CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694986
Đang truy cập:275
Nhóm tài liệu: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
01 /CV-Ban04/1/2000Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Cử 2 đồng chí Hồ Khắc Quý và Lê Xuân Từ tham dự lớp tập huấn "Kỹ năng thẩm định dự án"
02 KH/BAN26/12/1997Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Báo cáo kế hoạch năm 1998
 10/1/1999Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Bảng kê danh sách công chức - viên chức và tiền lương
01 /TTr-KKT04/1/2008Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng V/v: phân bổ vốn đầu tư xây dựng năm 2008
01 TT/ban19/1/1999Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Đề nghị thẩm định và phê duyệt đề cương định vị và cắm ranh giới phân khu KCN cảng biển Vũng Áng
02 QĐ/Ban12/7/1999Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Thành lập tổ kiểm kê hiện trạng đất đai, nhà cửa, công trình kiến trúc, cây cối, mồ mả dọc đường từ QL 1A xuống cảng biển Vũng Áng theo mặt cắt tại QĐ số 406 QĐ/1999/UB-CN ngày 10/3/1999 của UBND tỉnh
01 BC/ban04/3/1999Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan
1/2000 /QĐ21/2/2000Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Bổ nhiệm ông Lê Xuân Từ vào ngạch chuyên viên
09 CV/CB09/3/1999Chi bộ Ban Dự án Khu Công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Đánh giá những công việc thời gian qua, triển khai công tác trong tháng
 01/1/2009Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng Sổ đăng ký công văn đi tờ trình
01 /BC-KCN-VA10/1/2000Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 1999 và phương hướng nhiệm vụ năm 2000
03 /QĐ-KKT02/1/2009Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng V/v: Phê duyệt danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu: San lấp mặt bằng, trông cây xanh hành lang cách ly đường QL12 và khu công nghiệp
01 /TT-KCN-VA05/1/2000Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Mua sắm trang thiết bị làm việc
01 /CV-KCN-VA12/1/2001Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng Đề nghị Công ty tư vấn XD CN và đô thị có văn bản trả lời giải quyết hai vấn đề mà công ty rau quả Hà Tĩnh
79 QĐ/KKT06/5/2009Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng V/v: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản hàng rào sắt đã hư hỏng tại KCN Vũng Áng I
63 /CV-KCN-VA04/7/2001Ban Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Thay đổi thiết kế nhà làm việc Ban QL KCN - Vũng Áng
01 /TT-KCN-VA15/1/2001Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Đề nghị phê duyệt nhiệm vu quy hoạch bổ sung khu hành chính - dịch vụ
01 /QĐ-KCN-VA11/7/2001Ban Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Thành lập tổ tư vấn đấu thầu CT nhà làm việc kiêm nhà khách Ban QL KCN - Cảng biển Vũng Áng
01 /BC-KCN-VA01/3/2001Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng Báo cáo tăng giảm TSCĐ năm 2000
 01/1/2009Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng Tập sổ đăng ký công văn đi năm 2009
01 CV/KCN-VA07/1/2002Ban dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Xin tiếp nhận kế toán
410 /QĐ-KKT01/12/2009Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng V/v: Phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán xây lắp hạng mục CT Tuyến ống cấp nước sạch đến hàng rào Khu tái định cư xã Kỳ Liên
40 /TT-KCN-VA28/6/2001Ban Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu xây lắp CT nhà làm việc kiêm nhà khách Ban QL KCN - cảng biển Vũng Áng
07 /BC-KCN-VA02/8/2001Ban Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian qua và một số nhiệm vụ trong thời gian tới
01 QĐ/TC01/10/2002Ban Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Thành lập các Phòng chuyên môn
01 BC/KCN-VA28/1/2002Chi bộ Ban Dự án Khu Công nghiệp Cảng biển Vũng Áng Đánh giá xếp loại Đảng viên (Hồ Khắc Quý; Đoàn Đình Gia; Phan Công Trân; Nguyễn Ánh Quân; Lê Xuân Từ)
01 /CV/KCN-VA03/1/2003Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời công văn ngày 02/1/2003
01 /TT-KCN-VA09/1/2002Ban Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Xin phép xử lý chống sạt lở mái Taluy tại khu vực Hệ thống cấp nước khu vực Vũng Áng
01 QĐ/KCN07/3/2003Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm công chức ông: Nguyễn Ánh Quân - Giữ chức vụ: Kế toán trường BQL các KCN Hà Tĩnh từ ngày 1/3/ 2003
01 /TT/KCN-VA06/1/2003Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phê duyệt bổ sung QH chi tiết Khu hậu cảng Cảng biển Vũng Áng Hà Tĩnh
01 CV/BQL25/5/2004Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đèn bù xây dựng khu kho cảng và khu nhà máy KCN vũng áng, huyện Kỳ Anh
01 CV/BQL04/1/2005Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cung cấp số điện thoại
01 BC/KCN-VA17/2/2003Ban Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Tình hình tiến độ xây dựng và biện pháp xử lý phát sinh tại Khu Hành chính - Dịch vụ
 28/5/2003Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chứng chỉ quy hoạch cấp cho: Chi nhánh NH. Ngoại thương Hà Tĩnh
01 QĐ/BQL15/1/2004Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khen thưởng thành tích năm 2003
01 /CV-KCN-VA20/3/2002Chi bộ Ban Dự án Khu Công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Họp thường kỳ về công tác hoạt động của chi bộ và xét giới thiệu đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng của CQ DCĐ
01 BC/BQL01/4/2004Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo tổng hợp giám sát, đánh giá các dự án đầu tư các năm 2002-2003 thuộc thẩm quyền ban dự án
01 TT/BQL06/1/2004Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt bổ sung thiết kế, dự toán các hạng mục thuộc nhà làm việc kiêm khách BQL các KCN Hà Tĩnh
01 QĐ/BQL01/4/2005Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển xếp lương mới cho cán bộ công chức, viên chức đối với ông Nguyễn Phú Tuệ - Bảo vệ Công ty phát triển hạ tầng KCN Vũng Áng
01 BC/BQL10/1/2005Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành tích công tác của ban quản lý các KCN HT năm 2004
01 TT/BQL20/1/2005Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán - tuyến ống phân phối cấp 2 - thuộc hệ thống cấp nước khu vực Vũng Áng
02 TT/BQL03/2/2005Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chuyển vốn XDCB của các công trình đâng dở dang chuyển sang năm 2005 để thanh toán
01 QĐ/BQL09/1/2006Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Tổ tư vấn đấu thầu và quy định tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu và danh sách tham gia đấu thầu Gói thầu: Đoạn tuyến C-D kéo dài đến F. Công trình: Đường GT giữa các khu vực kho cảng và khu nhà máy KCN Cảng biển Vũng Áng
02 CV/BQL06/1/2006Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung một số chỉ tiêu Dự án: Hệ thống cấp nước sạch khu vực Vũng Áng - Hà Tĩnh(Giai đoạn 2)
01 BC/BQL10/1/2006Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006
01 TT/BQL19/1/2006Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chuyển nguồn vốn XDCB
34 QĐ/BQL22/8/2006Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng V/v: Chỉ thị thầu cải tạo, sửa chữa nhà làm việc BQL các KCN Vũng Áng
76 /KH-BQL15/8/2006Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng V/v: Kinh phí sữa chữa trụ sở làm việc
02 /QĐ-KKT10/1/2007Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng V/v: Khen thưởng thành tích năm 2006
04 /BQL08/1/2007Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng V/v: Điều chỉnh giá gói thầu theo thông tư 07/2006-BXD
155 /KKT01/8/2007Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng V/v: Bổ sung diện tích nhà máy liên hợp gang thép
01 BC/BQL12/1/2007Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng V/v: Tổng hợp về giám sát, đánh giá dự án đầu tư 6 tháng cuối năm 2006
04 /BQL08/1/2007Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng V/v: Trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp gói thầu xây lắp tuyến đường vào nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1
01 /QĐ-KKT09/1/2008Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng V/v: Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Kỳ Nam tỷ lệ 1/2000
110A /QĐ-KKT02/6/2008Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng V/v: Tiếp nhận và bố trí cán bộ đối với ông: Trần Thái Hợp; Vào làm việc tại Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, BQL KTT Vũng Áng
177 /KKT02/6/2008Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng V/v: kính đề nghị Huyện Ủy, UBND huyện và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Ninh và Kỳ Thịnh đóng góp ý kiến
357 /KKT01/10/2008Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng V/v: Khai thác đá của Công y CPTVTK và KTKS Miền Tây
235 /QĐ-KKT02/10/2008Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng V/v: Phê duyệt dự toán chi phí QLDA và lệ phí thẩm định công trình: Đường trục ngang Khu đô thị Kỳ Long - Khu công nghiệp đa ngành (giai đoạn 1)
01 /BC-KKT-TĐKT08/1/2008Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng V/v: tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2007
71 /BC-KKT01/8/2008Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng Báo cáo tình hình triển khai các dự án trong KKT Vũng Áng
12345678910...