CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12452888
Đang truy cập:189
Nhóm tài liệu: T.Tra, K.Tra, K.Nại, Tố cáo, Kiến nghị, Đề xuất
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
01 QĐ/UB02/1/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử lý tài sản trái phép ở huyện Hương Khê
01 /UBT03/1/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị công an tỉnh kiểm kê làm rõ những sai phạm của liên hiệp phát triển công nghệ điện tử- tin học miền trung đặt chi nhánh tại Hà Tĩnh
1459 QĐ/UB01/11/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức hoạt động của trạm kiểm tra xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xa bánh xích HĐ trên đường bộ
566 CV/UB02/7/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra công tác xóa mù tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà
856 /QĐ-UB01/6/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản tại Cty liên doanh Austinh
752 CV/UB01/7/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
1543 CV-UB01/12/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra và trả lời đơn khiếu nại
277 CV/UB-XD01/3/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp Công văn số 180CV/UB của UBND huyện Cẩm Xuyên
457 CV/UB04/3/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra giải quyết đơn tố cáo của công dân
144 TB/UB03/8/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xem xét và trả lời giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ngày 18/7/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh
932 CV-UB01/6/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết khiếu nại của ông Hồ Bá Khuông phường Bắc Hà
2207 CV/UB03/12/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra tài chính của XN Doanh Lâm Hoá Hà Châu
666 CV/UB15/5/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết chế độ ông Bùi Văn Công và ông Nguyễn Quang Lục
1011 CV/UB-NL212/7/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra và trả lời đơn kiến nghị
2011 CV/UB19/12/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời đơn thư ông Lê Ngọc Hùng
1198 CV-UB18/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao đón tiếp & làm việc với Đoàn kiểm tra Liên ngành về công tác phòng, chống ma tuý
1268 CV/UB-TM101/9/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao xem xét, giải quyết trả lời đơn ông Trương Ngọc Thận, Hùng tiến, Sơn Kim- Ninh Bình
284 CV/UB08/3/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Trường Quang
146 CV/UB-VX11/2/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết đơn thư khiếu nại công dân
1515 CV/UB15/8/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời đơn thư khiếu nại công dân: Trần Huy Thu
790 /UBND-VX24/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết đơn thư công dân: NGUYỄN ĐÌNH TỨ
760 UBND-NL219/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, trả lời đơn khiếu nại của Công dân
1277 /UBND-NL119/6/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, trả lời đơn khiếu nại của Công dân
1649 /UBND-XD01/8/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tổng hợp kiểm tra, chất lượng công trình xây dựng
67 /KH-UBND19/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kế hoạch tổ chức thực hiện tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và hội nghị APEC
1153 /QĐ.UB04/9/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao cho ban Tổ chức chính quyền tỉnh nhiệm vụ Thanh tra, Kiểm tra công tác Tổ chức - Cán bộ Nhà nước
06 TB/TCCQ04/11/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Thông báo nội dung kiểm tra công tác Tổ chức - Nhà nước tại trường THCS Hưng Đông
01 QĐ/TC21/2/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức Nhà nước năm 2003
32 /QĐ.TC21/8/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập đoàn thanh tra công tác TC - CB nhà nước tại chi cục quản lý thị trường
336 CV/UB07/1/1995UBND huyện Đức Thọ V/v: Tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp 1995
1004 /QĐ-UBND05/8/2009UBND huyện Can Lộc V/v: chỉ định thầu mua bảo hiểm công trình: sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Cù Lây - Trường Lão, huyện Can Lộc
501 CV/UB-TĐKT01/7/2003UBND huyện Đức Thọ V/v: Kiểm tra nhận hồ sơ khen thưởng chống Mỹ duyệt tỉnh
25 CV/UB-KHTC07/1/2005UBND huyện Đức Thọ V/v: Kiểm tra doanh nghiệp ngoài QD trên địa bàn huyện Đức Thọ
357 /TTra10/12/1996Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh - Thanh tra Sở V/v: Báo cáo công tác năm 1996
746 /UBND-TM26/3/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra đề xuất kinh phí
41 /UBND-NL105/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, soát xét nội dung giải quyết tố cáo của Công dân: ông Võ Văn Thanh, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh
81 /UBND-NL110/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, trả lời đơn phản ánh của Công dân
121 /UBND-VX16/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời đơn thư của phụ huynh trường THCS Lê Văn Thiêm
181 /UBND-NL124/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại của công dân: Trịnh Thị Thế, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê
201 /UBND-TM125/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, báo cáo việc Đài truyền hình Hà Tĩnh nêu về thuế Nhà đất tại thị xã Hồng Lĩnh
271 /UBND-NC05/2/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, báo cáo nội dung đơn thư phản ánh
891 /UBND-NL125/4/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao giải quyết đơn khiếu nại của công dân: bà Phan Thị Thuận, Phương Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
937 /UBND-VX03/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết khiếu nại của ông Hòa, ông Độ
950 /UBND-XD03/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao giải quyết kiến nghị của Viện bỏng Quốc gia
981 /UBND-NL107/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, giải quyết, trả lời đơn khiếu nại của công dân: Đậu Thị Thanh Vân, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân
1310 /UBND-NL111/6/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, đề xuất viện xin thanh lý diện tích rừng trồng
1394 /UBND-TM119/6/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, giám sát việc thoái trả tiền thuế nhà đất năm 2005, 2006 tại thị xã Hồng Lĩnh
1470 /UBND26/6/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Hữu Hải
1491 /UBND-NL228/6/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời ý kiến của Ban chuẩn bị đầu tư dự án - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1516 /UBND-NL202/7/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xem xét, đề xuất kiến nghị của UBND huyện Vũ Quang
1864 /UBND-NL102/8/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, xem xét đề nghị của Giáo xứ Tĩnh Giang
1894 /UBND-VX07/8/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết khiếu nại của công dân
2052 /UBND-NL121/8/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, trả lời chất vấn của Công dân
2759 /UBND-TM101/11/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời đơn khiếu nại của công dân về đền bù đất ở tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân
3195 /UBND-TM113/12/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời đơn khiếu nại của công dân về quản lý, khai thác dịch vụ tại Đền Hoàng Mười xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân
266 /UBND-NC31/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của công dân Đinh Công Ba - xóm 5 xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê
291 /UBND-NL101/2/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, đề xuất việc xin chuyển đổi quy hoạch trồng rừng nguyên liệu sang trồng cao su
453 /UBND-NC05/3/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra, giải quyết đơn thư công dân theo thẩm quyền (ông Nguyễn Đình Lý - xã Sơn Thủy huyện Hương Sơn)
504 /UBND-CN210/3/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra khai thác, mua, bán quặng sắt - mangan trái phép
601 /UBND-NC20/3/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp tỉnh Hà Tĩnh
12345678910...