CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358156
Đang truy cập:79
Nhóm tài liệu: Phòng Y tế huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
3489 /QĐ-UBND22/11/2013UBND huyện Hương Sơn V/v Thành lập đoàn kiểm tra, chấm điểm xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế
12 /TT-PYT15/11/2010Phòng Y tế huyện Hương Sơn V/v: Xin trang bị máy vi tính
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Chứng Chỉ Hành Nghề Y; Huyện Hương Sơn,huyện Hương Sơn
327 /TTr-UBND12/12/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Thẩm định công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn năm 2020 (năm 2014)
  Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Trung,huyện Hương Sơn
 01/1/2015Huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế Thị trấn Tiêu Chí Quốc Gia Về Y Tế,huyện Hương Sơn
 01/1/2014UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ công nhận các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020 (năm 2014) của xã Sơn Bình
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Mai,huyện Hương Sơn
 11/9/2012Phòng Y tế huyện Hương Sơn Cân đối cấp đợt 1 (Theo số liệu cần đối của trung tâm y tế dự phòng bàn giao )
1484 /SYT - KHTC16/12/2013Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế V/v Thẩm định xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (năm 2013)
 01/1/2015Trạm y tế Thị trấn Tây Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế Thị trấn Tây Sơn ,huyện Hương Sơn
 01/1/2014UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ công nhận các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020 (năm 2014) của xã Sơn Lâm
4043 /QĐ-UBND18/12/2013UBND huyện Hương Sơn V/v Thành lập Hội đồng thẩm định xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế (giai đoạn 2011 - 2020)
07 /TTr-PYT13/11/2012Phòng Y tế huyện Hương Sơn V/v: Giao quyền quản lý điều hành trạm y tế Thị trấn Tây Sơn
35 /BC-PYT17/6/2013Phòng Y tế huyện Hương Sơn Báo cáo sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm. Mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013
4044 /QĐ-UBND18/12/2013UBND huyện Hương Sơn V/v Thành lập tổ thư ký kiểm tra, phúc tra các xã đề nghị công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2013
205 /TTr-UBND23/12/2013UBND huyện Hương Sơn V/v Thẩm định công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020
 01/1/2014UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ công nhận các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020 (năm 2014) của xã Sơn Quang
 01/1/2013UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 của Thị trấn Tây Sơn
 01/1/2015Trạm y tế xã Sơn An Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn An,huyện Hương Sơn
10 /TTr-PYT06/11/2014Phòng Y tế huyện Hương Sơn V/v: Giao quyền quản lý điều hành trạm y tế xã Sơn Mỹ
 01/1/2015Trạm y tế xã Sơn Bằng Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Bằng ,huyện Hương Sơn
01 /DS-PYT16/7/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Danh sách trả hồ sơ cán bộ trạm y tế xã, thị trấn huyện Hương Sơn làm lý lịch tư pháp
 01/1/2013UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 của Thị trấn Phố Châu
 01/1/2015Trạm y tế xã Sơn Bình Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Bình ,huyện Hương Sơn
  Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Thủy ,huyện Hương Sơn
  Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Trà,huyện Hương Sơn
 01/1/2014UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ công nhận các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020 (năm 2014) của xã Sơn Phú
 01/1/2015Trạm y tế xã Sơn Châu Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Châu ,huyện Hương Sơn
02 /TT-PYT01/4/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Giấy đề nghị thanh toán đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết nguyên đán Ất Mùi 2015
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Mỹ ,huyện Hương Sơn
  Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn
 01/1/2015Trạm y tế xã Sơn Diệm Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Diệm,huyện Hương Sơn
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Lâm ,huyện Hương Sơn
03 /TTr-PYT08/9/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn V/v: Hỗ trợ kinh phí cho Đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2015 và sản xuất, kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng
24 /CV-PYT24/3/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn V/v: Tăng cường công tác vận động nhân dân mua thẻ BHYT và thống kê danh sách người tham gia BHYT
 01/1/2015Trạm y tế xã Sơn Giang Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Giang,huyện Hương Sơn
  Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Tân,huyện Hương Sơn
 01/1/2015Trạm y tế xã Sơn Hàm Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Hà,huyện Hương Sơn
135 /BC-PYT31/8/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Danh sách viên chức trạm y tế xã tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 /2014/NĐ-CP
161 /CV-PYT08/9/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn V/v: Cung cấp số liệu phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
 01/1/2015Trạm y tế xã Sơn Hàm Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Hàm,huyện Hương Sơn
  Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn
180 /TB-PYT09/9/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập
 01/1/2015Trạm y tế xã Sơn Hòa Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Hòa,huyện Hương Sơn
 01/1/2015Trạm y tế xã Sơn Hồng Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Hồng,huyện Hương Sơn
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Long,huyện Hương Sơn
 01/1/2013UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 của xã Sơn An
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Lễ ,huyện Hương Sơn
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Lĩnh,huyện Hương Sơn
  Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của bệnh viện ĐKKV Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Kim 1,huyện Hương Sơn
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Kim 2,huyện Hương Sơn
 01/1/2013UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 của xã Sơn Bằng
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Phú,huyện Hương Sơn
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Phúc,huyện Hương Sơn
 01/1/2013UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 của xã Sơn Châu
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Quang,huyện Hương Sơn
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Trường,huyện Hương Sơn
 01/1/2015Phòng Y tế huyện Hương Sơn Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y của Trạm y tế xã Sơn Thịnh,huyện Hương Sơn
12