CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10967776
Đang truy cập:152
Nhóm tài liệu: TH-Tổng hợp
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
918 /KH-UBND01/11/2012UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012)
1551 /QĐ-UB23/8/2004UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cho phép chuyển nhượng và cấp GCN QSD đất ông (bà): Nguyễn Hùng Vỹ - Địa chỉ xã Kỳ Khang
6306 /QĐ-UBND11/7/2014UBND huyện Kỳ Anh V/v: cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCN (công nhận) QSDĐ, quyền SH nhà ở và TS khác gắn liền với đất đối với ông (bà): Nguyễn Văn Tiến, địa chỉ: thôn Nhân Thắng, xã Kỳ Phương
169 /SKH-QLDA13/3/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin ý liến thẩm định dự án đầu tư XD công trình
44 /TTrGD12/1/2005Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết đơn thư tố cáo của công dân
493 /VP-GD-ĐT11/5/2006Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: HĐ thanh tra thi TN THPT và BT THPT năm học 2005-2006
682 /TTr-SYT09/7/2008Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin thay đổi chức năng quản lý đối với MSI Hà Tĩnh
683 /SYT-NVY10/7/2008Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời TTr số 12 /TT-VPTV của TT tư vấn Trường Sơn
13 /QĐ-SYT15/1/2009Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều động CB: Nguyễn thị Hồng Vân đang công tác tại: BVĐK huyện Thạch hà đến nhận công tác tại: BVĐK TP Hà Tĩnh.
108 /BC/UB-VX10/1/2003UBND huyện Can Lộc V/v: Tổng kết quá trình thực hiện mục tiêu PCGDTHCS
345 /CV-UB19/6/2003UBND huyện Can Lộc V/v: Đề nghị chuyển dời trạm hạ thế
347 /CV/UB19/6/2003UBND huyện Can Lộc V/v: Vay tiền Ngân hàng để trả tiền mua giống lúa lai cho công ty giống cây trồng Trung Ương
603 /QĐ-UB31/5/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Bổ nhiệm ông: Nguyễn Hữu Hào giữ chức vụ: Trưởng phòng KHTC huyện Can Lộc
205 CV-UB20/3/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Báo cáo xây dựng quy hoạch vận động sử dụng nguồn vốn ODA đến năm 2010
94A /BB-CCVTLT17/7/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Biên bản họp cơ quan
306 VP/UB08/6/1994UBND huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo hoàn thành chỉ tiêu thuế vụ Chiêm xuân 1994
07 /GM-SGDĐT03/1/2013Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời
1331 /KHTC01/12/2004Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định giá mua thiết bị CNTT năm 2004
 22/7/2013Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bảng ghi điểm kỳ thi TS vào lớp 10 THPT năm học (2013-2014) trường THPT Kỳ Anh
01 /NQ-VP05/1/2013Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức cơ quan văn phòng sở GD&ĐT năm 2013
754 /SGDĐT-GDMN05/6/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: BC tổng kết năm học 2011 - 2012. Bậc học mầm non
 04/1/2005Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hường ứng Đại hội khuyến học lần thứ II
190 /QĐ-GĐ01/3/2005Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập BTC Hội khỏe khu vực phía Bắc
339 /SGDĐT-GDTX26/4/2013Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời
1145 /QĐ-SGDĐT07/10/2013Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập đoàn kiểm tra chuyên môn tại cơ sỏ GDMN thuộc phòng GD và ĐT huyện Nghi Xuân, Thạch Hà và TPHT
369 /QĐGĐ01/4/2005Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên dự thi CB, GV thư viện giỏi Quốc gia lần thứ 2
511 /TT-GD ĐT29/5/2005Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định trường Th đạt chuẩn Quốc gia
110 /GDMN02/2/2004Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: BC tình hình cán bộ quản lý trường mầm non, mẫu giáo
663 /GDCN01/6/2005Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Liên kết đào tạo
903 /TTrGD01/8/2005Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập đoàn thanh tra thi vào các trường THCN năm 2005
1151 /SGD&ĐT-VP03/10/2005Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nhăc nhở thực hiện cuộc thi hưởng ứng nhận thức GDMT năm 2005
1099 KHTC07/11/2003Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phân bổ kinh phí CT kiên cố hóa trường học đợt 2 năm 2003
1308 /QĐ-SGD&ĐT01/10/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gới thầu 05XL Xây lắp nhà nội trú học sinh; nhà ăn thuộc Dự án trường THPT Năng Khiếu tỉnh Hà Tĩnh
1422 /SGD&ĐT-KHTC18/10/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ theo NĐ 116/NĐ-CP
 01/11/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kế hoạch tháng 11 năm 2012
1229 /TC-CB01/12/2003Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đổi tên trường THPT Dân Lập Hương Sơn thành trường THPT dân lập Nguyễn Khắc Viện
02 /SGD&ĐT-VP17/1/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phân công trực tết Nhâm Thìn 2012
957 /BC-SKH15/12/2010Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: thẩm định đề án phát triển KTXH , QP-AN huyện Hương Khê đến năm 2020
1615 /SGD&ĐT-GDTH22/11/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch phối hợp giữa ba ngành: NN&PTNT, Y tế, GD&ĐT
1660 /QĐ-SGD&ĐT03/12/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Quy chế làm việc của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh
1737 /SGD&ĐT-GDTX17/12/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh TH và THCS
01 /THPT02/1/2004Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thi giáo viên giỏi THPT năm học 2003 - 2004
479 /QĐ-TTrGD04/5/2004Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Đoàn thanh tra Giáo dục - Đào tạo
694 /KHTC02/6/2004Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chi chấm thi tốt nghiệp THCS
807 /THPT12/7/2004Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phản biện đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm học 2004 - 2005
903 /VP02/8/2004Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời hội nghị
1028 /GDTH01/9/2004Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hướng dẫn thực hiện thời khóa biểu các lớp 1,2,3
1224 /QĐ-GD01/11/2004Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập đoàn kiểm tra toàn diện công tác chuyên môn Giáo dục Tiểu học - Mầm non
445 /KHTC06/5/2002Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai thực hiện chính sách Nhà giáo vùng đặc biệt khó khăn
550 /GDMN01/6/2002Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: BC tổng kết tiêu chí thi đua giáo dục mầm non
648 /GDTX01/7/2002Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số nội dùng cần quán triệt trong khai mạc các lớp BDGV dạy thay sách lớp 1 và lớp 6
753 /VP05/8/2002Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công tác giáo dục và đào tạo
981 /VP01/10/2002Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục thể chất tạm thời trong các trường THCN
859 /TH03/9/2002Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mời dự hội nghị
1230 /QĐ-TTr01/11/2002Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành tra giải quyết đơn khiếu tố
1317 /VP02/12/2002Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hướng dẫn thực hiện quy chế môn học GDQP
01 /GD-ĐT02/1/2003Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo tổng kết công tác ATGT năm 2002
191 /SGD&ĐT-GDTX01/3/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lựa chọn đơn vị tham gia Dự án phát triển Giáo dục THPT 2
445 /SGD&ĐT-GDCN03/4/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tổng kết thực hiện tập sự năm học 2011-2012
126 /KH-LNQS-GDĐT15/2/2012Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kế hoạch Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh trung học phổ thông năm học 2011-2012
12345678910...