CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13566746
Đang truy cập:226
Nhóm tài liệu: NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
3603 /QĐ.TC25/11/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: nâng bậc lương cho ông(bà): Trần Thị Hoa - Dược Sỹ Trung Cấp
4780 /QĐ.TC07/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Nguyễn Thị Dần - Trường Tiểu học Nam Thị Trấn
6206 /QĐ.TC28/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Hồ Thị Lài - Trường Tiểu học Thạch Hạ
6231 /QĐ.TC28/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông(bà): Trần Thị Hoan - Trường Tiểu Học Thạch Thắng
189 /CV.TC07/9/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn danh sách nâng bậc lương cho CC.NN tại UBND huyện Đức Thọ (2 người)
75 /QĐ.TC18/9/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng công chức ông/bà: Phạm Thị Thanh Hoài; UBND huyện Hương Sơn
6016 /QĐ.TC10/12/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho CC, VC: Thái Thị Mai - thuộc: Trường THCB Phan Đình Phùng.
07 /QĐ-TC23/1/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp nhận và phân bổ ông/bà: Nguyễn Thị Nhớ - công tác tại: Trường THCS Ân - Giang, Vũ Quang - đến nhận công tác tại: Trường THCS xã Đồng Lộc, Can Lộc
54 /QĐ09/2/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ đi học ông/bà: Nguyễn Khắc Thứ - Thuộc: UBND huyện Hương Sơn
563 /QĐ.TC06/10/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Nâng bậc lương cho: 89 ông (bà) có danh sách trích ngang kèm theo thuộc: Trung tâm Y tế huyện Can Lộc
01 /QĐ.TC12/3/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ công nhận hoàn thành chương trình đào tạo ngoại ngữ tiếng Thái Lan, Lào tại Thị xã Hồng Lĩnh
01 /CV-TC08/1/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho 4 người thuộc Sở Thủy sản (có DSKT)
01 /QĐ.TC22/1/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ đi học: Nguyễn Tống Lập - trung tâm y tế Cẩm Xuyên
01 /QĐ.TC20/4/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mở lớp bồi dưỡng QLNN cơ sở cho: Cán Bộ Chính Quyền Cơ Sở Huyện Hương Khê
01 /QĐ-TC04/1/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thuyên chuyển, tiếp nhận ông (bà): Trần Thị Việt Nga, đến công tác tại Trường PTTH Quốc Oai, Hà Tây
292/2001 /QĐ-TCCQ28/9/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay đổi, bổ sung cán bộ UBND Xã Xuân Hội, Nghi Xuân gồm các ông/bà: Dần, Thanh Văn, Hòa, Trung Hoàn, Tiến Sỹ, Anh Vững, Ngọc Thanh, Huệ, Tùng
313 /QĐ.TC08/10/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ thay đổi, bổ sung cán bộ UBND xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh (Tài, Định, BÌnh Trì, Minh, Quảng, Hùng)
892 /QĐ.UB-199823/7/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng thi tuyển công chức vào ngạch giáo viên thuộc ngành Phòng GD-ĐT năm 1998-1999
01 /QĐ.TC20/2/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển xếp lại ngạch, bậc lương cho ông (bà): Tống Thị Cẩm Lệ, công tác tại Trường CĐSP Hà Tĩnh
01 TCCB/QĐ10/1/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ và phân phối ông(bà): Hồ Sỹ Khiêm đến nhận công tác tại: Hội y học cổ truyền tỉnh Hà Tĩnh
01 /QĐ-TC03/1/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng và bổ nhiệm ông/bà: Lê Thị Thanh Mỹ - công tác tại: Văn phòng Sở GTVT vào ngạch công chức
01 /QĐ.TC.DN06/1/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm ông/bà: Cao Minh Xuân - công tác tại: Công ty VTB-TM Hà Tĩnh - giữ chức vụ: Phó giám đốc
01 TCCB/QĐ14/1/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thuyên chuyển ông (bà): Trần Trọng Hán, Công ty tư vấn thủy lợi Hà Tĩnh đến làm việc tại Công ty cấp nước Hà Tĩnh
5404 /QĐ-TC10/3/1994Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xếp ngạch Công chức, viên chức cho ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Thi - Thuộc: Trường Cấp I Bùi Xá, Đức Thọ
892 /QĐ.TC03/9/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương CC, VC: Trần Huy Chương. Thuộc: Trường PTTH Cẩm Xuyên
1759 /QĐ.TC03/12/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Trần Thị Hà, thuộc Trường Tiểu học Đậu Liêu, tx Hồng Lĩnh
04 /QĐ.TC03/2/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho CC, VC: Trần Hiếu Học - thuộc: Trường Năng khiếu huyện Đức Thọ.
01 /QĐ-TC31/8/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng và phân bổ ông (bà): Trần Thị Hoài , Trường CĐSP Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Phòng GD huyện Cẩm Xuyên
136 /QĐ-TC01/9/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng và phân bổ ông (bà): Nguyễn Thị Như , Trường CĐSP Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Phòng GD huyện Cẩm Xuyên
288 /QĐ-TC01/9/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: tuyển dụng công chức Nguyễn Hồng Ngọc đến nhận công tác tại Phòng GD huyện Cẩm Xuyên
292 /QĐ-TC01/9/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: tuyển dụng công chức Nguyễn Thị Khánh Hà đến nhận công tác tại Phòng GD huyện Cẩm Xuyên
320 /QĐ-TC01/9/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: tuyển dụng công chức Hoàng Thị Yến đến nhận công tác tại Phòng GD huyện Cẩm Xuyên
417 /QĐ-TC01/9/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng và phân bổ ông (bà): Lê Thị Hạnh , Trường CĐSP Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Phòng GD huyện Cẩm Xuyên
35 /QĐ.TC11/3/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông(bà): Phan Thị Liên - Y Sỹ
205 /QĐ-TC01/9/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng và phân bổ ông (bà): Nguyễn Trọng Tài , Trường CĐSP Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Phòng GD huyện Kỳ Anh
42 /QĐ.TC11/3/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Nguyễn Thị Tân - Hộ lý
01 /QĐ.TC20/2/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng công chức ông (bà): Nguyễn Thị Hiền , Trường Mầm non xã Hòa Hải - Hương khê đến nhận công tác tại Phòng GD huyện Hương Khê
02 /QĐ.TC20/2/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng công chức ông (bà): Nguyễn Thị Phượng , Trường Mầm non xã Hương Điền - Hương khê đến nhận công tác tại Phòng GD huyện Hương Khê
351 /QĐ-TC01/9/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng và phân bổ ông (bà): Nguyễn Thị Hồng Tươi , Trường CĐSP Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Phòng GD huyện Hương Sơn
309/2001 /QĐ.UB14/9/2001UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cán bộ ngành GD cho ông (bà): Lê Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Kỳ Xuân
01/2000 /QĐ.UB20/4/2001UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho cán bộ hợp đồng UBND huyện cho ông (bà): Lê Văn Miên - UBND huyện Kỳ Anh
1260 /QĐ.UB25/12/2000UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Trần Thị Anh - Trường Tiểu học Kỳ Long
1005 /QĐ.UB18/12/2000UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Phạm Quốc ấn - Trung tâm văn hóa - TT huyện
477/2000 /QĐ-UB06/1/2000UBND huyện Kỳ Anh V/v: Công nhận hết thời gian tập sự cho CC VC ngành GD - ĐT cho ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Thái công tác Trường Tiểu Học Kỳ Khang 1
16/200 /QD-UB17/1/2000UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho CC,VC Lê Hồng Sơn - Trường THCS Kỳ Tân
793/2000 /QĐ-UB14/8/2000UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương CC ngành y tế cho ông (bà) Võ Xuân Huy thuộc Huyện Kỳ Anh
198/2001 /QĐ.UB17/7/2001UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cán bộ cho ông (bà): Nguyễn Ngọc Mạnh - Trung tâm văn hóa thông tin huyện
01/1999 /QĐ-UB14/12/1999UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà) Võ Thị Ngọc thuộc trường TH Kỳ Long
1/2002 /QĐ-UB04/1/2002UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho CC VC ngành GD - ĐT cho ông (bà) Lâm Thị Hiền thuộc Trường Tiểu Học Kỳ Hoa
323/2002 QĐ-UB04/4/2002UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương CB, CC ngành GD - ĐT cho ông (bà) Trần Thị Phượng thuộc Trường Tiểu Học Kỳ Phong
580/2002 /QĐ-UB10/8/2002UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương CB, CC ngành GD - ĐT cho ông (bà) Nguyễn Thị Chung thuộc Trường Tiểu Học Kỳ Tây
01/2003 /QĐ.UB23/1/2003UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Phạm Khắc Dạ - UBND huyện Kỳ Anh
226/2003 /QĐ.UB24/1/2003UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Bùi Thị Cúc - Trường Tiểu học Kỳ Trinh
449/2003 /QĐ.UB06/3/2003UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cán bộ hợp đồng cho ông (bà): Phạm Nam Long - Nhà máy nước huyện Kỳ Anh
601/2003 /QĐ-UB27/5/2003UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho CBCC ngành GD - ĐT đối với ông (bà): Đậu Thị Cẩm Thư công tác tại Trường THCS Kỳ Thư
975/2003 /QĐ-UB31/12/2003UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho CBCCVC ngành GD -ĐT đối với ông (bà): Trần Thị Phờng công tác tại Trường Mầm non 12/9
798/2003 /QĐ-UB10/6/2003UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho CC - VC sự nghiệp đối với ông (bà): Đào Việt Hùng công tác tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kỳ Anh
396/2001 /QĐ.UB19/10/2001UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cán bộ cho ông (bà): Võ Hoành - UBND huyện Kỳ Anh
455/2000 /QĐ-UB17/4/2000UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng lương cho CB Hồ Duy Liên thuộc Ban Quản Lý Chợ - Huyện Kỳ Anh
01 /QĐ-UB19/3/2004UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho cán bộ công chức, viên chức ông (bà): Trần Nhật Anh - thuộc UBND Huyện Kỳ Anh
12345678910...