CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754922
Đang truy cập:259
Nhóm tài liệu: Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/12/2009UBND huyện Thạch Hà Hồ sơ danh sách cơ cấu công chức, viên chức
 10/5/2009UBND huyện Thạch Hà Hồ sơ Danh sách tiền lương cán bộ Y tế cơ sở hợp đồng theo QĐ 58/TTg ( Thực hiện theo nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 6/4/2009; Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 22/4/2009 (có từ 1/5/2009)
 01/1/2000Văn phòng UBND Dự Kiến đánh giá công chức năm 2000 của văn Phòng UB
15 /SY-TĐKT15/7/2009Thủ tướng Chính phủ V/v: Tặng thưởng bằng khen của thủ tướng chính phủ
 29/11/2000Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà V/v: Báo cáo chất lượng cán bộ, công chức chia theo lĩnh vực có đến ngày 31/12/2000
16 /SY-TĐKT10/8/2009Chủ Tịch Nước V/v: Tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất
 23/6/2009UBND huyện Thạch Hà Hồ sơ tổng hợp số lượng CB không chuyên trách
 25/4/2004Ban Bầu cử Đại biểu HĐND huyện Thạch Hà Hồ sơ bầu cử HĐND huyện Thạch Hà khóa 17 - nhiệm kỳ 2004-2009 TT Thạch Hà
 26/4/2004Ban Bầu cử Đại biểu HĐND huyện Thạch Hà Hồ sơ bầu cử HĐND huyện Thạch Hà khóa 17 - nhiệm kỳ 2004-2009 Thạch Hà
 25/4/2004Ban Bầu cử Đại biểu HĐND huyện Thạch Hà Hồ sơ bầu cử HĐND huyện Thạch Hà khóa 17 - nhiệm kỳ 2004-2009 Thạch Hà
 10/1/2011HĐND huyện Thạch Hà Hồ sơ bầu cử HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2009-2011
 25/4/2004Tổ bầu cử Biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu hội đồng ND tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ khóa 15- khu vực bỏ phiếu : Thạch Sơn thuộc đơn vị bầu cử số : 7
 01/1/2000UBND Huyện Kỳ Anh Danh sách công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách và quỹ tiền lương tăng thêm thực hiện nghị định 175/1999 NĐ/CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 của chính phủ
359 /TT.UB23/5/2000UBND huyện Thạch Hà V/v: Xin Thành lập công ty khai thác công trình thủy lợi huyện Thạch Hà
 12/1/2000Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà Bảng kê danh sách công chức - viên chức và tiền lương (Thực hiện nghị định 175/1999/CP ngày 15/12/199 của Chính Phủ, tính cho số người có mặt đến 31/12/1999)
 01/5/2009UBND huyện Thạch Hà Danh sách CBCC cấp xã và tiền lương năm 2009 (thực hiện nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003, nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 6/4/2009, thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BNV -BTC ngày 22/4/2009 ) ( có từ 01/5/2009)
01 /BC-NV04/1/2010Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà V/v: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý trường học tại Trường TH Bắc Sơn và Trường TH Thạch Lâm
 20/5/2007xã Thạch Đỉnh Biên bản kết quả kiểm phiếu của tổ bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XII - xã Thạch Đỉnh
 01/11/2000UBND huyện Thạch Hà Danh sách công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách và quỹ tiền lương thực hiện nghị định 175/1999/NĐ/CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Chính Phủ các trường tiểu học và mầm non
 01/12/2000UBND huyện Thạch Hà Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ - công chức,
 17/1/2000UBND huyện Thạch Hà Bảng kê danh sách CC-VC Hưởng Lương từ ngân sách và quỹ tiền lương tăng thêm ( Thực hiện NĐ 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của chính phủ tính cho số người có mặt đến 31/12/1999) của các trường THCS Thuộc Huyện Thạch Hà
 22/7/1967 Hồ sơ bầu cử nhiệm kỳ 1967-1969
 20/8/2000UBND huyện Thạch Hà V/v: Kế hoạch thực hiện biên chế - quỹ lương năm 2001
 01/7/1969UBND huyện Thạch Hà Hồ sơ bầu cử nhiệm kỳ 1969-1971
 24/9/2010Xã Thạch Văn Hồ sơ bàu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011 xã Thạch Văn
 01/1/1967 Hồ sơ bầu cử nhiệm kỳ 1971-1973
 06/12/2000Xã Thạch Kim Bảng kê danh sách trưởng xóm, phó trưởng xóm xã, thị trấn nhiệm kỳ 2000- 2002
501 -QĐ/HU08/4/2010Huyện Ủy Thạch Hà V/v: Chuẩn y bổ sung Bí thư Đảng bộ Thị trấn Thạch Hà nhệm kỳ 2005- 2010
 10/3/1973 Hồ sơ bầu cử nhiệm kỳ 1973-1975
43 -QĐ/HND24/1/2011Hội Nông dân huyện Thạch Hà V/v: Công nhận bầu bổ sung Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Tiến nhiệm kỳ 2006-2011
45 /BC/TCCQ31/7/2001Phòng Tổ chức Chính quyền V/v: Giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Ngọc Lan giáo viên trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Thạch Hà
 01/1/1975 Hồ sơ bầu cử nhiệm kỳ 1975-1977
47 /TTr-UBND11/2/2010UBND xã Phù Việt V/v: Xin đổi tên trường THCS Bắc Hà thành trường THCS Nguyễn Thiếp,
 01/1/1979 Hồ sơ bầu cử nhiệm kỳ 1979-1981
 21/12/2001Phòng Địa chính Hồ sơ đánh giá, phân loại công chức của đơn vị: Phòng Địa chính năm 2001
240 /QĐ-UBND21/1/2010UBND huyện Thạch Hà V/v: Chuyển đổi Trường MN bán công Thạch Trị sang loại hình trường MN công lập
 16/4/2011Xã Thạch Hương Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Thạch Hương
 01/1/1977 Hồ sơ bầu cử nhiệm kỳ 1977-1978
 18/8/1977 Hồ sơ bầu cử nhiệm kỳ 1977-1979
 25/2/2011Xã Thạch Hải Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Thạch Hải
 14/6/1984 Hồ sơ bầu cử HĐND nhiệm kỳ 1984-1986
 01/7/2010UBND huyện Thạch Hà Hồ sơ thành lập Trung tâm dạy nghề Thạch Hà
 25/2/2011Xã Thạch Lâm Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Thạch Lâm
 30/7/1989 Hồ sơ bầu cử HĐND nhiệm kỳ 1987-1989
 23/2/1990 V/v: Tập danh sách bầu cử UBND các xã nhiệm kỳ 1989-1994
 30/6/2001UBND huyện Thạch Hà Báo cáo biên chế cấp Tiểu học hiện có năm học 2000 - 2001
 02/2/2001Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà Báo cáo đội ngũ cán bộ, công chức các chức danh thư viện, thiết bị, kế toán, hành chính - phục vụ của các trường thuộc ngành GD-ĐT
 28/2/2011Xã Thạch Vĩnh Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Thạch Vĩnh
 25/3/2011Xã Thạch Tiến Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Thạch Tiến
 25/2/2011Xã Thạch Hội Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Thạch Hội
 18/4/2011Xã Thạch Xuân Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Thạch Xuân
 01/1/2010UBND huyện Thạch Hà Tổng hợp phân loại công chức, viên chức năm 2010
2184 /QĐ-UBND22/12/2010Chủ tịch nước V/v: QĐ tặng thưởng Huân chương Lao động
 01/1/2010 Thống kê chất lượng cán bộ, công chức cấp xã
 26/2/2011Xã Thạch Văn Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Thạch Văn
 28/3/2011Xã Nam Hương Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Nam Hương
 24/2/2011Xã Thạch Thắng Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Thạch Thắng
 17/4/2011Xã Việt Xuyên Hồ sơ bầu cử HĐND cấp xã khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 xã Việt Xuyên
02 /NV01/8/2011Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà V/v: Xác nhận bảng lương cán bộ, công chức
 01/5/2010UBND huyện Thạch Hà Danh sách cán bộ CC cấp xã và tiền lương năm 2010 (Thực hiện theo NĐ số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; NĐ số 28/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010, Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 26/4/2010
12345678910...