CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13004728
Đang truy cập:150
Nhóm tài liệu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
791 /DT/NN-QLN-CTTL01/8/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh VB phê duyệt TKKTTC dự toán kiên cố kênh mương thủy lợi nội đồng CT Đập dâng sông Trí
881 VB/Dt-PCLB18/8/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh VP phê duyệt dự toán kinh phí CT mua vật tư dự phòng năm 2000 hồ Kẽ Gỗ
955 /DT/NN-QLN01/9/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh VB phê duyệt TKKT thi công tổng dự toán. Ct sông Rác, Đá Cát.
1020 PD/XDCB/5tr20/9/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh VB phê duyệt TKDT CT trạm bảo vệ rừng Đập tráng - phương Mỹ
1130 VB/DT-DĐ16/10/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh VB phê duyệt dự toán CT đê La Giang
1189 CV/SNN01/11/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chỉ định thầu tư vấn TKKT CT mở rộng Bắc Sông Rác
1250 DT/NN-PTNT16/11/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2000 đơn vị Khu bảo tồn TN Kẽ Gỗ
1322 /QĐ-NN-PTNT01/12/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thanh tra tại BQL bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ
01 NN/XDCB02/1/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Văn bản thẩm định bổ sung dự toán công trình hồ chứa nước Cao Thắng
83 CV/NN-TCCB01/2/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: bố trí công tác cán bộ công ty đường Linh Cảm
1400 /CV/NN-PTNT19/12/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời câu hỏi của cử tri
172 CV/NN-TCCB01/3/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: đăng ký học các lớp QLNN
293 TC/NN02/4/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: cử cán bộ đi tham quan và tập huấn
230 CV/NNNT15/3/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: lập dự án khả thi công trình Thủy lợi Khe Vàng
362 TT/NN-PTNT19/4/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: đề nghị và phê duyệt quy hoạch sản xuất chế biến và lưu thông muối Hà Tĩnh đến năm 2010
413 CV/NN-TCCB02/5/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: cử cán bộ dự lớp bồi dưỡng liến thức về thị trường xuất khẩu
568 NN/XDCB15/6/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Tờ trình xin chỉ định đơn vị nhận thầu xây lắp công trình Nhà làm việc kiêm hội trường Sở NN & PTNT Hà Tĩnh
639 CV/NN-TCCB02/7/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2001
760 QĐ-QĐ/PD-DA 5tr16/7/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh QĐ Phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh năm 2001 thuộc nguồn thuế tài nguyên
522 CV/NN-QLN04/6/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: sửa chữa hư hỏng kênh tưới Cu Lây
825 CV/NN-PTNT01/8/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: xây dựng dự án giống
929 KH/NN04/9/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: xin chủ trương lập báo cáo đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập Ba Khe - Kỳ Bắc - Kỳ Anh
1024 BC/NN-QLN01/10/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2001 - 2005 và kế hoạch 2002
880 BC/NN-TCCB21/8/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị
1090 QĐ/PD-DA18/10/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán các hạng mục công trình năm 2001 thuộc dự án trồng cây, trồng rừng ven đường Hồ Chí Minh
1343 NN/XDCB01/11/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Kết quả thẩm định bổ sung TKKT - bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình Đập Hóa Dục
01 /CV-NNPTNT02/1/2002Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ tham gia khóa học quản lý dự án tại Đan Mạch
1448 TĐ/NSH-QLN03/12/2001Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Văn bản phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán cấp nước sinh hoạt nông thôn
205 QĐ/NN-KH01/3/2002Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2001 ( 23 cá nhân)
310B NN&PTNT/2002/CV01/4/2002Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị thanh toán 100% kinh phí lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy đường Linh Cảm
138 CV/NNPTNT01/2/2002Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra chỉ đạo sản xuất Đông xuân năm 2002
386 TT/NN-PTLN17/4/2002Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2002 ( bổ sung) cho công ty Lâm nghiệp & Dịch vụ Hương Sơn
441 NN/XDCB02/5/2002Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Văn bản khảo sát địa hình- địa chất thông qua đề cương
538 CV/NN-KH21/5/2002Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quy hoạch vùng trồng chè ở huyện Hương Sơn
01 BC/NN-QLN02/1/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo tổng hợp: Kết quả kiên cố hoá kênh mương đến 30 tháng 12 năm 1998
143 CV/NN-TCKT01/3/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin kinh phí cho cán bộ đi học
378 /NN-PTNT03/5/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh v/v: Đề nghị cho LT trại trụ được thiết kế khai thác gỗ Lâm sản và các công trình lâm sinh
262 TT/NNPTNT01/4/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Duyệt quyết toán kinh phí kiểm kê rừng
1271 TB/NN-KHTH03/11/2003Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết luận của Đồng chí Lê Đình Sơn - PGĐ Thường trực Sở NN-PTNT tại cuộc họp duyệt kế hoạch khuyến nông - khuyến lâm 2004
81 QĐ/NNPTNT-9901/2/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản tại VP Sở NN&PTNT
537 CV/NNPTNT01/6/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh v/v: triển khai thực hiện QĐ 651/QĐUB-NL của UBND tỉnh
652 .DT/NN-QLN-CTTL02/7/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Văn bản duyệt dự toán công trình Hệ thống N6 Kẻ Gỗ
715 .VP/NN&PTNT16/7/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp CV số 25 ngày 21/4/1999 của Trung tâm KH-KL về xin đất xây dựng
781 .QĐ/PD-DA 5tr02/8/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt hồ sơ TKDT các công trình Lâm sinh năm 1999 thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
1041 .TĐ/DALN01/10/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh VBTĐTKDT Công trình Trạm bảo vệ rừng Khe Mai Thuộc Công ty SXKD Thông Hà Tĩnh
1185 /NN-KHTH01/11/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị Thành lập HĐNT Chương trình 5 triệu Ha rừng
590 /NN-PCLB16/6/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh VB thẩm định hồ sơ TKKT-TDT đắp đê Hội thống - Nghi xuân năm 1999
852 .CV/NN19/8/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Thư mời
1321 .NN/XDCB01/12/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh VB Phê duyệt TKBVTC công trình Dự án cơ sở hạ tầng nông thông (ADB) tỉnh Hà Tĩnh
1396 /DA-5tr16/12/1999Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghiệm thu sản phẩm chương trình 661
01 /TB/NNPTNT03/1/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Kết luận Hội nghị sơ kết về phân cấp quản lý chất lượng hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp.
74 CĐ/NNPTNT02/2/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Công điện phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi.
1394 TB/NN-KHTH16/10/2003Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết luận của Đồng chí Lê Đình Sơn - PGĐ thường trực sở NN-PTNT tại cuộc họp duyệt kế hoạch khuyến nông - khuyến lâm
01 TB/NN-XDCB01/1/2004Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Thông báo kết quả cuộc họp V/v: bàn giao công trình hồ chứa nước Đá Quại huyện Kỳ Anh đưa vào quản lý, khai thác và sử dụng
1280 CV/NN-QHTV20/11/2003Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quy hoạch bổ sung các công trình Thuỷ lợi Đá hàn, Động Tròn, Khe giao
145 NN/PTNL01/3/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cấp phép mở rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên kế hoạch năm 2000
388 CV/NN-TCCB03/5/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin mở lớp Đại học tại chức chuyên ngành cho cán bộ xã, phường.
201 /PMU-HT14/3/2000Ban Quản lý Dự án ngành Cơ sở hạ tầng Nông thôn Tóm tắt dự án Nâng cấp Đập Bạ - Đức Bồng - Đức Thọ
460 GM/NN-PTNT17/5/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời Hội thảo đầu bờ
581 /PD/NN-XDCB09/6/2000Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh VB phê duyệt thiết kế dự toán CT Trạm bảo vệ rừng Hương Vịnh
12345678910...