CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10967838
Đang truy cập:167
Nhóm tài liệu: Giáo dục - Đào tạo
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
102 /CV-UB18/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thanh lý nhà học trường THPT Phan Đình Phùng
158 CV/UB04/2/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện hợp tác đào tạo giữa Hà Tĩnh - ĐHQD Hà Nội
1954 QĐ/UB26/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công nhận kết quả xét dự tuyển công chức ngạch giáo viên năm học 2003-2004
233 QĐ/UB02/3/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ đi học: Nguyễn Văn Tần
870 QĐ/UB-NC15/5/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đưa vào cơ sở giáo dục: Trần Thế Hải
113 /CL&CTGD-GDMN04/5/2005Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và phát triển chương trình giáo dục Mầm non V/v: Đề nghị các trưởng phòng mầm non thuộc Sở GD-ĐT cho ý kiến để hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng giáo viên năm học 2005 - 2006
21 /KH-UB13/10/2005UBND xã Sơn Lĩnh V/v: Kế hoạch thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2005 - 2010
 25/12/2009Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Hà Danh sách trường mầm non đăng ký đạt chuẩn quốc gia năm học 2009 - 2010
661 /SGD&ĐT-GDMN28/5/2007Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: BC tổng kết tiêu chí thi đua năm học 2006 - 2007 bậc học mầm non
108 /PGD&ĐT10/4/2013Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo 4 năm thực hiện chương trình giáo dục mầm non huyện Đức Thọ (2009 - 2012)
 21/7/2011Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Bảng ghi điểm kỳ thi TS vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 trường THPT Minh Khai
 05/8/2011Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh DS HS đăng ký nguyện vọng 2 hệ công lập, năm học: 2011-2012 trường PTTH Phúc Trạch
 23/8/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh DS HS trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập nguyện vọng 2, năm học: 2011-2012 trường PTTH Vũ Quang
 19/7/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Bảng ghi điểm kỳ thi TS vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 trường THPT Kỳ Anh
 19/7/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Bảng ghi điểm kỳ thi TS vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 trường THPT Đồng Lộc
 19/7/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Bảng ghi điểm kỳ thi TS vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 trường THPT Minh Khai
 30/1/2008Trường MN bán công Kỳ Hợp V/v: Đề án chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập
 07/1/2010Trường THPT Minh Khai V/v: Báo cáo sơ kết công tác KĐCLGD
52 /VP04/1/2010Trường THPT Dân lập Đức Thọ V/v: Báo cáo sơ kết công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009-2010
 06/1/2010Trường THPT Đức Thọ V/v: Báo cáo sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009-2010
 01/7/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh DS thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập năm học 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng
61/12 /LHP23/5/2012Trường THPT Lê Hồng Phong V/v: Báo cáo tổng kết công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011-2012
01 /BC-TP06/1/2013Trường THPT Trần Phú V/v: Báo cáo sơ kết vg KĐCLGD năm học 2012-2013
1082 /QĐ-SGD&ĐT02/11/2011Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông
 01/1/2012Trường THPT Hàm Nghi V/v: Phiếu đánh giá tiêu chí Trường PTTH Hàm Nghi
328 /BC/THPTGP21/5/2012Trường THPT Gia Phố V/v: Báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác KĐCLGD và tổ chức học tập, quán triệt bộ Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học Ban hành theo thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 6/4/2012 của Bộ trưởng GD-ĐT
70 /BC/THPT24/5/2012Trường THPT Phúc Trạch V/v: Báo cáo tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011-2012
01 /QĐKĐ25/8/2009Trường THPT Lê Hữu Trác 2 V/v: Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
08 /QĐVP20/10/2009Trường THPT Nguyễn Huệ V/v: Quyết định Thành lập Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục
 10/1/2010Trường THPT Lê Hữu Trác 1 V/v: Báo cáo sơ kết công tác KĐCL GD năm học 2009-2010
 06/1/2010Trường THPT Hương Sơn V/v: Báo cáo sơ kết công tác KĐCL GD năm học 2009-2010
 19/5/2012Trường THPT Lê Quảng Chí V/v: Bản sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009-2010
 04/1/2010Trường THPT Kỳ Lâm V/v: Báo cáo sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009-2010
508 /QĐ-SGD&ĐT28/4/2010Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài cơ sở Giáo dục phổ thông
 06/6/2012Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu V/v: Báo cáo tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011-2012
02 /BC-KĐCLGD25/5/2012Trường THPT Kỳ Anh V/v: Báo cáo tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011-2012
 08/1/2010Trường THPT Nguyễn Đổng Chi V/v: Báo cáo sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục
21 /TTr-GD-ĐT05/5/2008Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị chuyển đổi các trường mầm non bán công các xã 135 xã biên giới thành trường mầm non công lập
598 /QĐ-UBND11/3/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường MN công lập
 05/5/2014Trường THPT Mai Thúc Loan V/v: Bảng tổng hợp kết quả TĐG chất lượng GD Trường PTTH Mai Thúc Loan theo từng chỉ số của các tiêu chí năm học 2012-2013
 10/1/2010Trường THPT Nguyễn Du V/v: Báo cáo sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009-2010 của Trường PTTH Nguyễn Du
3778 /UBND-VX02/11/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao nghiên cứu, góp ý kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015
 01/11/2011Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Hương Sơn Mẫu thống kê phổ cập giáo dục Mầm non năm 2011
803 /QĐ-UBND02/5/2012UBND huyện Vũ Quang V/v: Công nhận kết quả PCGD cho trẻ em 5 tuổi năm 2012
35 /CV-PGD&ĐT26/3/2012Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục V/v: Tập huấn nghiệp vụ Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
03 /VP-LCT04/1/2014Trường THPT Lý Chính Thắng V/v: Báo cáo sơ kết kì I năm học 2013-2014
489 /SY-SGDĐT09/5/2013Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập đoang kiểm tra, thẩm định công nhận kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi
 01/5/2013UBND Huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2013
 01/5/2013Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi Hương Sơn
 01/5/2013UBND thị xã Hồng Lĩnh Báo cáo quá trình thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
575 /SGDĐT-GDMN25/5/2009Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo đánh giá tiêu chí thi đua về giáo dục mầm non năm học 2008 - 2009
708 /SGDĐT-GDMN09/6/2010Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: BC tổng kết năm học 2009 - 2010. Bậc học mầm non Hà Tĩnh
 07/9/2011Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: BC tổng kết năm học 2010 - 2011 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm bậc học mầm non năm học 2011 - 2012
146 /BC-PGD&ĐT14/5/2013Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc Báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013. Bậc học mầm non
 01/3/2011Trường TH Yên Lộc Báo cáo kết quả XD trường TH đạt chuẩn QG mức độ I ( sau 5 năm) trường TH Yên Lộc
 03/12/2012Trường TH Thạch Châu Báo cáo kết quả XD trường TH đạt chuẩn QG mức độ 2 sau 5 năm, trường TH Thạch Châu
 14/3/2013Đoàn kiểm tra Trường Chuẩn Quốc gia TH Cẩm Nam Biên bản kiểm tra, đánh giá trường TH đạt chuẩn QG mức độ II trường TH Cẩm Nam
 15/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên Tổng hợp kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Cẩm Xuyên
 13/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ Biên bản thẩm định kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG
54 /PGDĐT20/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê Tổng hợp kết quả rà soát các trường TH đạt chuẩn QG
12345678910...