CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13567524
Đang truy cập:134
Nhóm tài liệu: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 10/4/2014 Tập báo cáo tình hình hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ( HTX) năm 2014 ( Số liệu theo báo cáo tài chính đến 31/12/2013, số liệu về DN, HTX đến thời điểm báo cáo)
 05/7/2004UBND xã Xuân Lĩnh Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư XDCB từ năm 2003 về trước các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng của UBND xã Xuân Lĩnh
 20/1/1994Phòng Kinh tế Tổng hợp huyện Nghi Xuân Báo cáo công tác ngân sách năm 1993
11 /TTr-TCKH05/3/2012Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân V/v: Xin kinh phí làm thêm giờ 4 tháng đầu năm 2012
01 /GM-TCKH09/11/2014Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân V/v: Giấy mời
 03/5/2013Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân Tình hình giải ngân vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2010 - 2012 của UBND huyện Nghi Xuân
 07/1/1984Ban Tài chính - Giá cả huyện Nghi Xuân V/v: Xây dựng dự toán Ngân sách năm 1983
28C.8001055 /HKD01/2/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Trần Thị Ngân - Địa điểm kinh doanh: Thôn 2, xã Xuân Hồng
28C.8000822 /HKD21/5/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Lê Thị Oanh - Địa điểm kinh doanh: Khu du lịch Xuân Thành
28C.8001603 /HKD27/6/2014UBND huyện Nghi Xuân V/v: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Phan Thị Hường - Địa điểm kinh doanh: Chợ Giang Đình, TT Nghi Xuân
28C.8001800 /HKD06/11/2013Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Phạm Thị Thanh - Địa điểm kinh doanh: Xóm 3, Xuân Phổ
28C.800589 /HKD01/7/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Đậu Ngọc Giáp - Địa điểm kinh doanh: Thôn Trường Lam, xã Xuân hải
28C.800501 /HKD07/1/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Hoàng Minh Tuyết - Địa điểm kinh doanh: Bãi tắm Xuân Thành
28C.8000264 /HKD07/1/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Trần Văn Dương - Địa điểm kinh doanh: Khu du lịch biển Xuân Thành
 30/12/2013UBND Xã Cổ Đạm V/v: Danh sách các hộ sản xuất, KD có đăng ký kinh doanh đến ngày 31/12/2013 tại địa bàn xã Cổ Đạm
 30/12/2013UBND thị trấn Nghi Xuân Danh sách hộ SXKD hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thị trấn huyện nghi Xuân
 20/1/2002Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Nghi Xuân Đề nghị cấp phát NS cho xã Xuân Lam
01 /CV/TC-KH01/5/2010Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân V/v: Đăng ký quỹ lương 2010
 24/1/2013Trường MN Xuân Mỹ Báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 trường mầm non -Xuân Mỹ
28C.8000004/ HKD15/1/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Nguyễn Thị Hiền - Địa điểm kinh doanh: Xóm Lam Thủy, xã Xuân Giang
 11/8/2006Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Tổng hợp tình hình đầu tư xây dựng giai đoạn 2000 - 2006 khối xã, thị trấn của huyện Nghi Xuân
 10/12/2007UBND xã Xuân Đan Tổng hợp tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của UBND xã Xuân Đan
 15/6/2007UBND xã Xuân Hội Báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện dự án của UBND xã Xuân Hội
28C.8001206 /HKD18/7/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Đặng Thị Phương - Địa điểm kinh doanh: Tổ dân phố 3, TT Nghi Xuân
04 /TCKH16/2/2009Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo số liệu phục vụ kiểm toán ngân sách năm 2009
 20/12/2013UBND huyện Nghi Xuân Báo cáo kết quả kiểm tra, thống kê, rà soát hộ kinh doanh trên đại bàn huyện nghi xuân
01 /CV/2009/TCKH15/1/2009Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo các khoản thu tại trường học năm 2008 - 2009
01 /CV/TC-KH07/1/2008Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách về đất đai trên địa bàn huyện
28C.8001341 /HKD03/10/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Đậu Thị Minh - Địa điểm kinh doanh: Thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang
28C.8001662 /HKD08/4/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Đặng Thị La - Địa điểm kinh doanh: Chợ Xuân Trường
28C.8001441 /HKD18/5/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh các thể: Phan Thị Giang - Địa điểm kinh doanh: Chợ Giang Đình, TT Nghi Xuân
28C.8001711 /HKD15/9/2014Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Hoàng Trung Hải - Địa điểm kinh doanh: Thôn 9, xã Xuân Hồng
 13/4/2011Trường TH TT Xuân An 1 BB thẩm định quyết toán NS năm 2010: Trường TH Xuân An I
 01/1/1984Trạm giống cây trồng huyện Nghi Xuân V/v: Quyết toán năm 1984 trạm giống cây trồng huyện Nghi Xuân
 01/1/1985Phòng Tài chính - Giá cả huyện Nghi Xuân V/v: Tổng hợp cân đối thu chi ngân sách năm 1985
 01/1/1985Trạm giống cây trồng huyện Nghi Xuân V/v: Quyết toán năm 1985 của trạm giống cây trồng nông nghiệp huyện Nghi xuân
 24/9/2013Trường MN Xuân Thành V/v: Báo cáo tình hình giải ngân và nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP và NGhị Định 74/2013/NĐ-CP
 01/1/2009Hội đồng XLSCQNN huyện Nghi Xuân Tập giấy đề nghị thanh toán năm 2009
 16/9/2010 DS trả tiền chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 132/2007/NĐ-CP - Đợt I số nghỉ năm 2010 (Lần 2)
33 /BC-UBND13/3/2013UBND huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo công nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2012
 03/3/2014 Tập biên bản làm việc
 07/3/2014UBND xã Cương Gián V/v: Báo cáo nợ vốn đầu tư XDCB đến 28/02/2014 của UBND xã Cương Gián
 09/9/2011Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu năm 2011 ngành GDĐT
 23/10/2006Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân V/v: Tổng hợp danh sách xác nhận viên chức và tiền lương của đơn vị
 01/1/1989 V/v: Tập kế hoạch tài chính năm 1989
 22/10/2007Trường THCS TT Xuân An Tổng hợp kế hoạch học phí năm 2007 - 2008 - Xuân An
 04/1/2013UBND huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2004 - 2011 của UBND huyện Nghi Xuân
 07/6/2008Trường THPT Nguyễn Công Trứ Báo cáo quyết toán thu đóng góp của học sinh năm học 2007 - 2008 - Trường Nguyễn Công Trứ
 01/1/2007Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Bảng tổng hợp báo cáo biên chế quỹ lương năm 2007 khối THCS và toàn ngành GD huyện Nghi Xuân
 31/12/2015UBND huyện Nghi Xuân Tình hình thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay, viện trợ (các dự án đưa vào cân đối ngân sách nhà nước) 5 năm 2011-2015 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020
 01/1/1986Phòng Tài chính huyện Nghi Xuân V/v: Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 1985
 03/10/2000Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Tổng hợp báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ năm 1999 Các đơn vị dự toán NS
 04/4/2000Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo tài chính của phòng GD- ĐT năm 1999
 02/10/1999Trường TH TT Nghi Xuân Bảng đăng ký quỹ lương năm học 1999 - 2000 của Trường TH TT Nghi Xuân
 29/8/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Bảng tổng hợp nợ vốn đầu tư XDCB đến 30/6/1999 ( Các xã, thị trấn)
 21/1/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Tổng hợp công nợ XDCB và các loại công nợ khác của các xã, thị trấn đến 31/12/1998
 30/6/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Biên bản kiểm tra xét duyệt quyêt toán năm 1998 trung tâm chính trị huyện nghi xuân
 24/2/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Quyết toán tổng hợp chi ngân sách địa phương năm 1998
 20/2/2000 Tập biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 1999 của VP UBND huyện
 16/5/2000 Tổng hợp quyết toán Ngân sách năm 1999
12345678910...