháp Hương Sơn Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động điện lực xã Sơn Hàm
13/CV-PTP04/7/2006Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn Hồ sơ xác nhận, cấp lại bản chính giấy khai sinh năm 2006 cho Nguyễn Đăng Châu - xã Sơn Trà
 01/1/2007UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp lại bản chính giấy khai sinh cho ông/bà: Trần Ngân Hà - Tt Phố Châu
 01/1/2007UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch của ông/bà: Trần Thị Châu Tuấn - Khối 2, Tt Phố Châu
 01/1/2008UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp lại bản chính giấy khai sinh cho ông/bà: Đặng Anh Tuấn - Tt Phố Châu
14/CV-TP20/7/2006Phòng Tư pháp Hương Sơn V/v: Xem xét và giúp đỡ cho bà Phan Thị Lệ Hằng
 01/1/2007UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ xác định lại dân tộc của ông/bà: Cao Thị Hồng Hạnh - từ dân tộc Kinh sang Tày
 01/1/2006Phòng Tư pháp Hương Sơn Sổ thay đổi cải chính hộ tịch năm 2006 - 2007
 01/1/2008Phòng Tư pháp Hương Sơn Hồ sơ xác nhận hộ tịch của ông/bà: Võ Thị Hạnh - xã Sơn Châu
 01/1/2008Phòng Tư pháp Hương Sơn Hồ sơ xác định lại dân tộc của ông/bà: Đặng Trung Kiên - Xã Sơn Kim 1
 01/1/2008Phòng Tư pháp Hương Sơn Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch của ông/bà: Trần Văn Hưng - Tt Phố Châu
 01/1/2009UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch của ông/bà: Lê Thị Thanh Nga - Tt Phố Châu
 01/1/2009Phòng Tư pháp Hương Sơn Hồ sơ cấp lại bản chính giấy khai sinh của ông/bà: Cao Duy Hùng - Xã Sơn Tây
 01/1/2009UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ xác định lại dân tộc Kinh sang Mường của ông/bà: Lê Thị Hồng Ngọc - xã Sơn Kim 1
 01/1/2009UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ xác định lại dân tộc ( từ dân tộc Kinh sang Mán) của ông/bà: Phạm Văn Long - xã Sơn Kim1
 01/1/2010UBND Thị trấn Phố Châu Hồ sơ cấp lại bản chính giấy khai sinh của ông/bà: Trần Thị Mỹ Linh - Tt Phố Châu
 01/1/2010UBND Thị trấn Phố Châu Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch của ông/bà: Trần Thị Quỳnh Chi - Tt Phố Châu
 01/1/2011UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp lại bản chính giấy khai sinh của ông/bà: Nguyễn Thị Luyến - Xã Sơn Giang
 01/1/2011UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch của ông/bà: Dương Thị Oanh - Tt Phố Châu
 01/1/2003Phòng Tư pháp Hương Sơn Hồ sơ xin thành lập Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Sơn Trung - huyện Hương Sơn
 01/1/2010UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ xác định lại dân tộc của ông/bà: Trịnh Thị Hồng Mận - xã Sơn Kim 1
 01/1/2011Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn Hồ sơ xác nhận hộ tịch của ông/bà: Nguyễn Xuân Trường - xã Sơn Bình
 01/1/2012UBND Thị trấn Phố Châu Hồ sơ cấp lại bản chính giấy khai sinh của ông/bà: Nguyễn Văn Công - TT Phố Châu
 01/1/2012UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ cải chính hộ tịch của ông/bà: Nguyễn Văn Công - Tt Phố Châu
63/TTr-UBND27/12/2012UBND xã Sơn Long Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung hương ước sau khi sáp nhập thôn xóm xã Sơn Long - huyện Hương Sơn năm 2012
19/TTr-UBND16/5/2012UBND xã Sơn Lĩnh V/v: Đề nghị phê duyệt hương ước nông thôn
 01/1/2012Phòng Tư pháp Hương Sơn Hồ sơ phê chuẩn hương ước xóm Trung Lưu - xã Sơn Tây
48/TTr-UBND16/8/2013UBND xã Sơn Giang V/v: Phê duyệt hương ước thôn xóm
 01/1/2013UBND Thị trấn Tây Sơn Hồ sơ phê chuẩn hương ước của khối 1 - TT Tây Sơn
50/TTr-UBND04/9/2013UBND xã Sơn Châu V/v: Đề nghị phê duyệt hương ước
 01/1/2012Chi bộ Thanh tra - Tư pháp huyện Hương Sơn Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên của Chi bộ Thanh tra - tư pháp huyện Hương Sơn năm 2012
 01/1/2013UBND xã Sơn Hà Hồ sơ xin cải chính hộ tịch của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - xã Sơn Hà
 01/1/2013Phòng Tư pháp Hương Sơn Hồ sơ xin cấp lại giấy khai sinh của ông Bùi Quang Sử - xã Sơn Ninh
12345678910...