CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13724748
Đang truy cập:232
Nhóm tài liệu: Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
28.A.802.01113/9/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cho ông (bà): Nguyễn Duy Sỹ - địa điểm kinh doanh Số 109 đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh
28.A.800.01723/8/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cho ông (bà): Phan Thị Thủy - địa điểm kinh doanh Số 40 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh
01 /GPXD31/12/2009UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy phép xây dựng cho ông (bà): Lê Thị Minh - địa chỉ phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh
28.A.802.00608/8/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cho ông (bà): Nguyễn Thị Thiển - địa diểm kinh doanh Số 23 đường Mai Thúc Loan, TP Hà Tĩnh
01 /GPXD05/1/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy phép xây dựng cho ông (bà): Phạm Khánh - địa điểm xây dựng phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh
221 /GPXD02/6/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy phép xây dựng cấp cho ông (bà): Hồ Văn Châu - địa chỉ xây dựng phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh
 05/4/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã: HTX Phú Cường - trụ sở Số 200, đường Nguyễn Xí, TP Hà Tĩnh
 14/11/2011Phòng Tài chính - Kế hoạch V/v: Báo cáo tinhg hình thực hiện giải nhân Khối phố xây dựng nông thôn mới
 03/6/2011Phòng Tài chính - Kế hoạch V/v: Cấp phát kinh phí theo bổ sung mục tiêu tháng 6/2011
118 MT11/5/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thông báo dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách xã, phường năm 2011 cho đơn vị: UBND phường Văn Yên
 04/7/2011Phòng Tài chính - Kế hoạch V/v: Cấp phát kinh phí theo bổ sung mục tiêu tháng 7/2011
 24/11/2011Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học Tin học - Ngoại ngữ" năm 2011, kế hoạch triển khai đề án năm 2012
225 mt18/7/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Thông báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách xã, phường năm 2011 cho đơn vị: UBND xã Thạch Hưng
 13/6/2002Phòng Kế hoạch - Tài chính V/v: Đánh giá công tác quản lý Tài chính - Ngân sách Phường, Xã trong thời gian qua - Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành Ngân sách phường xã trong thời gian tới
28.A.800.00713/6/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cho ông(bà): Nguyễn Thị Bình - địa chỉ kinh doanh Tầng 1 chợ TP Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh
 09/3/2012 Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2011 của đơn vị Ban dịch vụ tang lễ và quản lý nghĩa trang thành phố Hà Tĩnh
 01/1/2012Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo chi NSNN Theo mục lục NSNN Niên độ năm 2012
 10/1/2012 Bảng kê cấp phát theo hình thức tháng 2 năm 2012
109 MT08/5/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Phường Nguyễn Du năm 2012
166 MT12/6/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Phường Hà Huy Tập năm 2012
255 MT01/8/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Phường Nam Hà năm 2012
219 MT10/7/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Phường Tần Giang năm 2012
97 MT09/4/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Phường Thạch Quý năm 2012
155 MT20/5/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Phường Tần Giang năm 2012
325 MT04/9/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Phường Nguyên Du năm 2012
328 mt22/10/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Xã Thạch Môn năm 2012
436 MT01/11/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Phường Đại Nài năm 2012
504 MT18/12/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Xã Thạch Môn Thành Phố năm 2012
345 MT16/9/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND Phường Đại Nài' năm 2012
151 /QĐ-UBND11/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho Trường THCS Thạch Bình Thành Phố năm 2012
564 /QĐ-UBND11/4/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho Ủy Ban Mặt trận TQ Thành Phố Hà Tĩnh năm 2012
487 MT05/12/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Thông Báo Dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cho UBND xã Thạch Bình Thành phố năm 2012
942 /QĐ-UBND07/6/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Tài chính - KH Thành Phố Hà Tĩnh năm 2012
1363 /QĐ-UBND03/8/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Văn Hóa TT Thành Phố Hà Tĩnh năm 2012
1594 /QĐ-UBND05/9/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2012 cho đơn vị: Hội nông dân TP Hà Tĩnh
 29/12/2008Thường trực HĐND thành phố Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2008 (Ngân sách Thành phố)
 04/1/2008Liên phòng: Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch Tài chính huyện Nghi Xuân Kế hoạch phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2008
 01/1/2009Phòng Tài chính - Kế hoạch V/v: Báo cáo Quyết toán tài chính - ngân sách năm 2008
 25/12/2008UBND phường Nguyễn Du V/v: Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2008, dự toán thu - chi ngân sách năm 2009
02 /TCKH02/2/2009Phòng Tài chính - Kế hoạch V/v: Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Hà Tĩnh năm 2009
13 /BC-UBND08/4/2012UBND Xã Thạch Trung Báo cáo tình hình huy động và sử dụng nguồn vốn chương trình nông thôn mới năm 2011
 30/3/2010UBND phường Thạch Quý V/v: Báo cáo thuyết minh hoạt động Tài chính khác năm 2009
 01/11/2007UBND thành phố Hà Tĩnh Dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2008
 07/6/2010UBND phường Đại Nài Thuyết minh thu - chi khác ngân sách năm 2009
01 /GPXD05/1/2013UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy phép xây dựng cấp cho ông/bà: Nguyễn Duy Thìn - phường/xã: Hà Huy Tập
301 /GPXD25/6/2013UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy phép xây dựng cấp cho ông/bà: Nguyễn Thị Hương - phường/xã: Thạch Trung
25 /BC-BA30/11/2009Ban Quản lý Công trình V/v: Báo cáo tình hình giải ngân và nhu cầu thanh toán vốn XDCB năm 2009 các công trình do Ban Quản lý công trình quản lý thực hiện
02 /TC-KH07/1/2010Phòng Tài chính - Kế hoạch V/v: Phân công lãnh đạo Phòng tham dự kỳ họp HĐND của các phường, xã
01 /QĐ-UBND04/1/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2010 cho đơn vị: UBND phường Bắc Hà
1850 /QĐ-UBND27/12/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2010 cho đơn vị: Trường TH Đại Nài
TB22/12/2009UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thông báo dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách xã, phường năm 2009 cho đơn vị: UBND phường Đại Nài
 01/1/2009UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
01 /TT-ND13/4/2010Trường THCS Nguyễn Du V/v: Đề nghị thẩm định quy chế chi tiêu nội bộ của Trường THCS Nguyễn Du
 01/1/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Hồ sơ Quy hoạch cải tạo ruộng đất của các phường, xã: UBND Thành phố Hà Tĩnh
07 /TC-KH26/3/2010Phòng Tài chính - Kế hoạch V/v: Phân bổ và Quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí các năm 2008, 2009
35 /BC-TĐDA24/3/2014Phòng Tài chính - Kế hoạch Báo cáo kết quả thẩm định dự toán chi phí quản lý dự án năm 2014 của ban quản lý công trình thành phố Hà Tĩnh
 01/1/2010UBND xã Thạch Hạ Hồ sơ Quy hoạch cải tạo ruộng đất của các phường, xã: UBND xã Thạch Hạ
03 /KH-PYT09/1/2014Phòng y tế V/v: Khung chương trình kế hoạch năm 2014
 29/4/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Báo cáo danh sách các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến 20/3/2014
 29/4/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Báo cáo danh sách các hộ sản xuất, kinh doanh, trùng tên, chuyển doanh nghiệp
12345678910...