CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13749977
Đang truy cập:103
Nhóm tài liệu: Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/3/2009Công ty CPTVKS TKGT Hà Tĩnh Thiết kế bổ sung: Hồ sơ phát sinh (Km7+632 - Km7+943)
220 /VP-UB13/11/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị sớm giải quyết cho công ty SXKD lâm đặc sản và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Tĩnh được tiếp tục vay vốn
100 QĐ/UB08/2/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trích ngân sách làm kinh phí đi họp
613 /QĐ-UBND01/6/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trích NS để đón tiếp 02 đoàn Lào (tỉnh Bôlykhămxay và huyện KhămCớt)
792 VP/UB02/11/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB đường đô thị
125 TB/UB01/7/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phân chia vốn nước ngoài viện trợ cho tỉnh xây dựng đường giao thông nông thôn
189 TT/UB01/12/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin vốn đầu tư bằng nguồn vốn ODA để xây dựng cảng Xuân Hải
434 /QĐ-UBND01/4/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trích NS tặng Lữ đoàn 215 ( BTL Thiết Giáp)
1117 QĐ/UB01/9/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trích ngân sách để giúp đỡ nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ tại Nghệ An
298 /VP04/5/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ Sung vốn lưu động
374 VP01/6/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí
01 CV02/1/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Về kinh phí tiếp dân của Thanh tra tỉnh
215 /CV-UB01/4/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả vốn vay XD đường dây 35kv & trạm 35kv
336 CV/UB02/5/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mở quỹ tiết kiệm huy động vốn cho vay làm nhà ở
759 CV/UB01/9/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị giúp đỡ vốn làm công trình đường GTNT
01 VP/UB31/1/1994Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thanh toán chi tiêu đi công tác
133 TT01/10/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông trí xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành CT Đường Phan Đình Phùng
264 QĐ/UB01/3/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng số tiền còn lại của công trình đường điện Cẩm Xuyên - Kỳ Anh
190 /QĐ-UB-XD06/2/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết KP cho đoàn đi ctác tại TP HCM
1123 QĐ/UB01/9/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trích ngân sách phục vụ ngày quốc khánh 2/9
01 VP/UB13/1/1995Văn Phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin kinh phí chi ngoài định mức
499 CV/UB-TH01/6/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo việc phân bổ ngân sách SN Sở văn hóa - Thông tin
941 /BGH02/10/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin cấp kinh phí biên giới 15 triệu đồng
1064 CV/UB-XD01/11/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị bổ sung vốn năm 1996 bằng ngồn OECF
1193 CV/UB-TM01/12/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị hỗ trợ cước phí vận tải lương thực
74 TB/UB-XD06/5/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành công trình: Đông lạnh thủy sản Kỳ Anh
584 /QĐ-UB-TM01/4/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trích ngân sách bổ sung quỹ nghiệp vụ cho Cục QL vốn và TSNN tại DN
699 QĐ/UB02/5/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phân bổ kinh phí chương trình quốc gia 06 trong năm 1996 cho các đơn vị
916 /QĐ-UB01/7/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi vốn vay trước thời hạn & đình chỉ cho vay DA vay vốn GQVL thuộc CT viện trợ NĐ của CP CHLB Séc & Slovakia
899 CV/UB-TM03/9/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết kinh phí chính sách năm 1997
1416 CV/UB-TM02/12/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sửa đổi CV số 1093 CV/UB
29 TT/UB-XD26/3/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin vay vốn tính dụng đầu tư ưu đãi
96 QĐ/UB01/2/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trích ngân sách giải quyết nợ tồn đọng cho ban đối ngoại
808 QĐ/UB-XD01/7/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành CT: Hói Cai - Dự án Thượng Đức Thọ xã Đức Liên - huyện Đức Thọ
337 CV/UB01/4/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Về vốn chuẩn bị đầu tư năm 1997
460 CV/UB-XD02/5/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Về vốn XDCB công trình trụ sở làm việc UBND tỉnh
2019 QĐ/UB21/12/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho thay đổi cơ cấu vốn đầu tư một số hạng mục thuộc phần đầu tư mới đã duyệt tại QĐPĐA số 854 QĐ/UB - CN ngày 10/7/1997 của UBND tỉnh
97 CV/UB02/2/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin cấp vốn xây dựng Công trình thuỷ lợi Hồ chứa nước Cao Thắng trong năm 1998
184 CV/UB02/3/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình các quỹ
467 CV/UB02/5/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kinh phí đại hội
1032 CV/UB-TM01/9/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kinh phí mua sắm thiết bị tại nhà thiếu nhi
02 CV/UB-CV05/1/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng ưu đãi và Quỷ HTĐT Quốc gia đầu tư XDCB năm 1997 và kế hoạch 1998
2283 QĐ/UB01/11/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư hạng mục thuộc dự án Trại giống lúa Thiên Lộc tại quyết định số 166 QĐ/UB ngày 2/2/1999
2768 QĐ/UB-XD15/12/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư các hạng mục dự án Hồ đập Am tại QĐ 166QĐ/UB ngày 2/2/1999
01 VP/UB04/1/1999Văn Phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Dự trù kinh phí Quý I năm 1999
2456 QĐ/UB17/11/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trích ngân sách sự nghiệp Giáo dục cho các hoạt động ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1999
1095 CV/UB02/8/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý vào dự toán thu NS năm 2000
1420 CV/UB01/10/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin giải quyết vốn XDCB 1999
1261 CV/UBND-NL201/9/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị tài trợ vốn đầu tư cho khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ
244 QĐ/UB01/3/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh
1572 QĐ-UB18/8/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt phương án củng cố chấn chỉnh hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân
1802 QĐ/UB19/9/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động CM từ trước CM tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở
1926 QĐ/UB02/10/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt danh sách, vốn cấp hổ trợ đời sống, vốn vay hổ trợ SX,huyện Hương Sơn - thuộc CT hổ trợ vốn DT ĐTKK kế hoạch năm 2000
2410 QĐ/UB14/11/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: công trình Nhà ở sỹ quan - Bộ đội Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh
01 CV/UB03/1/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị Nhà thiếu nhi Hà Tĩnh
2566 /QĐ-UB01/12/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt các dự án nhỏ vay vốn Quỹ quốc gia GQVL năm 2000 từ nguồn vốn thu hồi
554 QĐ/UB02/4/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ kinh phí cho người HĐCM từ trước CM tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở
1105 QĐ/UB01/6/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển vốn đầu tư của các dự án thuộc kế hoạch năm 2001 còn lại chưa thanh toán sang kế hoạch năm 2001
2902 QĐ/UB03/12/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục: Nhà bếp, nhà ăn, trường chính trị Hà Tĩnh
2903 QĐ/UB03/12/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kinh phí đền bù GPMB ĐZ 110KV Thạch Hà
12345678910...