CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13737570
Đang truy cập:123
Nhóm tài liệu: UBND thành phố Hà Tĩnh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
4076 /QĐ-UBND21/12/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tách thửa cho ông (bà): Nguyễn Thị Hằng - Kp 9 - Phường Tân Giang
06 /UBND07/1/2008UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo NĐ số 150/NĐ-CP
249 /TB-UBND05/12/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Nộp tiền sử dụng đất của ông (bà): Nguyễn Thành Chung - Kp Đại Đồng, Phường Thạch Linh
01 /TB-UBND06/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Nộp tiền sử dụng đất ở của hộ ông (bà): Phan Văn Huấn, Nguyễn Thị Quý .Nơi công tác: Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy
04 /CQ-VP21/1/2009Cơ quan văn phòng HĐND - UBND TP Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết
01 /UBND02/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Dự toán bổ sung cân đối NS xã năm 2013 cho UBND Phường Bắc Hà
01 /BC-UBND05/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Công tác cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
02 /SL/UB23/1/1999UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Thành lập trung tâm GDTX - hướng nghiệp dạy nghề
47 /BC-UBND04/5/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn tạm ứng KBNN đến 31/3/2012
76 /BC-UBND04/7/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Kết quả thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ
99 /BC-UBND03/8/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Kết quả rà soát văn bản QPPL của UBND Thành phố ban hành 6 tháng đầu năm 2012
117 /BC-UBND01/10/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Tổng kết phong trào thi đua đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp năm 2012
140 /BC-UBND05/11/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Giải quyết thu hồi đất, bồi thường GPMB thực hiện dự án nâng cấp QL 15A Đoạn qua TP Hà Tĩnh
78 /BC.UBND30/8/2007UBND thành phố Hà Tĩnh Báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống di tích lịch sử văn hóa và các CT văn hóa trên địa bàn
01 /TTr-UBND06/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại nghị định số 92/2009/NĐ-CP
112 /TTr-UBND04/9/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cấp hiện vật khen thưởng kháng chiến cho bà Hoàng Thị Thuận - Tân Trung - Thạch Trung
01 /UBND03/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa thành phố
93 /UBND02/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Công trình nhà học 2 tầng - trường tiểu học Thạch Linh
200 /UBND-TNMT03/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Phương án sử dụng đất đã thu hồi
442 /KH-UBND02/5/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em
317 /UBND-VP01/4/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ tham gia Nhóm hỗ trợ kỹ thuật huyện, thành phố
02 /CT-UBND07/3/2008UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Tiêm phòng cho đàn gà gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2008
603 /UBND-TCKH01/6/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Báo cáo quyết toán NS năm 2011
733 /UBND-NV02/7/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Ủy viên UBND phường Nguyễn Du
163 /BC-UBND05/12/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Báo cáo kết quả, chấm điểm, xếp loại công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012 đơn vị TP Hà Tĩnh
281 /UBND01/4/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đầu tư xây dựng tuyến kênh N1-9-27 xã Thạch Môn
195/ SY.UBND12/2/2008UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Phát động phong trào toàn dân làm GTNT năm 2008
832 /UBND01/8/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Làm việc với chuyên gia dự án phát triển TP loại II cho thành phố Hà Tĩnh
06 /CT-UBND03/8/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Tăng cường quản lý thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2006
85 /TT-UB22/6/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng hưởng chế độ CĐHH theo NĐ 147/CP
431 /UBND05/9/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Xin giám định hồ sơ
76 /QĐ-UB19/1/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Giao nhiệm vụ thu chi NS năm 2006 cho đơn vị UBND Phường Bắc Hà
842 /QĐ-UBND05/9/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình đường GT trục chính xã Thạch Trung
01 /QĐ-UBND-NV01/2/2008UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: QĐ kỷ luật cán bộ công chức cấp xã đối với ông (bà):Nguyễn Tất Long - chức vụ Chủ tịch UBND phường Thạch Linh
01 /TB-UBND01/5/2013UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Nộp tiền sử dụng đất của ông (bà): Lưu Thị Hòa, Nguyễn Hữu Lợi - Đ/c thửa đất: Xã Thạch Trung
60 /UB-CN30/5/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Theo phiếu điều tra thông tin về ngành CN của BQL các khu CN Hà Tĩnh ngày 3/5/2006
10 /SY.UB12/1/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Phân loại hành chính xã, phường, thị trấn
1009 /QĐ-UBND01/11/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo KTKT XDCT kết cấu hạ tầng đường Nguyễn Thị Minh Khai
19 /TB-UBND16/6/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Kết luận một số vướng mắc tromng công tác đền bù GPMB dự án cải tạo Hào Thành đối với hộ bà Võ Thị Lan
01 /BC-UBND03/1/2013UBND thành phố Hà Tĩnh Bác cáo tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình
116 /SY-UBND05/6/2013UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Công điện chủ tịch UBND tỉnh
30 /BC-UBND04/2/2013UBND thành phố Hà Tĩnh Báo cáo triển khai các biện pháp làm xanh sạch đẹp môi trường
74 /BC-UBND02/5/2013UBND thành phố Hà Tĩnh Báo cáo kết quả kiểm tra XD cây xăng dầu tại phường Thạch Linh TP HT
126 /BC-UBND01/7/2013UBND thành phố Hà Tĩnh Báo các nội dung liên quan đến địa giới hành chính, đường địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính
168 /BC-UBND05/9/2013UBND thành phố Hà Tĩnh Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tháng 8; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2013
1260 /QĐ-UBND01/9/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho ông (bà): Phan Thanh Hải, Nguyễn Thị Hường tổ 7 - phường Trần Phú
19 /QĐ-UBND05/1/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Trịnh Văn Hồ, Nguyễn Thị Đức
01/ TTr-UBND15/1/2013UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Xin hỗ trợ kinh phí ngân sách
1449 /QĐ-UBND02/10/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy chứng nhận QSD đất ở cho ông (bà): Dương Thị Lan xóm Đồng Giang - xã Thạch Đồng
1630 /QĐ-UBND01/11/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Thu hồi đất nông nghiệp do UBND xã Thạch Qúy quản lý, đất do các hộ gia đình, cac nhân thuộc xã Thạch Qúy qản lý sử dụng
1813 /QĐ-UBND01/12/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Cho phép ông (bà): Nguyễn Thị Hạnh chuyển QSD đất và cấp giấy CNQSD đất cho ông (bà): Đặng Quang Huy
544 /UBND01/6/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: xin ý kiến về chi trả kinh phí hoạt động của trang thông tin điện tử TPHT
208 /BC-UBND01/11/2013UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2013
01 /CT-UBND06/2/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1, năm 2012
65 /BC-UBND04/7/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng cháy và chữa cháy (2001-2011)
01/2007 /CT-UBND16/1/2007UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tam từ nay đến Tết Nguyên Đán Đinh Hợi
20 /UBND-HĐBT11/1/2007UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Duy Dũng - KP 1 - Phường Hà huy Tập
01 /SY.UBND02/1/2007UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Ban hành giá các Loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh
163 /SY-UBND01/11/2013UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết luận phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chương trình NTM tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tìnhn hình các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2013
01 /QĐ-UBND02/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho đơn vị: UBND P. Bắc Hà
12345678910...