CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755521
Đang truy cập:160
Nhóm tài liệu: Khoa học Công nghệ - CNTT
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
64 /TB-SKHCN-KH01/2/2012Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 (Đề tài nghiên cứu xây dựng địa chí Hà Tĩnh )
 12/9/1992Chi cục Thú y Phiếu đăng ký đề tài "Điều tra dịch tễ học, xác định bệnh nhiệt thán trâu bò và các hình thức tổ chức chỉ đạo phòng chống có hiệu quả nhất"
 01/5/2007Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh Thuyết minh dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp"
 01/1/2008Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa thuần Đề tài "Ứng dụng KHCN chuyển giao một số giống lúa năng suất cao và xây dựng vùng lúa thâm canh tại huyện Can Lộc, Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh
 01/6/2007Hội người mù huyện Vũ Quang Thuyết minh dự án " Ứng dụng KHCN sản xuất giống và nuôi ong lấy mật tại huyện Vũ Quang"
 05/9/2007Chi cục Thủy Lợi Thuyết minh đề tài Nghiên cứu KH&PTCN " Đánh giá tài nguyên nước mặt toàn tỉnh phục vụ chiến lược PTKTXH bền vững "
 01/3/2004Trung tâm chuyển giao Khoa học và Công nghệ Dự án " Ứng dụng KH&CN xây dựng cơ sở SX giống nấm và chuyển giao CNSX nấm ăn - nấm dược liệu tại huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh"
 01/5/2007 Thuyết minh Đề tài NC PT nghề thủ công mỹ nghệ xuất khẩu từ nguyên liệu mây tre tại huyện Kỳ Anh./
 01/1/2007Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học đề tài " NC, định hướng bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn Hà Tĩnh"
 01/4/2008Trung tâm ứng dụng Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Thuyết minh dự án " Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật tại huyện Hương Khê"
 01/1/2008Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh Thuyết minh đề tài " Khảo nghiệm xác định bộ giống lúa - lạc năng suất cao chất lượng tốt phù hợp với cơ cấu mùa vụ tại Hà Tĩnh giai đoạn 2008 - 2010"
 28/3/2008Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KH&CN
301 /QĐ-SKHCN-KH20/4/2008Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thuyết minh dự án
 16/7/1992Công ty Thủy sản hà Tĩnh V/v: Dự án "Đầu tư vốn khoa học ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mực ống lột dự án xuất khẩu"
813 /QHQH16/2/1996Chính phủ V/v: Tổ chức phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo"
62 /BC-CCVTLT12/10/2010Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 58 CT/TW và chỉ thị số 60 CT/TU về ứng dụng công nghệ thông tin
2208 /UBND-CNTT20/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khảo sát thiết kế dự toán xây dựng mạng nội bộ
132 /VP-CNTT01/8/2007Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo số lượng đào tạo cán bộ công chức thuộc đề án 112
4050 /UBND-VX25/12/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học về VSATTP
40 /TTR-VPUB24/2/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây dựng trang công báo điện tử cấp tỉnh
714 /QĐ-UBND20/3/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
3486 /QĐ-UBND04/12/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt BC kinh tế KT ứng dụng và phát triển công nghệ TT Bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ
 01/4/2008Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học - Công nghệ Thuyết minh dự án "Đánh giá hiệu quả chế phẩm vi sinh xử lý môi trường ao nuôi tôm sản xuất tại Hà Tĩnh"
 28/12/1992Chi cục Thú y Báo cáo kết quả triển khai đề tài
65 /TB-SKHCN-KH01/2/2012Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 (Đề tài nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp cải thiện độ phì nhiêu đảm bảo SX năng suất, chất lượng cao và bền vững tại Hà Tĩnh
02 QĐ/UB05/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội tin học Hà Tĩnh
891 CV/UB26/5/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ tham gia tập huấn CNTT
03 CV/VP06/1/1997Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện dự án CNTT năm 1996
66 /TB-SKHCN-KH01/2/2012Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 (Tên dự án hoàn thiện công nghệ rút ngắn thời gian chế biến nước mắm bằng hệ thống cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời tại Hà Tĩnh)
 12/9/1992Chi cục Thú y V/v: Xin thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
4503/4/1996Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thông báo số 1: Kết quả hưởng ứng phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" từ 7/3 đến hết ngày 30/3/1996
111 /TTr-VPUB26/5/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đầu tư xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu tiếp công dân và triển khai áp dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh
522 /UBND-DT01/3/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo số liệu Chương trình 135 bằng phần mềm AMT
 01/3/2008Trung tâm Kiểm định chất lượng Công trình xây dựng Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh
142 /VP-CNTT12/7/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao Trung tâm Công báo - Tin học đào tạo hệ thống thư điện tử mail.hatinh.gov.vn
1529 /UBND-CNTT16/6/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy nhập học lớp bồi dưỡng CNTT cho CB lãnh đạo
112 /QĐ/HĐ15/9/1992UB Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài
67 /TB-SKHCN-KH01/2/2012Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 ( Đề tài đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn khu vực các cửa sông tỉnh Hà Tĩnh)
335 QĐ/UB01/4/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự toán kinh phí năm 1997 dự án tin học hoá QLNN UBND tỉnh
105 /CV-UB18/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao XD KH tổng thể ứng dụng công nghệ sinh học
02 VP/UB07/1/1999Văn Phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết quả thực hiện dự án CNTT năm 1998
967 /QĐ-UB02/7/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt DA tin học QLNN cho UBND tỉnh giai đoạn 1996-1997
360 QĐ/UB01/4/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép TTTT di động khu vực 1 đặt chi nhánh đại diện tại Hà Tĩnh
68 /TB-SKHCN-KH01/2/2012Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 ( Đề tài nghiên cứu giải pháp nâng cao ATLĐ trong khai thác đá XD trên địa bàn Hà Tĩnh)
 12/9/1992Chi cục Thú y V/v: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
32 /KH-PN25/4/1996Tỉnh Hội Phụ nữ Hà Tĩnh Kế hoạch triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cho hội viên phụ nữ
525 /UBND-CNTT01/3/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây dựng trang công báo điện tử cấp tỉnh
52 /VP-DT10/3/2009Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao Trung tâm CBTH đào tạo cán bộ huyện, xã miền núi ứng dụng CNTT trong quản lý chương trình 135.
69 /TB-SKHCN-KH01/2/2012Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 ( Đề tài : nghiên cứu, chuyển giao một số giống ngô và giống đậu xanh mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh)
70 /TB-SKHCN-KH01/2/2012Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 (Tên đề tài : nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuật AMS1 chống chịu hạn trong canh tác một số cây mùa vụ hè thu của tỉnh Hà Tĩnh)
2023 QĐ/UB21/12/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: PĐTKTDT hệ thống cấp điện trung tâm PTTH tỉnh
190 CV/UB02/3/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây dựng dự án CNTT và dự toán kinh phí 1998
03 VP/UB07/1/1999Văn Phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển giao công nghệ mạng tin học diện rộng
1846 CV/UB26/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo quy định chức trách tiêu chuẩn giám đốc Sở KH &CN
87 /HĐ/KHCN09/5/1996Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh Hợp đồng triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cho hội viên phụ nữ
06 -CV/VP12/1/2005Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khắc phục ngắt kết nối khi truy cập Intenet
06 VP/UB08/1/1999Văn Phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo thiết bị cài bảo mật trên mạng máy tính
71 /TB-SKHCN-KH01/2/2012Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 ( Dự án : nghiên cứu XD các mô hình phát triển kinh tế nông thôn tại vùng tái định cư khu kinh tế Vũng Áng )
 22/9/1992 Phiếu đánh giá kết quả bảo vệ thuyết minh đề tài/dự án
72 /TB-SKHCN-KH01/2/2012Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH & CN năm 2012 ( Đề tài : nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuật AMS1 chống chịu hạn trong canh tác một số cây mùa vụ hè thu của tỉnh Hà Tĩnh)
12345678910...