CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358322
Đang truy cập:97
Nhóm tài liệu: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
31 /CV/VH-TT-TDTT24/7/2006Phòng VH-TT-TDTT V/v: Báo cáo tư liệu ngành Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao
285 /VHTT-DS26/6/2007Sở VH&TT V/v: Lập đề án quy hoạch, xây dựng di tích Lịch sử - Văn hóa đền thờ Lê Hầu Tạo
477 /UBND06/9/2012UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin thành lập Ban quản lý khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
07 /TTr-VH&TT07/10/2014Phòng VH&TT V/v: Cấp kinh phí bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Hương Sơn
36 /BC-VH&TT14/11/2014Phòng VH&TT Báo cáo tổng kết công tác văn hóa và thông tin năm 2014; Phương hướng nhiệm vụ năm 2015
49 TTr/ UBND31/3/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ và mộ Lê Hầu Tạo
10 /QH-Vh&TT12/7/2009Phòng VH-TT-TDTT Quy hoạch cụm cổ động chính trị và quảng cáo trên địa bàn Hương Sơn giai đoạn 2009 - 2020
807 /UBND-VX07/4/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lập dự án quy hoạch và nâng cấp các di tích tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn
230 /UBND01/9/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin ý kiến xây dựng Dự án tu sửa, tôn tạo di tích Lê Hầu Tạo
141 /SVHTT DL-DS31/3/2009Sở VH, TT&DL V/v: Quy hoạch di tích LSVH Đền thờ Lê Hầu Tạo
02 /VH&TT18/1/2010Phòng VH&TT V/v: Báo cáo các dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện Hương Sơn
18 CV/TCHC - 201208/10/2012Công ty TNHH DV&TMTH Quý Gia V/v: Xin xem xét bố trí quỹ đất khác phục vụ nhân dân thôn Hải Thượng
02 HD/ VH-TT22/7/2015Phòng VH&TT Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (Bổ sung một số nội dung trong hướng dẫn số 01 - HD/VH-TT ngày 14 tháng 4 năm 2015)
12 /TTr-QG19/9/2012Công ty TNHH Quý Gia V/v: Giao nhiệm vụ quản lý, hoạt động Cụm di tích về Hải Thượng Lãn Ông tại huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
119 /TB-UBND12/11/2012UBND huyện Hương Sơn Thông báo kết luận Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Quý Gia
630 /UBND16/11/2012UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin ý kiến chuyển giao nhiệm vụ quản lý cụm di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho công ty TNHH Quý Gia
828 /SVHTT DL-DS18/12/2012Sở VH, TT&DL V/v: Đề xuất giao doanh nghiệp quản lý cụm di tích Lê Hữu Trác tại huyện Hương Sơn
 28/6/2010Phòng VH&TT Báo cáo số liệu tổng kết chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010
71 /UBND - VX08/1/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quản lý cụm di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại huyện Hương Sơn
17 /TTr-QG26/1/2013Công ty TNHH Quý Gia V/v: Xây dựng đề án thực hiện nhiệm vụ quản lý, hoạt động cụm di tích về Hải Thượng Lãn Ông tại huyện Hương Sơn
18 /BC-VT&TT22/8/2011Phòng VH&TT Báo cáo quy hoạch hoạt động Karaoke - Vũ trường
6668 /QĐ-UBND07/12/2011UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ định tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Lê Hầu Tạo huyện Hương Sơn
77 /UBND04/2/2013UBND huyện Hương Sơn V/v: Chuyển giao nhiệm vụ quản lý cụm di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho công ty TNHH Quý Gia
45 /UBND14/2/2012UBND huyện Hương Sơn V/v: Góp ý dự thảo Quy hoạch công trình di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Lê Hầu Tạo
25 /TTr-VH&TT03/10/2012Phòng VH&TT V/v: Đề nghị hỗ trợ xây dựng hội quán, lắp đặt và sửa chữa Đài truyền hình các xã, thị trấn năm 2012
58 /SVHTT DL-DS24/2/2012Sở VH, TT&DL V/v: Góp ý quy hoạch công trình tu bổ tôn tạo nhà thờ Lê Hầu Tạo
3 HD/ VH-TT12/8/2015Phòng VH&TT Hướng dẫn trang trí khánh tiết và hệ thống bảng biểu trong nhà văn hóa thôn
 12/3/2012Gia tộc họ Lê V/v: Phúc đáp nội dung chỉnh sửa di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Lê Hầu Tạo
155 / SVHTTDL21/3/2013Sở VH, TT&DL V/v: Ủy quyền quản lý một số hạng mục Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
224 /SVHTT DL-DS11/4/2013Sở VH, TT&DL V/v: Quản lý một số hạng mục ở Cụm di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
670 /SVHTT DL-DS25/10/2012Sở VH, TT&DL V/v: Đề nghị thỏa thuận hồ sơ báo cáo KT-KT tu bổ tôn tạo di tích Nhà thờ Lê Hầu Tạo
09 /VH&TT08/8/2013Phòng VH&TT V/v: Đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý và cấp phép kinh doanh Karaoke (lần 2)
29 /VH-TT17/12/2013Phòng VH&TT V/v: Đề nghị công nhận "Làng văn hóa" năm 2013
2210 /QĐ-UBND22/7/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tôn tạo di tích nhà thờ Lê Hầu Tạo tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn
255 /UBND10/5/2013UBND huyện Hương Sơn V/v: Quy hoạch, xây dựng mới nghĩa địa thôn Hải Thượng xã Sơn Trung
03 /HD-VHTT29/9/2015Phòng VH&TT Hướng dẫn báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020
34 BC/ VH&TT11/9/2013Phòng VH&TT Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 20/CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 31/2012/QĐ của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
516 /SVHTT DL-DS26/7/2013Sở VH, TT&DL V/v: Chuyển giao nhiệm vụ quản lý cụm di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
122 /TTr-SVHTTDL23/10/2013Sở VH, TT&DL V/v: Đề nghị chuyển giao Cụm di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Quý Gia quản lý
13 /BC-VHTT08/5/2015Phòng VH&TT Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020"
42 /QĐ-CT21/11/2013Công ty TNHH Quý Gia - Chi nhánh HT V/v: Thành lập đoàn tiếp nhận bàn giao khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Quý Gia
3424 /QĐ-UBND01/11/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển giao có thời hạn Cụm di tích Hải Thượng Lãn Ông cho công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Quý Gia quản lý
14 /BC-VHTT01/4/2015Phòng VH&TT Báo cáo tổng kết tình hình triển khai thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn (2008 - 2015)
15 /BC-VHTT10/6/2015Phòng VH&TT Báo cáo tình hình Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011 - 2015
 01/8/2015Phòng VH&TT Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lĩnh vực văn hóa
26 /TTr-VH&TT07/12/2015Phòng VH&TT V/v: Phân bổ kinh phí bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và xây dựng mạng lưới cộng tác viên gia đình trên địa bàn Hương Sơn
40 /BC-VH&TT03/12/2015Phòng VH&TT Báo cáo tổng kết công tác văn hóa và thông tin năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2016
02 /VHTT14/1/2016Phòng VH&TT Báo cáo công tác xây dựng mạng lưới cộng tác viên gia đình
03 /CTr-VHTT01/7/2016Phòng VH&TT Chương trình thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng Thôn, Khối phố văn hóa, gia đình văn hóa 6 tháng cuối năm 2016
13 /UBND05/2/2016Phòng VH&TT Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện luật du lịch trên địa bàn huyện
36 /BC-VHTT04/12/2016Phòng VH&TT Báo cáo tổng kết công tác văn hóa và thông tin năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017
13 /BC-VHTT17/3/2017Phòng VH&TT Báo cáo công tác văn hóa và thông tin quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2
24 /BC-VHTT15/5/2017Phòng VH&TT Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành Phòng văn hóa và thông tin 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm