CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11998537
Đang truy cập:82
Nhóm tài liệu: NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
6016 /QĐ.TC10/12/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho CC, VC: Thái Thị Mai - thuộc: Trường THCB Phan Đình Phùng.
3603 /QĐ.TC25/11/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: nâng bậc lương cho ông(bà): Trần Thị Hoa - Dược Sỹ Trung Cấp
4780 /QĐ.TC07/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Nguyễn Thị Dần - Trường Tiểu học Nam Thị Trấn
6231 /QĐ.TC28/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông(bà): Trần Thị Hoan - Trường Tiểu Học Thạch Thắng
6206 /QĐ.TC28/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Hồ Thị Lài - Trường Tiểu học Thạch Hạ
189 /CV.TC07/9/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn danh sách nâng bậc lương cho CC.NN tại UBND huyện Đức Thọ (2 người)
75 /QĐ.TC18/9/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng công chức ông/bà: Phạm Thị Thanh Hoài; UBND huyện Hương Sơn
451 QĐ/UB18/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt chuẩn y điều lệ tổ chức hoạt động của công ty KDXNK -LĐS
278 /VP-UB02/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chia một số đơn vị ngành Văn hóa thông tin
01 TC/QĐ01/1/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập thư viện Hà Tĩnh
587 /QĐ-UBND01/5/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập đội QLTT tỉnh
825 QĐ/UB01/8/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ chế độ của ông Trịnh Tâm Đàn - Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên
01 QĐ/VP07/1/1992Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ: Dương Văn Quang
594 /QĐ-UBND02/5/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng lương cho CB, CC.VC: Trương Nguyên Vinh
962 QĐ/UB02/8/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử đoàn cán bộ đi công tác; xã Trung Lương (TX Hồng Lĩnh)
1015 QĐ/UB01/8/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Sở Địa chính
730 QĐ/UB01/6/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập trung tâm xúc tiến việc làm thuộc BTV tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh
851 QĐ/UB01/7/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh bậc lương cho: Nguyễn Duy Đằng
215 QĐ/UB01/2/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định nâng lương cho : Lê Văn Lương
445 QĐ/UB02/3/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xếp ngạch công chức, viên chức: Trần Doanh Đoá
1447 QĐ/UB01/11/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho CC,VC ông/bà: Uông Văn Lộc
339 CV/UB-XD01/4/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xếp lương của cán bộ QL Công ty XD Đường I
894 CV/UB01/8/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập tổ chuyên viên thanh toán nợ
2863 QĐ/UB25/12/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho công chức: Nguyễn Huy Cử
2745 QĐ/UB12/12/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho CC ( Đoàn Đình Minh)
140 QĐ/UB01/2/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập BQL dự án XD vùng KT mới Nam Sơn - Thường Tuy, huyện Cẩm Xuyên
706 QĐ/UB17/4/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập ban ĐM tại DN
3186 QĐ/UB24/12/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng lương cho công chức: PHAN THỊ ĐỐI
01 CV/VP08/1/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị thỏa thuận bổ nhiệm cán bộ
01 QĐ/UB02/1/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập BQL dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn
665 QĐ/UB01/4/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng thẩm định nội dung, hình thức cụm cổ động viên chính trị tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
603 QĐ/UB20/3/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện CCHC theo QĐ số 207/1999QĐ-TTg của TTCP
1519 QĐ-UB16/7/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập tổ thư ký giúp việc tuyển dụng CC giáo viên PT, mầm non
480 CV/UB18/4/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chuyển, tiếp nhận cán bộ và giáo viên
860 CV/UB18/6/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị xét bổ dụng công chức của sinh viên tốt nghiệp Đại học sư phạm anh văn hệ tại chức
01 TT/UB-TH02/1/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin thành lập Trường ĐH Hồng Lam
1005 QĐ/UB23/5/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp
1493 QĐ-UB26/7/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Ban Đại hội thi đua quyết thắng lần thứ 3 & kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống LLVT Hà Tĩnh
3002 QĐ/UB22/12/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho công chức: VÕ XUÂN LÝ
01 QĐ-VP02/1/2003Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng lương cho CC, VC: Lê Thị Thú
103 CV/VP03/9/2003Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp nhận công chức
2115 QĐ/UB24/11/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay đổi Trưởng ban, Phó ban trực BCĐ thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ
01 /QĐ-UB-TC02/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho CC,VC: Tăng Nghĩa
57-2004 /QĐ-UB04/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội khoa học & kỹ thuật LN Hà Tĩnh
01 QĐ/UB02/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đổi tên cho Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ
92-2004 /QĐ-UB07/10/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Trung tâm QL nước sạch huyện, thị xã
181 QĐ-UB07/5/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chấm dứt hiệu lực kỷ luật công chức Bùi Bổn
337 QĐ-UB01/7/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội đồng xác định giá trị DN tại các công ty con thuộc tổng công ty khoảng sản và thương mại HT thực hiện chuyển đổi (theo số QĐ 61/2003/QĐ.TTg) gồm có tên ông (bà) sau (có danh sách kèm theo)
385 QĐ-UB13/8/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm vào ngạch & xếp lương cho Công chức viên chức: Nguyễn Văn Trí
386 QĐ-UB13/8/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm vào ngạch & xếp lương cho Công chức viên chức: Trần Mạnh Lương
387 QĐ-UB20/8/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần
586 QĐ/UB01/12/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho CC,VC: NGUYỄN THANH SƠN
115 /CV/VP06/8/2004Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Yêu cầu góp ý các nội dung của Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng.
584 QĐ/UB-NL201/1/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay đổi, bổ sung chức danh và thành viên ban chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tỉnh
136 QĐ/UB-NV05/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển xếp lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức: Đinh Văn Phú
316 QĐ/UB07/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển xếp lương mới cho công chức, viên chức: NGUYỄN VĂN TIẾN
486 QĐ/UB-NV20/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển xếp lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức: LÊ CÔNG LƯƠNG
641 /QĐ-UB-NV22/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển xếp lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức: BÙI VIỆT HẢI
792 QĐ/UB-NV04/5/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển xếp lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức: HOÀNG THỊ SÁU
941 QĐ/UB-NV25/5/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng lương cho công chức, viên chức: LÊ ĐÌNH QUẾ
12345678910...