CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13567770
Đang truy cập:139
Nhóm tài liệu: Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
1728 UBND-XD11/8/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham gia ý kiến về Đề án "Điều kiện hình thành và quy hoạch phát triển khu kinh tế ở Việt Nam"
1901 CV/UB03/10/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện chính sách trợ cước năm 2005
1655 CV-UB01/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kế hoạch triển khai hoạt động phẩu thuật bệnh nhân nghèo do đục thuỷ tỉnh thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2258 CV/UB23/11/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quy hoạch chi tiết khu thương mại Du lịch dịch vụ hai bờ sông Cày - Quỳnh Viên - Di tích đền Lê Khôi huyện Thạch Hà
161 QĐ/UB02/2/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo đầu tư bổ sung nhà học số 2 Trường THPT Cẩm bình, huyện Cẩm xuyên
01 CV/UB-TH102/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký chương trình công tác năm 2004
1029 CV-UB12/7/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2004 & DX KH năm 2005 CT 135
1648 CV/UB08/10/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo thực hiện dự án ổn định, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thuộc chương trình 135
1709 CV/UB18/10/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2004
63 TB/UB-CN207/5/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo lịch làm việc với đoàn Quỹ hỗ trợ phát triển Trung ương
91 TB/UB06/7/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết luận của đồng chí Trần Đình Đàn - Chủ tịch tỉnh của UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 19/6/2004
113 CV/UB-NC03/9/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2004 thực hiện kế hoạch 05 KH/TW của Bộ chính trị
155 BC/UB-CN208/11/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo dự án thành lập KCN riêng của DN Hàn Quốc
1964 CV/UB01/12/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện NQ 01/2004/NQ-CP xây dựng kế hoạch 2005
176 BC/UB08/12/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư PT năm 2004 dự kiến kế hoạch đầu tư PT năm 2005( B/c của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XV từ ngày 15/12 đến ngày 17/12/2004)
01 CV/UB02/1/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin đăng ký làm việc với bộ Trưởng về đề án thành lập Trường đại học Hồng Lam
1710 CV/UB01/11/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin vốn lập quy hoạch tổng thể hệ thống Đô thị và dân cư Nông thôn
280 QĐ/UB01/3/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầu số 41.8 xây dựng trường tiểu học xã Sơn Trà thuộc dự án phát triển nông thông Hà Tĩnh (HRDP)
2076 QĐ/UB12/9/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình: Trạm kiểm soát liên hợp Nước Sốt, Hương Sơn, Hà Tĩnh
1557 QĐ/UB24/7/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án đầu tư sản xuất giống lúa xác nhận ở huyện Thạch Hà
05 /BC-UBND15/1/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2000 và dự toán ngân sách địa phương năm 2001
576 QĐ/UB14/4/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Cửa khẩu quốc tế Cầu treo - huyện Hương Sơn
896 CV-UB03/7/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chọn 24 xã nghèo để triển khai dự án HRDP năm 2000
1396 CV/UB02/10/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuẩn bị báo cáo đánh giá về viện trợ Pháp thực thi trên địa bàn
40 TB/UB03/3/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp về mía đường
01 /BC-UB03/1/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo chuẩn bị HN triển khai kế hoạch năm 2000 của CP
743 QĐ/UB03/5/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt nhiệm vụ, DTQHXD vùng cửa khẩu QT Cầu treo - huyện Hương Sơn
01 CV/UB02/1/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn UB các vấn đề XH của QH
446 CV-UB01/4/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc Tờ trình số 48ĐC/VKH ngày 26/3/1999
787 CV/UB01/6/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lập dự toán chi phí lắp đặt thiết bị nhà máy bia Hà Tĩnh
951 CV/UB01/7/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Dự trữ giống cây trồng
1588 CV-UB01/11/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hoãn họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 10 năm 1999 vào ngày 3/11/1999
187 /QĐ-UBND18/10/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Ban điều động lao động dân cư HT
01 /CT-UB20/1/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số NV cấp bách trước mắt
430 VP/UB01/6/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu
1042 CV/UB-NL101/8/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khẩn trương triển khai công điện số 3717 KTN của Thủ tướng Chính phủ
724 QĐ/UB01/7/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà làm việc liên cơ phụ nữ, mặt trận hội cựu chiến binh, hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh
509 CV/UB03/7/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn tín dụng đầu tư của nhà nước năm 1992
20 T T/UB07/2/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung trực tiếp tờ trình số 06 T T/UB v/v: đề nghị thành lập thị xã Hồng Lĩnh
142 BC/UB01/8/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo một số tình hình chủ yếu trong tháng 7/1992
156 TB/UB07/9/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo về việc tiếp dân của đoàn đại biểu QH thường trực tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh
157 VP/UB02/10/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xét đề nghị công nhận huyện miền núi và xã vùng cao
01 QĐ/UB04/1/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt LCKTKTCT Cơ sở Đại Long xã Sơn Long huyện Hương Sơn
862 CV/UB01/10/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hoãn họp UBND Tỉnh
365 QĐ/UB-TM01/4/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sửa đổi, bổ sung điểm 3- điều I quyết định 974 ngày 25/7/1994 của UBND tỉnh
611 CV/UB01/7/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin ý kiến tổ chức hội thảo
200 VP/UB-TH28/2/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuẩn bị tài liệu họp UBND tỉnh
62 BC/TGĐ04/4/1996Công Ty AUSTINH V/v: Báo cáo theo công văn số 1354 BKH-QLDA ngày 2/4/1996
32 XDCB/XN04/9/1996Xí Nghiệp Bia Hà Tĩnh V/v: Báo cáo triển khai dự án nhà máy Bia
69 BC/UB01/7/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thực hiện NQ kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá 13
02/1998 /CT/UB-NL221/1/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện tết trồng cây năm 1998
603 CV/UB--NL203/5/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trại hươu giống Hương Sơn
1865 CV/UB15/12/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: GPMB xây dựng công trình điện
01 TB/UB03/1/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết luận của UBND tỉnh và ban chỉ đạo xây dựng huyện mới tại cuộc họp mở rộng vùng quy hoạch huyện mới ngày 1/1/1997
165 CV/UB01/2/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lịch làm việc của ban ĐMQLDNTƯ
03 TB/UB05/1/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo nội dung cuộc họp lần thứ II ban chỉ đạo triển khai các luật thuế mới
121 BC/UB-TH05/7/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 1999
1309 QĐ/UB17/7/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo đầu tư xây dựng nhà học trường THCS xã Hương Xuân - Hương Khê
1050 CV/UB01/8/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức đấu thầu nhà học trường THCS Nguyễn Biểu
175 CV/UB01/2/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định TKDT Nhà máy cấp nước KCN - Cảng biển Vũng Áng
12345678910...