CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679689
Đang truy cập:191
Nhóm tài liệu: Giáo dục - Đào tạo
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
233 QĐ/UB02/3/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ đi học: Nguyễn Văn Tần
870 QĐ/UB-NC15/5/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đưa vào cơ sở giáo dục: Trần Thế Hải
1954 QĐ/UB26/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công nhận kết quả xét dự tuyển công chức ngạch giáo viên năm học 2003-2004
158 CV/UB04/2/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện hợp tác đào tạo giữa Hà Tĩnh - ĐHQD Hà Nội
102 /CV-UB18/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thanh lý nhà học trường THPT Phan Đình Phùng
02 CT/UB18/10/1976UBHC huyện Đức Thọ V/v: Tuyển chọn học sinh vào học lớp 8 bổ túc văn hóa huyện Đức Thọ năm học năm 1976-1977
01/2011 /QĐ-UBND01/10/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011
01 /HĐ-GV09/10/2000Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Hợp đồng giáo viên giảng dạy cho ông (bà) Trương Thị Hạnh, Trần Thị Phương, Nguyễn Thị Phương Loan, Phan Thị Huyền Chi, Dương Anh Dũng năm học 2000-2001 tại Trường PTTH Kỳ Anh
483 TT/UB-VX01/8/2001UBND huyện Đức Thọ V/v: Chấn chỉnh hoạt động của Trường dân lập Đức Thọ
113 /CL&CTGD-GDMN04/5/2005Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và phát triển chương trình giáo dục Mầm non V/v: Đề nghị các trưởng phòng mầm non thuộc Sở GD-ĐT cho ý kiến để hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng giáo viên năm học 2005 - 2006
 25/12/2009Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Hà Danh sách trường mầm non đăng ký đạt chuẩn quốc gia năm học 2009 - 2010
661 /SGD&ĐT-GDMN28/5/2007Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: BC tổng kết tiêu chí thi đua năm học 2006 - 2007 bậc học mầm non
21 /KH-UB13/10/2005UBND xã Sơn Lĩnh V/v: Kế hoạch thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2005 - 2010
108 /PGD&ĐT10/4/2013Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo 4 năm thực hiện chương trình giáo dục mầm non huyện Đức Thọ (2009 - 2012)
84 /TTr-UBND17/1/2007UBND xã Hương Trạch V/v: Xin chuyển trường mầm non bán công Hương Trạch II vào hệ thống trường công lập
 30/1/2008Trường MN bán công Kỳ Hợp V/v: Đề án chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập
21 /TTr-GD-ĐT05/5/2008Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị chuyển đổi các trường mầm non bán công các xã 135 xã biên giới thành trường mầm non công lập
598 /QĐ-UBND11/3/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường MN công lập
3778 /UBND-VX02/11/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao nghiên cứu, góp ý kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015
 01/11/2011Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Hương Sơn Mẫu thống kê phổ cập giáo dục Mầm non năm 2011
35 /CV-PGD&ĐT26/3/2012Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục V/v: Tập huấn nghiệp vụ Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
803 /QĐ-UBND02/5/2012UBND huyện Vũ Quang V/v: Công nhận kết quả PCGD cho trẻ em 5 tuổi năm 2012
489 /SY-SGDĐT09/5/2013Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập đoang kiểm tra, thẩm định công nhận kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi
 01/5/2013UBND Huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2013
 01/5/2013Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi Hương Sơn
 01/5/2013UBND thị xã Hồng Lĩnh Báo cáo quá trình thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
510 /GDMN23/5/2003Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo tổng kết năm học 2002 - 2003 bậc học mầm non
575 /SGDĐT-GDMN25/5/2009Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo đánh giá tiêu chí thi đua về giáo dục mầm non năm học 2008 - 2009
708 /SGDĐT-GDMN09/6/2010Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: BC tổng kết năm học 2009 - 2010. Bậc học mầm non Hà Tĩnh
 07/9/2011Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: BC tổng kết năm học 2010 - 2011 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm bậc học mầm non năm học 2011 - 2012
146 /BC-PGD&ĐT14/5/2013Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc Báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013. Bậc học mầm non
 01/3/2011Trường TH Yên Lộc Báo cáo kết quả XD trường TH đạt chuẩn QG mức độ I ( sau 5 năm) trường TH Yên Lộc
 03/12/2012Trường TH Thạch Châu Báo cáo kết quả XD trường TH đạt chuẩn QG mức độ 2 sau 5 năm, trường TH Thạch Châu
 14/3/2013Đoàn kiểm tra Trường Chuẩn Quốc gia TH Cẩm Nam Biên bản kiểm tra, đánh giá trường TH đạt chuẩn QG mức độ II trường TH Cẩm Nam
 13/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn quốc gia, phòng GD&ĐT huyện Can Lộc
 15/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên Tổng hợp kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Cẩm Xuyên
54 /PGDĐT20/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê Tổng hợp kết quả rà soát các trường TH đạt chuẩn QG
 14/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá các trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Hương Sơn
 03/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Anh Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn QG cấpTH
 13/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ Biên bản thẩm định kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG
 10/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân Tổng hợp kết quả tự rà soát các trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Nghi Xuân
 13/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn QG cấp Tiểu học
 15/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn QG Bậc TH
12 /BC-PGD&ĐT10/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang Tổng hợp kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Vũ Quang
 24/8/2004UBND xã Đức Lâm V/v: Đơn xin nhập trường: Trường TH Lâm 1 và Trường TH Lâm II thành một trường TH Đức Lâm
99 /PGD&ĐT-PCGD31/12/2010Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Vũ Quang V/v: Báo cáo thực hiện công tác phổ cập GD năm học 2010-2011
1928 /QĐ.UB23/8/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tách hệ THCS ra khỏi trường THPT (C2+3)
 15/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh Biên bản thẩm định trường đạt chuẩn QG năm học: 2013-2014
42 /KHTC01/2/2001Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập trường THPT Mai Thúc Loan - Thạch Hà
142 /SGD-TCCB11/3/2008Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển đổi các trường bán công sang công lập; Trường THPT bán công Hương Khê
21 /BC-UBND01/4/2008UBND huyện Kỳ Anh BC sơ kết 2 năm thực hiện phổ cập Giáo dục trung học và phương hướng nhiệm vụ 2008 - 2010
50 /BCTK/THPTHS06/6/2012Trường THPT Hương Sơn Báo cáo tổng kết năm học 2011 - 2012
 30/8/2013Trường THPT Can Lộc Báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
30 /BC-THPT26/5/2013Trường THPT Hương Khê V/v: Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013
24 /BC-THPTNX24/5/2013Trường THPT Nghi Xuân V/v: Báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013
76 BC-DLCL01/5/2014Trường THPT Dân lập Can Lộc Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014
105 /BC-THPT20/5/2014Trường THPT Hương Khê Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014
30 /BC-THPT05/1/2014Trường THPT Kỳ Lâm BC tổng kết năm học 2013 - 2014
237 /BC-THPTCX20/5/2014Trường THPT Cẩm Xuyên Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
15 /BC-THPTNX05/1/2014Trường THPT Nghi Xuân BC tổng kết năm học 2013 - 2014
12345678910...