CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13741001
Đang truy cập:169
Nhóm tài liệu: Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 15/3/2013 Biên bản kiểm tra rà soát đánh giá phương án đảm bảo xã Thạch Môn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014
 13/6/2014UBND Phường Đại Nài Tổng hợp diện tích đất trồng lúa tại các địa phương
781 /QĐ-UBND24/4/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt diện tích, kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
563 /QĐ-UBND14/3/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thành lập Tổ soạn thảo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới
 01/1/2014 Tập đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa của các hộ dân xóm Đồng Công xã Thạch Đồng
 18/6/2014UBND Phường Thạch Quý Tổng hợp diện tích đất trồng lúa trên địa bàn phường Thạch Quý
 01/1/2014 Tập đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa của các hộ dân Khối phố 2, Phường Đại Nài, TPHT
35 /BC-UBND17/4/2014UNND Phường Nam Hà V/v: Báo cáo rà soát, đối chiếu diện tích đất trồng lúa thực tế trên địa bàn phường
04 /BC-UBND09/2/2014Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạch Bình V/v: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2014 - 2015
88 /UBND-KT15/1/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Triển khai thực hiện bộ tiêu chí đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường
 01/1/2014UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng Kinh tế năm 2014
 19/2/2014Phòng Kinh tế Dự toán kinh phí hoạt động của phòng Kinh tế năm 2014
01 /VPĐP-NTM04/1/2013Văn phòng Điều phối thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới V/v: Báo cáo kết quả nông thôn mới năm 2012, kế hoạch triển khai năm 2013
1055 /NV-XDCQ08/11/2013Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đánh giá tiêu chí 18 (hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh) trong xây dựng nông thôn mới
76 /BC-UBND04/3/2012UBND Phường Văn Yên Báo cáo công tác PCBL-TKCN năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013
 01/1/2013UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng Kinh tế năm 2013
01 /KT02/1/2013Phòng Kinh tế V/v: Đặt cân đối chứng chống gian lận đo lường trong kinh doanh
27 /BC-UBND14/4/2012UBND Phường Đại Nài V/v: Báo cáo tổng kết công tác PCBL-GNTT năm 2011, triển khai kế hoạch PCBL năm 2012
 01/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Tập Quyết định tham mưu của phòng Kinh tế năm 2012
 01/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng Kinh tế năm 2012
01 /CTr-KT10/2/2012Phòng Kinh tế V/v: Chương trình hành động thực hiện chương trình công tác năm 2012 của UBND Thành phố Hà Tĩnh
 01/1/2014 Tập đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa của các hộ dân xóm Đồng Liên xã Thạch Đồng
461 /BC-BCH06/4/2011Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn V/v: Báo cáo tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011
337 /QĐ-SNN30/1/2011Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Đề cương Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã và đề cương đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn
338 /QĐ-SNN30/1/2011Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Đề cương nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã
1829 /QĐ-UBND10/9/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Tổ chức bộ máy thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" Thành phố Hà Tĩnh
 01/1/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng Kinh tế năm 2011
01 /CTr-KT16/2/2011Phòng Kinh tế V/v: Chương trình hành động thực hiện chương trình công tác năm 2011 của UBND Thành phố Hà Tĩnh
07/2009 /NQ-HĐND24/12/2009HĐND thành phố Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2010
564 /QĐ-UBND22/4/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ kinh phí cho các chủ phương tiện thuộc địa bàn xã Thạch Bình bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số 548/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 22/3/2011Phòng Kinh tế Biên bản thẩm định kinh phí hỗ trợ mô hình nuôi cá Chẽm trong ao đất
 01/1/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng Kinh tế năm 2010
01 /KT-NTTS22/1/2010Phòng Kinh tế V/v: Đề nghị báo cáo tình hình kinh doanh thức ăn, chất bổ sung, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản
464 /UBND-KT18/5/2009UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Tổng kết đánh giá kết quả chương trình kiên cố hóa kênh mương
02 /HĐ-QHNN19/7/2009Ban Quản lý Dự án quy hoạch nông nghiệp thành phố Hà Tĩnh V/v: Hợp đồng tư vấn lập quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa TPHT giai đoạn 2010 - 2020
01 /GP-PKT26/8/2009Phòng Kinh tế V/v: Cấp giấy phép kinh doanh cho hộ bà Lê Thị Thái (xóm Hạ, xã Thạch Hạ, TPHT)
 01/1/2009UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng Kinh tế năm 2009
02 /BC-KT05/1/2009Phòng Kinh tế V/v: Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp 2008 và kế hoạch năm 2009
747 /QĐ-UB27/9/2005UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Đề án xây dựng cánh đồng hướng tới đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm và các hộ nông dân chăn nuôi bò cái nền lai sind, lợn quy mô cho thu nhập đạt và vượt 50 triệu đồng/hộ/năm của UBND xã Thạch Hạ
29 /TT/UB/200829/5/2008UBND xã Thạch Môn V/v: Xin thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Mô hình vườn rau, quả sạch xã Thạch Môn, TPHT
 01/1/2008UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng Kinh tế năm 2008
01 /TTr-KT05/6/2008Phòng Kinh tế V/v: Xin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2008
 01/1/2007UBND thành phố Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu của phòng Kinh tế năm 2007
/KH-KT07/1/2011Phòng Kinh tế Thuyết minh kế hoạch đảm bảo nông nghiệp tác chiến khu vực phòng thủ của Thành phố Hà Tĩnh
01 /TB-KT08/7/2008Phòng Kinh tế V/v: Đóng cống tại đầu mối hồ Kẽ Gỗ
03 /KT01/7/2008Phòng Kinh tế V/v: Báo cáo một số hạn chế của hồ sơ thiết kế bản vẽ, tổng dự toán mô hình rau sạch tại xã Thạch Môn
 01/1/2006Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Bảng kế hoạch và khả năng thực hiện chính sách theo quyết định số 252 của UBND tỉnh năm 2006
04 /BC-UBND21/5/2009UBND xã Thạch Đồng V/v: Báo cáo tổng kết, đánh giá đề xuất kết quả chương trình kiên cố hóa kênh mương
427 /QĐ-UBND24/3/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kinh phí hỗ trợ mô hình nuôi cá Chẽm trong ao đất
565 /QĐ-UBND22/4/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ kinh phí cho các chủ phương tiện thuộc địa bàn phường Tân Giang bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số 548/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
12 /TB-KT18/4/2014Phòng Kinh tế V/v: Phân công nhiệm vụ cán bộ phòng Kinh tế
 20/6/2014UBND Phường Thạch Linh Danh sách tổng hợp diện tích đất trồng lúa tại phường Thạch Linh
1637 /QĐ-UBND20/8/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thành lập Tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp TPHT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
67/2014 /QĐ-UBND10/10/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
1060 /UBND-KT12/6/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Rà soát diện tích đất trồng lúa thực tế
/BC-KT27/3/2013Phòng Kinh tế V/v: Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, hoạt động thương mại và hiện trạng, định hướng phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn Thành phố
08 /BC-NTM15/11/2013Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới V/v: Báo cáo kết quả làm việc của ban chỉ đạo nông thôn mới Thành phố với xã Thạch Hạ (phấn đấu về đích trong năm 2013)
566 /QĐ-UBND22/4/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ kinh phí cho các chủ phương tiện thuộc địa bàn phường Văn Yên bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số 548/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
104 /QĐ-UBND11/1/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thành lập ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
05 /KT26/4/2011Phòng Kinh tế V/v: Kiểm tra chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới
1234567