CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679693
Đang truy cập:189
Nhóm tài liệu: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/1/1978Vật liệu chất đốt Báo cáo kế hoạch thu chi; biên chế cán bộ và quỹ lương năm 1978
 08/8/2003Phòng KH-TC V/v: Kế hoạch cấp bù tăng SHP và các khoản phụ cấp cho các xã, thị trấn
 01/1/2007Hội đồng BT, GPMB Dự án NLNT II Hồ sơ bồi thường, GPMB công trình Dự án năng lượng nông thôn II tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
 20/3/1995Xã Kỳ Sơn Dự toán thu chi ngân sách cho xã Kỳ Sơn
 01/1/2012  Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KTXD - QPXN năm 2012 mục tiêu nhiệm vụ phát triển năm 2013
 01/1/2014  Giấy rút tiền mặt; Phiếu thu - chi của Phòng
283/2002/QĐ/UB-KHTC12/4/2002UBND huyện Kỳ Anh V/v: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2002 cho đơn vị
 01/1/1990  Tập phiếu chi
 01/1/2005Hội đồng đền bù huyện Kỳ Anh Phương án đền bù nhà cửa, VKT, cây cối, hoa màu công trình: ĐZ 500KV Đà Nẵng - Hà Tĩnh (mạch 2) - hạng mục: Hành lang an toàn (tập 3)
 01/1/2009Phòng TC-KH Sổ công văn đi
 01/3/2009Công ty CPTVKS TKGT Hà Tĩnh Thiết kế bổ sung: Hồ sơ phát sinh (Km7+632 - Km7+943)
 30/7/2001UBND xã Kỳ Lạc Biên bản họp cán bộ 4 thường trực xã Kỳ Lạc
 01/1/1995Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sổ ưu đãi kháng chiến xã Kỳ Tiến- Huyện Kỳ Anh
 01/1/2001  Bản khai người hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù đày đối với ông (bà): Doãn Văn Thái (Sinh năm 1922), trú quán: xã Kỳ Hoa
 01/1/2002  Sơ yếu lý lịch của ông Lê Văn Trung xã kỳ Thịnh huyện Kỳ Anh tĩnh Hà Tĩnh
892/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Quốc Phú - Trú quán: xã Kỳ Hà
986/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Trọng Đà - Trú quán: xã Kỳ Hà
992/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Sỹ Quyến - Trú quán: xã Kỳ Hà
1045/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Xuân Bảnh - Trú quán: xã Kỳ Hà
1059/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Đức Khuyn - Trú quán: xã Kỳ Hà
1876/QĐ-LĐTBXH28/12/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Tiếp nhận hồ sơ của ông Trần Văn Đông, thị trấn Kỳ Anh
995/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Thị Tân - Trú quán: xã Kỳ Hợp
1101/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Văn Khường - Trú quán: xã Kỳ Hợp
 01/1/2005  Hồ sơ đề nghị điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công cho đối tượng Trần Minh Ảnh, xã Kỳ Ninh
1485 /QĐ-UBND13/6/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở TĐC phục vụ dự án Đường tránh QL1A tại thôn Hoa Thắng xã Kỳ Hoa
2871 /UBND-GT28/8/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chuyển kinh phí chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh
2706 /QĐ-UBND30/8/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua huyện Kỳ Anh
 10/3/2000Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Điều chỉnh mức trợ cấp theo nghị định 175/1999/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ cho ông (bà): Nguyễn Thị Thanh - Đối tượng: Vợ liệt sỹ - thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Lê Khuyên - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
3214/QĐ-UBND10/12/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí BT, hỗ trợ GPMB dự án Xây dựng đường từ QL1A xuống cảng Vũng Áng, huyện Kỳ Anh
2345/QĐ-UBND22/12/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Điều động lực lượng phối hợp thi hành các quyết định cưỡng chế, bảo vệ thi công của Chủ tịch UBND huyện đối với các hộ vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai tại các xã Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh (thuộc dự án đường bao phía Tây QL1A giai đoạn 1 )
 01/4/2008Bộ xây dựng viện quy hoạch đô thị nông thôn Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng - Tỉnh Hà Tĩnh - Tỷ lệ 1/2.000
 01/12/2009  Hồ sơ cưỡng chế đối với ông Lê Văn Diễn (Thuộc) dự án đường bao phía Tây QL1A đoạn qua xã Kỳ Thịnh (giai đoạn 1)
    Biên bản thống nhật số liệu thẩm định dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua xã Kỳ Đồng
 01/1/1992  V/v: Hồ sơ thiết kế trồng rừng Dự án 4304 PAM năm 1992 của huyện Kỳ Anh
 20/12/2006phòng Nội vụ-Lao động Thương binh và Xã hội Danh sách các đối tượng cần niêm yết để hưởng chế độ thương binh của thị trấn Kỳ Anh
 18/8/1999  Biên bản V/v: kiểm tra trên băng hình các công trình bị ảnh hưởng dự án nâng cấp QL1A của những hộ thuộc địa bàn xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh
 30/11/1999  Biên bản họp thường trực xã Kỳ Khang V/v: xác nhận áp giá đền bù 36 đường QL 1A
3515 /QĐ-UBND03/11/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua xã Kỳ Tiến
 20/1/1992UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thành lập Ban quản lý dự án 4304 của Hợp tác xã Kỳ Phong
217 /TTr-UBND22/9/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị thẩm định kinh phí bồi thường, hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội đồng bồi thường, TĐC, GPMB dự án: Xây dựng Khu du lịch sinh thái Hồ Tàu Voi - huyện Kỳ Anh
188 /TB-UBND07/10/2013UBND huyện Kỳ Anh V/v: Tổ chức lực lượng bảo vệ thi công công trình Hệ thống kênh tách nước, phân lũ phòng chống ngập úng cho các xã thuộc KKT Vũng Áng (đoạn qua xã Kỳ Thịnh)
48 /TTr-LĐTBXH13/5/2010Phòng lao động TBXH V/v: Đề nghị thẩm định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Kỳ Anh giai đoạn năm 2010 - 2030
 01/10/1999  Biên bản xét duyệt đền bù cho các hộ có công trình bị ảnh hưởng dự án Nâng cấp đường QL1A ở Khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh
 13/10/1999  Hồ sơ kê khai, giải tỏa hành lang đường QL1A theo NĐ 36/CP của ông (bà): Trần Hường - Khối phố Hưng Hòa, TT Kỳ Anh
 19/7/1999  Hồ sơ kê khai, giải tỏa hành lang đường QL1A theo NĐ 36/CP của ông (bà): Võ Tá Lương - khối phố Châu Phố, TT Kỳ Anh
 27/5/2012UBND xã Kỳ Thịnh V/v: Danh sách các hộ đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ công trình dự án: Kênh tách nước phân lũ cho khu kinh tế V.A
53/TTr-UBND28/7/2014UBND xã Kỳ Thịnh V/v: Đề nghị UBND huyện Kỳ Anh ra Quyết định cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án khu nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại Khu Kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh
 04/1/2012  Biên bản bàn giao hồ sơ
 13/1/2010  Hồ sơ khiếu nại về việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường lên trung tâm xã Kỳ Tây của ông Lê Hùng Việt - thôn Trung Xuân, xã Kỳ Tây
50 /TTr - UBND23/12/2013UBND xã Kỳ Thọ V/v: Thẩm định Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cư vùng Cồn Chợ thôn Tân Thọ xã Kỳ Thọ
11 /GPMB21/10/1999Ban GPMB QL1A V/v: Tập trung làm hồ sơ đền bù GPMB quốc lộ 1A
 29/7/1999  Biên bản V/v: rà soát, xét đề nghị cho các hộ có công trình bị ảnh hưởng dự án Nâng cấp đường QL1A được làm bản kê khai đền bù ở khu phố Hưng Lợi, thị trấn Kỳ Anh
 04/8/1999  Biên bản họp xóm V/v: thống nhất đề nghị cho các hộ kê khai đền bù do bị ảnh hưởng dự án nâng cấp đường QL 1A khu phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh
 26/10/1996  Danh sách các hộ cá nhân được UBND xã hợp thức đứng tên đền bù đất nông, lâm nghiệp và cây cối hoa màu mở rộng QL 1A xã Kỳ Thịnh
 21/6/2002  V/v: Bản kê khai diện tích đất bị thu hồi để xây dựng vùng nuôi tôm công nghiệp tại xã Kỳ Nam của ông (bà): Bùi Văn Khẩn, địa chỉ: Xóm Minh Đức
271 /QĐ-CC02/2/2010UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cưỡng chế thi hành QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông (bà): Chu Văn Bằng - Thôn 2, Hải Phong, xã Kỳ Lợi
404 /QĐ-UBND22/5/2007UBND huyện Kỳ Anh V/v: Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư vùng Đa Vụng Đàng và vùng Đồng Hội xã Kỳ Long - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh
 03/1/2014UBND xã Kỳ Long Hồ sơ đề nghị UBND huyện ra Quyết định cưỡng chế các hộ gia đình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Kỳ Long
31 /TNMT16/5/2014Phòng TN&MT V/v: Xác định vị trí, ranh giới, diện tích đất phục vụ thu hồi, bồi thường, GPMB tại xã Kỳ Thịnh
12345678910...