CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11362732
Đang truy cập:89
Nhóm tài liệu: T.Tra, K.Tra, K.Nại, Tố cáo, Kiến nghị, Đề xuất
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
05 /BC - ĐKT 58715/6/2012UBND Huyện Kỳ Anh - Đoàn Kiểm Tra Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, xây dựng, cơi nới, giải phóng mặt bằng tại xã các xã: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi
2641 /QĐ-UBND 31/10/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thanh tra công tác thực hiện quy hoạch, công tác giao đất, thu và sử dụng tiền đất đối với UBND xã Kỳ Tiến
 01/1/2001UBND xã Kỳ Nam Tập Hồ sơ kiểm tra trách nhiệm trong công tác QLNN về đất đai tại xã Kỳ Nam
 01/1/2008  Tập HS Kiểm tra trách nhiệm trong công tác QLNN về đất đai tại xã Kỳ Long (2008 - 2012)
 01/1/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Biểu tổng hợp các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài trên địa bàn
03 /ĐTTr04/1/2013Đoàn thanh tra UBND huyện Kỳ Anh V/v: Giấy mời
2790 /QĐ-UBND10/12/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2013 của Thanh tra huyện
08 /BC-TTr10/3/2013Thanh Tra huyện Kỳ Anh V/v: Báo cáo trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn
 28/1/2013  Biên bản giao nhận báo cáo, biểu mẫu phục vụ Đoàn Thanh tra Chính phủ
32 /BC-TTr08/11/2013Thanh tra huyện Kỳ Anh Báo cáo công tác thanh tra năm 2013 của Thanh tra huyện Kỳ Anh (Từ ngày 15/12/2012 ước tính đến ngày 15/12/2013)
105 /TB-UBND04/7/2013UBND huyện Kỳ Anh Thông báo lịch làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Tài chính
244 /QĐ-UBND 09/2/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thanh tra công tác quản lý sử dụng ngân sách xã Kỳ Ninh
24 /TTr28/8/2013Thanh tra huyện Kỳ Anh V/v: Báo cáo số liệu 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị.
01 QĐ/UB02/1/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử lý tài sản trái phép ở huyện Hương Khê
01 /UBT03/1/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị công an tỉnh kiểm kê làm rõ những sai phạm của liên hiệp phát triển công nghệ điện tử- tin học miền trung đặt chi nhánh tại Hà Tĩnh
1459 QĐ/UB01/11/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức hoạt động của trạm kiểm tra xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xa bánh xích HĐ trên đường bộ
566 CV/UB02/7/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra công tác xóa mù tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà
856 /QĐ-UB01/6/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản tại Cty liên doanh Austinh
752 CV/UB01/7/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
1543 CV-UB01/12/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra và trả lời đơn khiếu nại
277 CV/UB-XD01/3/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp Công văn số 180CV/UB của UBND huyện Cẩm Xuyên
457 CV/UB04/3/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra giải quyết đơn tố cáo của công dân
144 TB/UB03/8/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xem xét và trả lời giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ngày 18/7/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh
932 CV-UB01/6/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết khiếu nại của ông Hồ Bá Khuông phường Bắc Hà
2207 CV/UB03/12/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra tài chính của XN Doanh Lâm Hoá Hà Châu
666 CV/UB15/5/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết chế độ ông Bùi Văn Công và ông Nguyễn Quang Lục
1011 CV/UB-NL212/7/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra và trả lời đơn kiến nghị
2011 CV/UB19/12/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời đơn thư ông Lê Ngọc Hùng
1198 CV-UB18/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao đón tiếp & làm việc với Đoàn kiểm tra Liên ngành về công tác phòng, chống ma tuý
1268 CV/UB-TM101/9/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao xem xét, giải quyết trả lời đơn ông Trương Ngọc Thận, Hùng tiến, Sơn Kim- Ninh Bình
284 CV/UB08/3/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Trường Quang
146 CV/UB-VX11/2/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết đơn thư khiếu nại công dân
1515 CV/UB15/8/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời đơn thư khiếu nại công dân: Trần Huy Thu
790 /UBND-VX24/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết đơn thư công dân: NGUYỄN ĐÌNH TỨ
760 UBND-NL219/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, trả lời đơn khiếu nại của Công dân
1277 /UBND-NL119/6/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, trả lời đơn khiếu nại của Công dân
1649 /UBND-XD01/8/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tổng hợp kiểm tra, chất lượng công trình xây dựng
67 /KH-UBND19/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kế hoạch tổ chức thực hiện tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và hội nghị APEC
1153 /QĐ.UB04/9/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao cho ban Tổ chức chính quyền tỉnh nhiệm vụ Thanh tra, Kiểm tra công tác Tổ chức - Cán bộ Nhà nước
06 TB/TCCQ04/11/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Thông báo nội dung kiểm tra công tác Tổ chức - Nhà nước tại trường THCS Hưng Đông
01 QĐ/TC21/2/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức Nhà nước năm 2003
32 /QĐ.TC21/8/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập đoàn thanh tra công tác TC - CB nhà nước tại chi cục quản lý thị trường
336 CV/UB07/1/1995UBND huyện Đức Thọ V/v: Tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp 1995
1004 /QĐ-UBND05/8/2009UBND huyện Can Lộc V/v: chỉ định thầu mua bảo hiểm công trình: sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Cù Lây - Trường Lão, huyện Can Lộc
501 CV/UB-TĐKT01/7/2003UBND huyện Đức Thọ V/v: Kiểm tra nhận hồ sơ khen thưởng chống Mỹ duyệt tỉnh
25 CV/UB-KHTC07/1/2005UBND huyện Đức Thọ V/v: Kiểm tra doanh nghiệp ngoài QD trên địa bàn huyện Đức Thọ
357 /TTra10/12/1996Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh - Thanh tra Sở V/v: Báo cáo công tác năm 1996
746 /UBND-TM26/3/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra đề xuất kinh phí
41 /UBND-NL105/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, soát xét nội dung giải quyết tố cáo của Công dân: ông Võ Văn Thanh, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh
81 /UBND-NL110/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, trả lời đơn phản ánh của Công dân
121 /UBND-VX16/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời đơn thư của phụ huynh trường THCS Lê Văn Thiêm
181 /UBND-NL124/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại của công dân: Trịnh Thị Thế, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê
201 /UBND-TM125/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, báo cáo việc Đài truyền hình Hà Tĩnh nêu về thuế Nhà đất tại thị xã Hồng Lĩnh
271 /UBND-NC05/2/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, báo cáo nội dung đơn thư phản ánh
891 /UBND-NL125/4/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao giải quyết đơn khiếu nại của công dân: bà Phan Thị Thuận, Phương Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
937 /UBND-VX03/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết khiếu nại của ông Hòa, ông Độ
950 /UBND-XD03/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao giải quyết kiến nghị của Viện bỏng Quốc gia
981 /UBND-NL107/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, giải quyết, trả lời đơn khiếu nại của công dân: Đậu Thị Thanh Vân, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân
1310 /UBND-NL111/6/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, đề xuất viện xin thanh lý diện tích rừng trồng
1394 /UBND-TM119/6/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, giám sát việc thoái trả tiền thuế nhà đất năm 2005, 2006 tại thị xã Hồng Lĩnh
12345678910...