CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13724595
Đang truy cập:208
Nhóm tài liệu: Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
0123/4/2007UBND thành phố Hà Tĩnh Tập quyết định tham mưu về việc khen thưởng của cá nhân, tập thể trong các phong trào năm 2007
 30/1/2007UBND thành phố Hà Tĩnh Tập quyết định tham mưu về việc nâng lương, nâng phụ cấp vượt khung cho cán bộ công chức, viên chức
 28/3/2007UBND thành phố Hà Tĩnh Tập quyết định tham mưu về việc bố trí công tác đối với cán bộ, công chức
864 /SNV-HT31/12/2007Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2007
02 TTr-NV04/1/2007Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Đề nghị khen thưởng năm 2006
03 /BC-NV07/6/2008Phòng Nội Vụ Báo cáo số lượng cán bộ, công chức cấp xã đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ
09 /TTr-UBND10/1/2008UBND phường Đại Nài V/v: Đề nghị tuyển dụng công chức gồm 2 công chức văn phòng và 1 công chức kế toán (có danh sách kèm theo)
 11/1/2008UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng nội vụ năm 2008
 04/1/2008UBND thành phố Hà Tĩnh Tập quyết định tham mưu của phòng nội vụ năm 2008
 30/12/2008UBND thành phố Hà Tĩnh Hồ sơ đánh giá công chức Hồ Thị Huệ công tác tại phòng TC - KH
 12/1/2007 Tập văn bản tham mưu của phòng nội vụ
02 /TTr-UBND04/1/2007UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Đề nghị xét duyệt khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến cho 4 cá nhân có danh sách kèm theo
 26/7/2008Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh Báo cáo kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2009 - 2010
01 /HD-NV05/1/2009Phòng Nội Vụ Hướng dẫn đánh giá, bổ nhiệm công chức cấp xã sau khi kết thúc thời gian tập sự
 07/8/2009UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng nội vụ năm 2009
 14/1/2009UBND thành phố Hà Tĩnh Tập quyết định tham mưu về việc nâng bậc lương và phụ cấp vượt khung cho cán bộ công chức
1182 /QĐ-UBND31/8/2009UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp cấp thành phố năm 2009
 20/7/2009 Biên bản họp xét tuyển, tiếp nhận cán bộ ( Bà Trần Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm)
1493 /QĐ-UBND27/10/2009UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2009
 29/6/2009UBND thành phố Hà Tĩnh Bảng tổng hợp số lượng cán bộ không chuyên trách
 26/2/2010Phòng Nội Vụ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2010
 20/1/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng nội vụ năm 2010
 29/1/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Tập quyết định tham mưu của phòng nội vụ năm 2010
03 /BC-HĐXT17/3/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Báo cáo kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2010
 02/11/2010UBND phường Bắc Hà Báo cáo cơ cấu - chức danh cán bộ, công chức của phường Bắc Hà
86 /NV12/12/2009Phòng Nội Vụ V/v: Xin ý kiến đánh giá, xếp loại các đơn vị cơ sở
 01/5/2009UBND thành phố Hà Tĩnh Báo cáo tổng hợp chất lượng và tiền lương cán bộ y tế cơ sở hợp đồng theo quyết định 58/TTg
1675 /UBND-NV20/12/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức cấp xã năm 2010
495 /QĐ-UBND09/4/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Công nhận ban vận động thành lập câu lạc bộ Đái tháo đường thành phố Hà Tĩnh
57 /UBND-NV11/1/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Rà soát xác nhận biên chế quỹ tiền lương năm 2011
01 /NV-CT18/12/2011Phòng Nội Vụ Chương trình công tác năm 2011
 30/6/2011UBND xã Thạch Hạ Thống kê chất lượng cán bộ, công chức cấp xã của xã Thạch Hạ
 06/1/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng nội vụ năm 2011
 04/1/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Tập quyết định tham mưu của phòng nội vụ năm 2011
04/2011 /QĐ-UBND24/5/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Ban hành " Quy chế xét tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục mầm non bán công chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non công lập năm 2011
792 /UBND-NV20/7/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại cơ quan hành chính, Đảng cộng sản Việt Nam, ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố
157 /BC-UBND27/12/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại các đơn vị cấp xã năm 2011
2548 /QĐ-UBND14/11/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thành lập tổ thẩm định thâm niên đối với giáo viên theo nghị định số 54/2011/NĐ-CP
 01/3/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Danh sách và biên chế quỹ tiền lương cán bộ, công chức (số có mặt đến tháng 1/2010)
 10/3/2011Trường MN bán công Thạch Trung Hồ sơ chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập của trường mầm non bán công Thạch Trung
2482 /QĐ-UBND04/11/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam /dioxin xã Thạch Hạ
02 /NV12/1/2012Phòng Nội Vụ V/v: Lấy ý kiến để bổ nhiệm công chức cấp xã năm 2011
37 /TTr-UBND17/4/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đề nghị bổ sung chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng công chức năm 2012
 05/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng nội vụ năm 2012
 10/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Tập quyết định tham mưu của phòng nội vụ năm 2012
3035 /QĐ-UBND30/12/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2011
 15/6/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Danh sách đề nghị thỏa thuận tuyển dụng công chức cấp xã theo chính sách thu hút
35 /TTMN13/12/2011Trường Mầm non I V/v: Đề nghị công nhận hết thời gian tập sự và cho hưởng ngạch 100% bậc 1 của ngạch giáo dục đối với Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Toàn
329 QĐ15/9/1990UBND thị xã Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu (Năm 1990, 1993, 1994,1995,1996)
02 /QĐ.UB20/11/1990UBND xã Thạch Yên V/v: Thành lập xóm và bổ nhiệm xóm trưởng
159 /QĐ.UB26/9/1998UBND thị xã Hà Tĩnh Hố sơ cho phép xây dựng cung thành đường nhà thờ họ Hạnh Đức, phòng học giáo lý, tu sữa phòng sinh hoạt của xứ thuộc Xã Thạch Trung
46/ CV.UB23/2/2000UBND thị xã Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu
07/2001 /QĐ.UB19/4/2001UBND thị xã Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu
01/2002 /QĐ.UB28/3/2002UBND thị xã Hà Tĩnh Tập quyết định tham mưu (nâng bậc lương cho cán bộ viên chức)
 09/1/2003UBND thị xã Hà Tĩnh Tổng hợp ngạch, bậc và tiền lương CBCC
 19/1/2004UBND thị xã Hà Tĩnh Tập báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ công chức
281/ CV.UB17/9/2003UBND thị xã Hà Tĩnh Hồ sơ xin xây dựng, sữa chữa Chùa Cảm Sơn
24 CV/UB10/1/2004UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Nâng ngạch công chức của ông Nguyễn Ngọc Thịnh
54 /QĐ.UB16/2/2004UBND thị xã Hà Tĩnh Tập quyết định tham mưu nâng bậc lương cho cán bộ, công chức
 31/12/2004UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Tổng hợp danh sách lương và tiền lương CBCC hành chính sự nghiệp
12345678910...