CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754670
Đang truy cập:278
Nhóm tài liệu: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kỳ Anh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/3/2009  Tập bản vẽ công trình: Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đô thị và công viên hồ Ràng Ràng tại thị trấn Kỳ Anh (tỷ lệ 1/500)
1799 /QĐ-UBND05/10/2015UBND thị xã Kỳ Anh V/v: Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án: Xây dựng khu dân cư đô thị và công viên hồ Ràng Ràng phường Sông Trí thị xã Kỳ Anh (Hạng mục: Di dời đường dây 35KV)
 04/5/2012UBND huyện Kỳ Anh Biên bản họp tổ tư vấn tham mưu phương thức, cơ chế, quy trình tổ chức triển khai thực hiện dự án khu dân cư đô thị và công viên hồ Ràng Ràng
 01/11/2015Công ty TNHH Thường Nhung Hồ sơ dự thầu gói thầu số 01-XL công trình: Di dời đường dây 35KV mạch kép 373,375 - E18.3 thuộc dự án khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng thị xã Kỳ Anh
10 /TB-QLĐT&KT07/6/2016Phòng QLĐT&KT Thông báo nộp lệ phí thẩm định công trình
54a /QĐ-UBND18/5/2016UBND phường Kỳ Liên QĐ phê duyệt đề cương căm mốc GPMB và thiết kế kỹ thuật - dự toán trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB CT Đường GTNT phường Kỳ Liên
3448 /QĐ-UBND29/7/2016UBND thị xã Kỳ Anh V/v: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh tỷ lệ 1/500
753 /UBND-TCKH03/11/2015UBND thị xã Kỳ Anh V/v: Giao nhiệm vụ triển khai hạng mục di dời DDZKV thuộc dự án xây dựng khu dân cư đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, phường Sông Trí
2128 /QĐ-UBND05/11/2015UBND thị xã Kỳ Anh V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Di dời đường dây 35KV mạch kép 373,375 - E 18.3 thuộc dự án khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, thị xã Kỳ Anh
1327 /QĐ-UBND08/5/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đô thị và công viên hồ Ràng Ràng tại thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (tỷ lệ 1/500)
 01/1/2015CT CP TV và XD Hà Tĩnh Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh
2173 /QĐ-UBND10/11/2015UBND thị xã Kỳ Anh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu công trình: Di dời đường dây 35KV mạch kép 373,375 - E 18.3 thuộc dự án khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, thị xã Kỳ Anh
57 /BC-TCKH16/11/2015Phòng TC-KH Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp: Gói thầu số 01.XL công trình: Di dời đường dây 35KV mạch kép 373,375 - E 18.3 thuộc dự án khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, thị xã Kỳ Anh
2203 /QĐ-UBND17/11/2015UBND thị xã Kỳ Anh V/v: Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 01.XL công trình: Di dời đường dây 35KV mạch kép 373,375 - E 18.3 thuộc dự án khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, thị xã Kỳ Anh
133 /GM-UBND06/6/2012UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời
2287 /QĐ-UBND30/11/2015UBND thị xã Kỳ Anh V/v: Phê duyệt chỉ định thầu nhà thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp 01-XL công trình: Di dời đường dây 35KV mạch kép 373,375 - E 18.3 thuộc dự án khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, thị xã Kỳ Anh
 01/1/2017Hội đồng BT-HT-TĐC Bảng tổng hợp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án Đường giao thông phường Kỳ Liên, hạng mục: Nền, mặt đường tổ dân phố Hoành Nam
2441 /QĐ-UBND17/12/2015UBND thị xã Kỳ Anh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp số 01-XL công trình: Di dời đường dây 35KV mạch kép 373,375 - E 18.3 thuộc dự án khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, thị xã Kỳ Anh
1346 /QĐ-UBND09/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Ban hành quy chế quản lý quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng khu dân cư đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh
73A /TB-BQLDA18/12/2015BQL dự án Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp số 01-XL xây dựng (bao gồm nhân công thu hồi) và lắp đặt thiết bị công trình: Di dời đường dây 35KV mạch kép 373,375 - E 18.3 thuộc dự án khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, thị xã Kỳ Anh
 26/12/2015  Biên bản xử lý kỹ thuật hiện trường
 27/12/2015  Biên bản xử lý kỹ thuật hiện trường
 01/1/2012Công ty CP SPT Đề xuất phương thức thực hiện dự án
 01/1/2015  Phiếu xuất xưởng cột điện bê tông
 01/1/2016CT CP TV và XD Hà Tĩnh Thuyết minh tổng hợp
1050 /PCHT - PXTNĐ31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm điện trở nối đất
1051 /PCHT -PXTN31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm sứ chuối
1052 /PCHT -PXTNĐ31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm sứ đứng
1053 /PCHT - PXTNĐ31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm máy biến áp
 01/1/2012  Hồ sơ quy hoạch, quy hoạch chi tiết khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, tỷ lệ 1/500
1054 /PCHT - PXTNĐ31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm cầu chì
1055 /PCHT - PXTNĐ31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm cầu dao
1056 /PCHT - PXTNĐ31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm chống sét
1057 /PCHT - PXTNĐ31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm áp tô mát
1059 /PCHT - PXTNĐ31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm áp tô mát
1060 /PCHT - PXTNĐ31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm cáp hạ thế
1061 /PCHT - PXTNĐ31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm cáp cao thế
1062 /PCHT - PXTN31/1/2016Công ty Điện lực Hà Tĩnh Biên bản thí nghiệm dây dẫn AC
 15/2/2016BQL dự án Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng
117 /QĐ-UBND12/1/2017UBND thị xã Kỳ Anh V/v: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án Đường giao thông phường Kỳ Liên, hạng mục: Nền, mặt đường tổ dân phố Hoành Nam
01 /2015/ HĐ-TVGS30/11/2015BQL dự án Hợp đồng tư vấn giám sát thi công với Công ty CP xây dựng Hà Tĩnh
15 /TTr-UBND28/2/2017UBND phường Kỳ Liên Tờ trình đề nghị thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án bồi thường, hỗ trợ, GPMB CT Đường giao thông phường Kỳ Liên, hạng mục: Nền, mặt đường tổ dân phố Hoành Nam
 01/1/2016CT CP TVXD QL MT ĐT Kỳ Anh Đề cương căm mốc GPMB và thiết kế kỹ thuật - dự toán trích lục chỉnh lý phục vụ GPMB
05 /2015/ HĐXD18/12/2015BQL dự án Hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH Trường Nhung
 01/1/2016CT CP TVXD QL MT ĐT Kỳ Anh Hồ sơ thanh toán chi phí cắm mốc, trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính
 01/1/2016CT CP TV và XD Hà Tĩnh Hồ sơ thanh toán chi phí khảo sát địa hình, quy hoạch
 01/1/2012  Thuyết minh quy hoạch chi tiết khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, tỷ lệ 1/500
 01/1/2017UBND phường Kỳ Liên Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
 01/1/2015Công ty TNHH Trường Nhung Thí nghiệm đầu vào
 01/1/2016Ban quản lý công trình xã Kỳ Ninh Chứng từ Ban quản lý
 01/5/2016CT CP TV và XD Hà Tĩnh Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
 01/1/2016CT CP TV và XD Hà Tĩnh Bản đồ quy hoạch
 01/1/2015Công ty TNHH Trường Nhung Hồ sơ chất lượng
 01/1/2012  Tập bản vẽ
 01/12/2015UBND thị xã Kỳ Anh Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
 01/1/2015Sở Công thương Thẩm định dự toán
 01/1/2015Công ty TNHH Thường Nhung Nhật ký thi công
 01/1/2015Công ty CPTV&XD Hà Tĩnh Nhật ký tư vấn giám sát
 15/2/2016Công ty TNHH Thường Nhung Hồ sơ hoàn công
 01/1/2016Công ty CPTV&XD Hà Tĩnh Hồ sơ thanh toán (giai đoạn 1) chi phí giám sát công trình (Theo hợp đồng số 01/2015-HĐ-TVGS ngày 30/11/2015)
12