CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358101
Đang truy cập:69
Nhóm tài liệu: Thanh tra huyện Hương Sơn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/1/2008Tổ Công tác UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đất nhà thờ giáo xứ Kẻ Mui
 01/1/2009UBND huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Minh Hải - TT Tây Sơn V/v: đền bù, GPMB dự án xây dựng đường nối từ đường 8A đi nhà máy nước TT Tây Sơn
11/BC-TT13/10/2010TT huyện Hương Sơn Báo cáo công tác thanh tra năm 2010
01/QĐ-TTr16/3/2007TT huyện Hương Sơn V/v: Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KNTC đối với chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
01/TT20/12/2010TT huyện Hương Sơn V/v: Dự thảo xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra năm 2010
01/CV-TCT27/12/2012Tổ công tác 2158 V/v: Yêu cầu báo cáo giải trình đơn khiếu nại
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Khê Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Đào - xóm 1 xã Sơn Châu
 01/1/2013UBND Huyện Hương Khê Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Ngọc Tam - khối 10 TT Tây Sơn - V/v: Bồi thường diện tích đất bị thu hồi làm đường cứu hộ, cứu nạn
 01/1/2013Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Kỳ - thôn Làng Chè 2 xã Sơn Kim 2 - V/v: Bồi thường diện tích đất bị thu hồi đường cứu hộ, cứu nạn
 01/1/2023Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Chương - Khối 10 TT Tây Sơn - V/v: Bồi thường diện tích đất bị thu hồi làm đường cứu hộ, cứu nạn
 01/1/2013Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hợi - xóm 10 xã Sơn Châu - V/v: Bồi thường, GPMB để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường QL 8A
 01/1/2013Phòng Thanh tra huyện Huơng Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng - Khối 1 TT Phố Châu - V/v: Bồi thường, GPMB để thực hiện công trình đường giao thông Bằng - Lễ
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Huấn - xóm 9 xã Sơn Châu
01/KH-TT05/12/2011TT huyện Hương Sơn Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012
04/BC-TTr10/5/2007TT huyện Hương Sơn Báo cáo kết quả thanh kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
05/KH-TTr14/5/2007TT huyện Hương Sơn Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
12/BC-TT31/12/2010TT huyện Hương Sơn Báo cáo công tác thanh tra năm 2010
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Khê Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trường Sơn - xóm 9 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Đình Hán - xóm 9 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của bà Văn Thị Hoa - xóm 1 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thức - xóm 9 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Thể - xóm 1 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Khê Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Văn Đình Hạnh - xóm 9 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Dương - xóm 1 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của bà Văn Thị Nhiệu - xóm 9 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Phạm Quyền - xóm 9 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Đức - xóm 9 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Khê Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Quốc Việt - xóm 1 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Khê Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Xuân Ích - xóm 1 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thế Nhân - xóm 9 xã Sơn Châu
 01/1/2012Phòng Thanh tra huyện Hương Sơn Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thanh Hương - xóm 9 xã Sơn Châu