CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13724787
Đang truy cập:226
Nhóm tài liệu: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/1/2023UBND xã Thạch Linh Hồ sơ Huân, Huy chương KCCM gia đình ông (bà): LƯU XUÂN TRƯỜNG - TRƯƠNG THỊ DUNG, nguyên quán xã Thạch Linh, TX Hà Tĩnh (theo QĐ 651)
 01/1/2001UBND xã Thạch Linh Hồ sơ Huân, Huy chương KCCM gia đình ông (bà): NGUYỄN TẤT TÂM - NGUYỄN THỊ NHỎ, nguyên quán xã Thạch Linh, TX Hà Tĩnh (theo QĐ 651)
 01/1/2003UBND xã Kỳ Châu Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): PHAN EM, nguyên quán xã Kỳ Châu , huyện Kỳ Anh
 01/1/2001UBND xã Xuân Thành Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): NGUYỄN THỊ MÂN, nguyên quán xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân
 01/1/2005UBND xã Thạch Sơn Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): NGUYỂN THỊ PHƯƠNG THẢO, nguyên quán xã Thạch Sơn (Trú Quán: Thạch Trung - Thị Xã Hà Tĩnh), huyện Thạch Hà
 01/1/2005UBND xã Thạch Sơn Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): TRẦN CÔNG CHÚT, nguyên quán xã Thạch Sơn , huyện Thạch Hà
 01/1/2005UBND xã Thạch Khê Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): TRƯƠNG QUANG NINH, nguyên quán xã Thạch Khê (Trú Quán: Thạch Lạc), huyện Thạch Hà
 01/1/2004UBND xã Xuân Yên V/v: Hồ sơ huân, huy chương kháng chiến chống mỹ cứu nước của ông (bà): Phan Tần, Phan Thị Thi - Nguyên quán: xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (QĐ 346)
 01/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh Danh sách khen thưởng của UBND tỉnh cho cán bộ và nhân dân xã Cẩm Nhượng đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
 01/1/2006UBND xã Xuân Phổ Hồ sơ Huân, Huy chương KCCP-CM của gia đình ông (bà): , nguyên quán xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (theo Quyết Định số 2518)
 01/1/2006UBND xã Lộc Yên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN ĐỈNH, nguyên quán xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND Hương Đô Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ TĂNG, nguyên quán xã Hương Đô, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Vĩnh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN THÚC (VÕ HOÀI), nguyên quán xã Gia Phố , huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Thị Trấn Hương Khê Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): MAI VĂN THỰ, nguyên quán xã Hương Long , huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND Thị Trấn Hương Khê Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐẶNG THỊ SOA, nguyên quán xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Xuân Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ HỮU DỤNG, nguyên quán xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Liên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐINH VIÊN, nguyên quán xã Hương Liên, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Cẩm Yên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN ĐÌNH LÊ, nguyên quán xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên (theo QĐ 409)
 01/1/2006UBND xã Hương Trạch Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN LẠNG, nguyên quán xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hòa Hải Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ ĐĂNG LAI, nguyên quán xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phương Điền Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN THÂN, nguyên quán xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phúc Trạch Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): TRƯƠNG DOÃN THƯ, nguyên quán xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phú Phong Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): DƯƠNG THỊ THI, nguyên quán xã Hương Bình, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Vĩnh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): TRẦN BÁ ÂN, nguyên quán xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Trà Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): TRẦN VĂN LAN, nguyên quán xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Lộc Yên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN THỊ CƯ, nguyên quán xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Lộc Yên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): PHẠM THỊ HUỆ, nguyên quán xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Lộc Yên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ THỊ CÚC, nguyên quán xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Lộc Yên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN XUÂN NIÊM, nguyên quán xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Lộc Yên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): TRẦN ĐÌNH SANH, nguyên quán xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phú Phong Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN CHUYÊN, nguyên quán xã Phú Phong, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phú Phong Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ HỮU TẤN, nguyên quán xã Phú Phong, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phú Phong Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): PHẠM KẾ, nguyên quán xã Phú Phong, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phú Phong Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ DANH LAN, nguyên quán xã Phú Phong, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phú Phong Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN THỊ LUÂN, nguyên quán xã Phú Phong, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phú Phong Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN VÕ, nguyên quán xã Phú Phong, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Giang Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN THỊ MIÊN, nguyên quán xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Giang Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN LUÂN, nguyên quán xã Hương Giang, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Giang Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐẬU TẤN, nguyên quán xã Hương Giang, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/1996UBND xã Kỳ Bắc Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): HOÀNG VĂN THÁI, nguyên quán xã Kỳ Bắc , huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Châu Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): ĐÀO THỊ TẺO, nguyên quán xã Kỳ Châu (Trú Quán: Thị Trấn Kỳ Anh), huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND Thị Trấn Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): BIỆN THỊ VINH, nguyên quán xã Thị Trấn , huyện Kỳ Anh
 01/1/2006UBND xã Hương Giang Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN THỊ PHỤNG, nguyên quán xã Hương Giang, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/1996UBND xã Kỳ Đồng Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): TRẦN ĐÌNH LUẬN, nguyên quán xã Kỳ Đồng (Trú Quán: Thị Trấn Kỳ Anh), huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Hải Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): TRƯƠNG CHẢNG, nguyên quán xã Kỳ Hải , huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Hoa Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): ĐÀO THỊ DIÊN, nguyên quán xã Kỳ Hoa , huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Hà Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): TRẦN THỊ THỊNH, nguyên quán xã Kỳ Hà , huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Giang Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): LÊ VĂN ĐỆ, nguyên quán xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Hưng Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): NGUYỄN XUÂN TRINH, nguyên quán xã Kỳ Hưng (Trú Quán: Thị Trấn Kỳ Anh), huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Khang Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): TRỊNH HỒNG ĐỨC, nguyên quán xã Kỳ Khang , huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Lạc Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): NGUYỄN THỊ DỴ, nguyên quán xã Kỳ Lạc , huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Long Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): TRỊNH XUÂN BÌNH, nguyên quán xã Kỳ Long (Trú Quán: Thị Trấn Nông Trường 20/4 Hương Khê), huyện Kỳ Anh
 01/1/2006UBND xã Hương Giang Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN BÁU, nguyên quán xã Hương Giang, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Giang Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN DƯỠNG, nguyên quán xã Hương Giang, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Giang Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): VÕ VĂN TIẾN, nguyên quán xã Hương Giang, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Giang Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): TRẦN VĂN NGHĨA, nguyên quán xã Hương Giang, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Giang Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐẬU VĂN VỴ, nguyên quán xã Hương Giang, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Giang Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN KỶ, nguyên quán xã Hương Giang, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Vĩnh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN NGHỊ, nguyên quán xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Vĩnh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): TRẦN HỮU THUYÊN (TRẦN HỮU TUYẾN), nguyên quán xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
12345678910...